Lutanja i gunđanja (2)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Mirjam i Aron počeše da govore protiv Mojsija
zbog njegove žene Kušanke, jer se bio oženio Kušankom.

(4.Mojsijeva 12:1)

U poglavlju 12 čitamo o roptanju i gunđanju vođa: Mirjam i Aron su kritikovali Mojsija zbog njegove žene. To se ustvari dešavalo zato što su bili ljubomorni na Mojsijevu službu. Aron je bio 3 godine stariji od Mojsija, a Mirjam 12 godina, a oni su videli kako Bog koristi njihovog mlađeg brata kao Izraelskog proroka i vođu. Nije lako potčiniti se nekome ko je mlađi od tebe. Bog je izabrao Mojsija zato što je on bio najponizniji čovek na zemlji (stih 3). Taj stih se nalazi u zagradi zato što Mojsije to nije zapisao o sebi. To je verovatno kasnije dodao Isus Navin. Jedina stvar u vezi čega su mogli da kritikuju Mojsija bila je njegova žena iz neznabožačkog naroda. Tamo kaže da je „Gospod to čuo“ (stih 2). Gospod čuje kad god neko govori protiv Njegovih pomazanih slugu. Gospod ih je pozvao i rekao da dok drugim prorocima govori kroz vizije i snove, On je govorio sa Mojsijem licem k licu, kao što čovek razgovara sa svojim prijateljem (stihovi 6-8, 2.Mojs.33:11).


Ovde Gospod jasno potvrđuje da Njegov govor sa nama licem k licu jeste daleko viši od Njegovog govora u viziji ili snu. Ipak, mnogi vernici danas zamišljaju da čovek koji tvrdi da ima vizije i snove jeste duhovniji od onoga koji čuje kako Gospod govori njegovom srcu. Biti vođen Duhom u svakodnevnim stvarima je daleko više od sâmih vizija i snova.


Gospod se razgnjevio na Mirjam i Arona pošto su kritikovali Njegovog slugu. Oblak se povukao iz šatora i Mirjam je iznenada postala gubava (stih 10). Mojsije koga je ona kritikovala je trebao da se pomoli za njeno isceljenje. Biblija kaže: „Molite se za one koji vas gone“ (Matej 5:44). To je novozavetna zapovest, a ne starozavetna, ali Mojsije je bio novozavetni čovek koji je živeo u starozavetnom vremenu. On je bio neverovatan čovek! Baš kao što postoje Hrišćani u ovom novozavetnom dobu koji žive po starozavetnim standardima, isto tako je bilo nekih ljudi koji su u starozavetnom dobu živeli po novozavetnim principima. Kada Biblija kaže da će svi koji su došli pod blagodat (novi zavet) nadvladati greh u svom životu (Rimlj.6:14), to znači da oni koji ne nadvladavaju greh žive pod starim zavetom – a većina vernika je poražena grehom u svom životu.


Gospod je rekao da Mirjam mora da se odstrani iz tabora sedam dana da bi naučila lekciju (stih 15). U suprotnom, ostali ne bi znali šta se desilo i ne bi se bojali da sâmi čine takve stvari. Bog načini primer od onih koji su buntovnici da bi drugi imali strah. Mirjam je naučila svoju lekciju i vratila se ponovo u tabor – sa željom da nikada više ne govori na takav način u svom životu. Međutim, bez obzira na to, mnogi u taboru nisu naučili tu lekciju i kasnije ćemo doći do toga.