Bog čezne da nam bude dobro

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Tada bi njima i njihovoj deci bilo dobro doveka

(5.Mojsijeva 5:29)

U poglavlju 5 vidimo da se ponavljaju deset zapovesti. Ovde se spominje još jedan razlog za držanje subote u stihu 15. Oni su trebali da drže subotu podsećajući se činjenice da nisu izbavljeni iz Egipta svojom snagom. Gospod je bio taj koji ih je izveo iz Egipta. Oni su 430 godina pokušavali da se oslobode, ali nisu mogli. Tada ih je Gospod izveo jedne noći. To je, dakle, bila poruka subote: Čovek koji se pouzdaje u Boga postigne više od čoveka koji je zauzet aktivnostima. Međutim, Izraelci su veoma brzo zaboravili ovu lekciju. Čitamo kako su kasnije bili neposlušni Bogu i radili subotom iznova i iznova da bi zaradili više novca. Obrađivali su zemlju sedme godine, iako im je Bog rekao da to ne rade. Šta su dobili za sav taj trud? Bog ih je poslao u ropstvo od 70 godina u Vavilon. Međutim, onaj koji se pouzdaje u Boga ulazi u Božiji pokoj i odmara se od svojih borbi, kao što se Bog odmarao od svog rada na subotni dan. To je poruka subote (Jevrejima 4:9,10).


U poglavlju 5:29 čitamo o jednoj od najvećih Božijih žudnji za svoj narod. Retko je naći slovo „O“ u Pismu. U ovom slučaju vidimo da ga Bog koristi: „O, kada bi im samo srce bilo takvo da me se uvek boje i drže se mojih zapovesti. Tada bi njima i njihovoj deci bilo dobro doveka.“ Bog čezne da nama i našoj deci bude dobro zauvek. Da li znaš to? On želi da imamo uvek ono što je najbolje i On nam je dao svoje zapovesti da bi nam bilo dobro. Biblija je „uputstvo za upotrebu“. Ako kupiš skupu elektronsku napravu, dobićeš knjižicu sa uputstvom za korišćenje. Pažljivo ćeš pratiti ta uputstva, jer ne želiš se ta skupa naprava uništi i pokvari. Zapravo, proizvođač uglavnom savetuje da se oprema ne koristi dok se ne pročitaju sva uputstva. Ko je naš „proizvođač“? Bog! U Bibliji su uputstva kako ljudsko biće može da funkcioniše na najbolji način. Ako ne slediš ta uputstva, možeš upropastiti svoj život i brak. Mnogima se upravo to dogodilo zato što nisu postupali u životu na Božiji način. Koga mogu da krive zbog toga? Nikoga osim samih sebe.


Čak su i mnogi vernici upropastili svoje živote zato što nisu bili pažljivi da slede „uputstva proizvođača“. Po pitanju fizičkog zdravlja verujem da je najbolje najpre slušati Pismo. Kada Gospod kaže: „Ja sam tvoj Lekar“, On želi da kaže: „Ja sam tvoje zdravlje.“ Potrebno da je da budemo zdravi da bismo služili Gospodu. Ako želiš da budeš zdrav treba da slediš određene zakone u vezi toga šta jedeš i šta ne jedeš. Proždrljivac ne može biti zdrav. Bog kaže: „Obratite pažnju na moje reči, jer one su zdravlje celom vašem telu.“ (Priče 4:20-22). Na isti način, da bi bio duhovan, moraš slediti određene zakone po pitanju duhovnosti. Treba da se poniziš ako želiš blagodat, jer Bog daje svoju blagodat samo poniznima. Treba da veruješ ako želiš nešto da primiš od Boga, jer nam Bog daje prema našoj veri. Sve su to duhovni zakoni. Ako sledimo te zakone biće nam dobro.