Modifikovanje Božijih zapovesti

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Zato vam kažem: neću ih isterati pred vama;
oni će biti trnje vašim bokovima, a njihovi bogovi biće vam zamka.“

(Sudije 2:3)

Izrael je bio neuspešan u savladavanju Hananaca, i Gospod im je rekao: „Izveo sam vas gore iz Egipta i doveo vas u zemlju za koju sam se zakleo ocima vašim. Rekao sam: ‘Nikada neću raskinuti svoj savez s vama. Ne sklapajte saveza sa stanovnicima ove zemlje, nego uništavajte njihove žrtvenike.’ Ali vi niste poslušali moj glas. (Sudije 2:1,2)


Izraelci su se držali svog razuma – baš kao i mnogi današnji hrišćanski propovednici koji ne propovedaju celokupnu Božiju istinu, nego modifikuju Božiju Reč da se uklopi u njihove zajednice, vreme i kulturu u kojoj žive.


Izraelci su takođe modifikovali Božije zapovesti. Zato je Bog rekao: “Neću isterati vaše neprijatelje.” Nećete nadvladati greh, živećete sa mnogim problemima tokom celog svog života. “Oni će biti trnje vašim bokovima, a njihovi bogovi biće vam zamka” (2:3). Kada su sinovi Izraelovi čuli ovo, plakali su i prineli žrtve, ali se nisu promenuli.


Mnogi hrišćani budu veoma pokrenuti kada čuju poruku poput ove, i tada plaču, poste i mole se; ali ne načine promenu u svom životu. Veoma brzo se vrate svojim starim putevima, zato što ih njihove vođe vode pogrešnim putem. Veoma je malo onih koji kažu: “Želim da poznajem Boga i živim po standardima Božije reči, a ne po standardima mog vođe.” Bog želi od vas, propovednici, da budete poput Mojsija i Isusa Navina, da možete da vodite određen broj ljudi u svom mestu u celokupnu Božiju istinu. Ako želiš biti takav čovek, nemoj biti kao Izraelci u ovom slučaju. Budi čovek Božiji koji poznaje Boga.