Pobuna protiv Boga (2)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Svi Izraelci su gunđali protiv Mojsija i Arona 
i cela zajednica im reče:
„Kamo sreće da smo pomrli u Egiptu!
Ili da smo bar pomrli u ovoj pustinji!“

(4.Mojsijeva 14:2)

Kako možeš otkriti uz kojeg čoveka je Bog? On govori jezikom vere. Isus Navin i Halev su govorili jezikom vere: „Možemo pobediti.“ „Možemo pobediti džinove gnjeva, seksualne požude, zavisti, gunđanja i srebroljublja. Možemo nadvladati Sotonu. Bog će satrti Sotonu pod našim nogama“ – to je jezik čoveka uz koga je Bog. Čovek koji nije sa Bogom govori: „Ne smemo Bibliju shvatati bukvalno. Ipak smo mi samo ljudi. Bićemo poraženi do kraja svojih života. Potrebno je da razumeš ljudsku psihologiju.“ Iskreno, nije me brigu za „ljudsku psihologiju“. Ja verujem Božijoj Reči.


Mnogi Hrišćani odlutaju isto kao ovi Izraelci – putem ljudskog rezonovanja. Bog je sakrio ove istine od premudrih i razumnih, a otkrio ih je malima. Ako koristiš svoje ljudsko rezonovanje i inteligenciju u proučavanju Biblije, mogu ti garantovati da ćeš zalutati. Ono što ti je potrebno jeste otkrivenje Svetog Duha. Zato je Isus izabrao ribare da budu Njegovi učenici, a ne profesore kao što su bili Gamalilo i njegovi učenici. Kasnije je izabrao jednog Gamalilovog učenika – Pavla. Međutim, Gospod je trebao da odvede Pavla u pustinju na tri godine da bi njegov ponos sišao do nule pre nego što bi mogao da primi otkrivenje.


Bog se toliko razgnjevio na te Izraelce koji su sumnjali u Njegovu silu da im je rekao: „Nijedan od svih tih ljudi pred kojima sam učinio toliko znakova neće ući u obećanu zemlju. Svi će biti uništeni koji su me deset puta iskušavali.“ (4.Mojs.14:22). „Deset puta“ nije preuveličavanje. Oni su zapravo bili buntovni deset puta. Sledi spisak njihovih deset pobuna:


  1. Kada su Egipćani počeli da ih gone kod Crvenog mora (2.Mojs.14:11)

  2. Kada su vode bile gorke kod Mere (2.Mojs.15:24)

  3. Kada nisu imali hleba u pustinji Sin (2.Mojs.16:2,3)

  4. Kada su čuvali manu preko noći (2.Mojs.16:20)

  5. Kada su izašli u subotu da traže manu (2.Mojs.16:27,28)

  6. Kada nije bilo vode za piće u Rafidimu (2.Mojs.17:3)

  7. Kada su se klanjali zlatnom teletu (2.Mojs.32)

  8. Kada su se žalili na Taboru (4.Mojs.11:1)

  9. Kada su tražili meso (4.Mojs.11:4,33)

  10. Kada su odbili da uđu u Hanan (4.Mojs.13)


Bog im je dao devet šansi. Oni su iskorišćavali Njegovo praštanje – baš kao i mnogi vernici danas – ne shvatajući da im je deseta šansa bila poslednja. Božije strpljenje je došlo do kraja i bili su kažnjeni kada su se pobunili deseti put. Tada više nisu mogli da se vrate. Oni su se pokajali kada su čuli kaznu i tražili su još jednu šansu. Međutim, bilo je suviše kasno (4.Mojs.14:39-45). Mnogi vernici će shvatiti jednog dana da prilike za ulazak u pobednički život takođe nisu zauvek dostupne.