Samson i njegov pad (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Žena rodi dečaka i dade mu ime Samson.
Dečak je rastao i Gospod ga je blagoslovio.“

(Sudije 13:24)

Samson je bio 13.sudija. U 13.poglavlju čitamo o porodici čoveka po imena Manoje u kojoj nije bilo dece. Anđeo Gospodnji se jednog dana javio Manojevoj ženi i rekao joj da će roditi sina i da to dete treba da odraste kao Nazirej. Tada je Samson rođen. Gospod ga je blagoslovio i Duh Božiji je počeo da deluje na njemu (13:25). Samson je bio pomazan. To je bila tajna njegove snage.


Međutim, Samson se nažalost vrlo rano u svom životu udaljio od Boga. Kad god je video lepu ženu, jednostavno nije mogao da kontroliše svoje požude. On bi zaboravio sve u vezi svog poziva da služi Gospodu i krenuo bi za tom ženom – bez obzira da li je u pitanju bila Jevrejka ili iz neznabožačkog naroda. Njemu to ništa nije predstavljalo razliku, sve dok je u pitanju bila žena lepog izgleda! To je bila njegova doživotna slabost. Bog ga je nesumnjivo koristio, ali bio je veoma slab na lepe žene – baš kao i mnogi današnji propovednici. Samsonovo ponašanje stoji kao veliki kontrast Josifovom ponašanju. Josif je živeo pre nego što je dat Mojsijev zakon i imao je mnogo manje otkrivenje na Božije puteve u odnosu na Samsona, a ipak je iznova ostajao veran Bogu, i tako je postao izvanredan primer mladićima za naredne milenijume. Sa druge strane, Samson je jednako izvanredno upozorenje svim muškarcima hiljadama godina!


U 14:5,6 čitamo da je Samson išao u Timnu i da ga je kod vinograda susreo mladi ričući lav, ali je Duh Gospodnji obuzeo Samsona i on je golim rukama raskidao lava. On je bukvalno pocepao tog lava na komade, kao što bi pocepao parče papira. Samson je bio toliko ponizan da nikome o tome nije rekao, čak ni svojim roditeljima. Samson je znao da ga je sila Svetog Duha osposobila da to učini.


U 14:10 čitamo da je Samsonov otac otišao da upozna ženu Filistejku koju je Samson voleo i kojem se želeo oženiti. Ovo je bila direktna neposlušnost Božijem zakonu koji je jasno kazao da Izraelac ne može oženiti ženu iz neznabožačkih naroda. Samsonov život je stalno išao gore-dole, ali većinom dole. Čitamo u 16:1 da je Samson otišao u Gazu i tamo video jednu bludnicu koju je zavoleo i sa kojom je učinio preljubu. Kada su ga uhvatili, iščupao je gradske kapije i odneo ih na vrh planine! Kasnije je upoznao još jednu Filistejku po imenu Dalila i zaljubio se u nju (16:4). Mora da je Bog govorio njegovoj savesti mnogo puta, ali on jednostavno nije slušao. Verovatno se radovao u činjenici da ga Bog koristi – baš kao i mnogi današnji propovednici. Mnogi će doći Gospodu u poslednji dan i podsećati Ga kako ih je koristio u raznim službama, ali Gospod će ih baciti u pakao zato što su živeli u grehu u privatnom životu (Matej 7:22,23). Ako konstantno odbacujemo Božija blaga upozorenja preko savesti, možemo uništiti sebe poput tih propovednika. 

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: