Svetost i zdravlje

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

Ja sam Gospod, Bog vaš.
Osveštajte se i budite sveti, jer sam ja svet.“

(3. Mojsijeva 11:44)

Sada dolazimo do nekoliko poglavlja u kojima se govori o zakonima o svetosti i zdravlju. Svi ti zakoni pokazuju Božije veliko interesovanje za najsitnije detalje života jedne osobe. Možda zamišljamo da Bog nije zainteresovan za sitne detalje našeg života. Međutim, u 3.Knjizi Mojsijevoj ja vidim da je Bog zainteresovan za svaki mali detalj. Bog je rekeo Izraelcima u ovoj knjizi šta treba da rade kada im gušter upadne u lonac za kuvanje. Zemljana posuda u koju je upao gušter trebala je da se razbije, a hrana koja je bila u njemu nije smela da se jede, jer bi mogla proizvesti infekciju i smrt (3.Mojs.11:33). Bog im je takođe dao uputstva u vezi pranja, kada su bili na neki način onečišćeni – trebali su da se okupaju tekućom vodom (3.Mojs.15:13). Takođe im je rekao da peru odeću nakon što budu onečišćeni (3.Mojs.15:5,7,11 i poglavlje 17). Ovo su samo dva primera brige koju je Bog imao za svoj narod. Da li si nekada razmišljao o tome da je Bog toliko zainteresovan za hranu koju jedeš i za tvoju čistotu – za tvoje navike tuširanja i redovnog pranja odeće? Ja sam uzbuđen kada čitam o tim stvarima. Ko kaže da je Levitska knjiga dosadna za čitanje?


Ova knjiga nas takođe uči o seksualnoj čistoti i raznim drugim interesantnim temama. U poglavlju 10:8-11 Bog je rekao Aronu: „Ni ti ni tvoji sinovi nemojte da pijete vino ni druga opojna pića kada ulazite u Šator sastanka, da ne poginete. Treba da razlikujete sveto od običnog, nečisto od čistog i da Izraelce učite svim uredbama koje im je Gospod dao preko Mojsija.“ Bog je rekao vođama da ne smeju konzumirati ništa što bi zagadilo njihova tela. Kao vođe, oni su trebali biti uzor u svom ponašanju.


U poglavlju 11 Bog im je rekao koje životinje su čiste, a koje nečiste, i koje vrste životinja su za jelo, a koje nisu. Iz ovog odeljka vidim da je Bog u nebu zainteresovan za naše navike po pitanju ishrane – da imamo zdrave prehrambene navike. Biblija kaže u 1.Kor.10:31 – „Ako, dakle, jedete ili pijete, ili činite nešto drugo, sve činite na Božiju slavu.“ Suštinska poruka Levitske knjige u vezi jela i pića je sledeća: „Nemoj jesti i piti ništa što nije dobro za tvoje telo.“ Siguran sam da bi Gospod imao da kaže dosta toga svojoj deci u vezi loše hrane koju mnogi jedu i piju danas!


Postoje takođe pravila za higijenu, na primer, u 11:33 – „Ako životnja umre i upadne u zemljanu posudu, sve što je u njoj biće nečisto, a sud razbijte“, i „ako voda koja je korišćena za pranje nečistih stvari dotakne hranu, hrana je nečista“ (11:34). On ovde govori Izraelcima o potrebi da imaju higijenske navike i životni stil čistote.


Ne možemo kršiti pravila zdravlja i onda se moliti kada smo bolesni: „Gospode, molim te isceli me.“ To je bezumlje! Ako kršiš zakone higijene koje je Bog dao, ne možeš kriviti nikoga osim sebe kada se razboleš. Videli smo da je Bog rekao u 2.Mojs.15:26 – „Ako budete slušali moje zakone, tada ću biti vaš Lekar.“ Bog više želi da ti dâ dar zdravlja nego isceljenje! Međutim, moramo slušati Njegove zakone za naše telo.


U poglavlju 11:44 čitamo: „Ja sam Gospod, Bog vaš. Zato budite sveti, jer sam ja svet.“ To je glavna tema Levitske knjige – a taj stih se nalazi tačno u sredini ove knjige. Petar citira ovaj stih u 1.Pet.1:16 – „Nego, kao što je svet Onaj koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu što činite.“


Svetost i čistota su dve glavne teme Levitske knjige.