Sedam krugova nazadovanja i trinaest sudija (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Ali, kada su zavapili Gospodu,
On im podiže spasitelja – Otniela,
sina Halevovog mlađeg brata Kenaza – da ih spase.“

(Sudije 3:9)

U knjizi o sudijama od 3. do 16. poglavlja čitamo o 13 sudija koje je Bog podigao. Četrnaesti sudija bio je Samuilo o kome čitamo u 1.Samuilovoj knjizi. Imena većina ovih sudija nisu dobro poznata.


Prvi sudija bio je čovek koji se zvao Otniel koji je bio Halevov bratić (3:9). Ovde kaže da “na njega siđe Duh Gospodnji, pa on postade Izraelov sudija.” (3:10). To se često dešavalo u knjizi o sudijama. Duh Gospodnji je došao na Gedeona i Samsona i osposobio ih da vode Božiji narod (6:34, 14:6). Jedino pomazanje Duha ih je osposobilo da vladaju Izraelom. Jedino to pomazanje i nama danas može pomoći da vodimo Božiji narod.


Možemo biti nanovo rođeni i to je zasigurno delo Sveog Duha. Međutim, moramo poznavati Duha Gospodnjeg koji dođe na nas i osnažuje nas da služimo Gospodu. Nemoj se zadovoljiti samo emocionalnim iskustvom koje doživiš na nekom sastanku. Nemoj se zadovoljiti govorenjem u jezicima. Možeš govoriti u jezicima, a ipak ne biti ispunjen Svetim Duhom. Čak je i Isus koji je živeo savršenim životom tokom 30 godina – koji je rođen od Duha i koji je živeo u poslušnosti Svetom Duhu 30 godina – trebao da bude pomazan Svetim Duhom pre nego što je počeo da služi svom Ocu. Dok se molio na reci Jordan, na Njega je sišao Sveti Duh. Sledi Njegov primer. Nikakva količina poznanja ili prirodnih darova ne može biti zamena za to pomazanje. Potrebno je da konstantno živimo u tom pomazanju. Samsonov primer je tragični podsetnik kako u jednom momentu možemo biti pomazani, a kasnije izgubiti to pomazanje.


Tokom svih 40 godina koliko je Otniel vladao Izraelom bio je mir (3:11). Tada je Otniel umro, a sinovi Izraelovi su ponovo počeli da čine ono što je zlo u Božijim očima. Kada su činili zlo, Gospod je dopustio Moavskom caru da ih nadvlada i drži u ropstvu 18 godina (3:14). 

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: