Šator od sastanka (2)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Zatim mi sagradite Svetilište, pa ću se nastaniti među njima.

(2.Mojsijeva 25:8)

Božije misli i putevi su daleko viši od naših (Isaija 55:8,9). Oni koji ovo ne razumeju uvek će dodavati svoje ljudske ideje Božijim zapovestima. Jedino oni koji su željni da se slava Božija manifestuje u njihovoj crkvi tražiće Božiji savršeni nacrt i volju za svoje živote.

 

Naš Gospod je živeo ceo svoj život na zemlji ispunjavajući sitne detalje starozavetnih proroštava koji su se ticali Njegovog rođenja, života i smrti. On je uvek bio pažljiv da ispuni sve što bilo zapisano „u knjizi“ u vezi Njega (Jevrejima 10:7). Zato se Božija slava uvek pokazivala u Njegovom životu.

 

Kada je Bog dao uputstva za izgradnju šatora u 25:8, On je rekao Mojsiju: „Neka mi načine svetinju, da prebivam među njima.“ To je naš primarni poziv – da budemo sveto prebivalište za Boga. Sve druge stvari – čak i dobre stvari – moraju se tretirati kao sekundarne. Ako izgubimo vidik na ovaj poziv, lako ćemo se okupirati sekundarnim stvarima kao što su evengelizacija, proučavanje Biblije, programi milosrđa itd, što su svakako dobre stvari sâme po sebi.

 

Međutim, ako crkva ne postane sveto Božije prebivalište, mi smo promašili po pitanju naše primarne svrhe. Da li se Bog oseća kod kuće u tvom srcu? U tvom domu? U tvojoj crkvi? To su najvažnija pitanja, a ne: „Koliko činiš za Boga?“, ili: „Koliko pomažeš drugim ljudima?“

 

Kada je Mojsije bio sâm na gori sa Bogom, u postu i molitvi 40 dana, tada je video nacrt za šator (2.Mojs.25:40). Ako smo danas suviše u žurbi da bi čekali na Boga, ne možemo očekivati da razumemo Božiju savršenu volju i nacrt za Njegovu Crkvu.

 

Bog je pozvao Veseleila i Elijava da naprave šator i vidimo da im je dao sve natprirodne sposobnosti koje su bile potrebne da bi izvršili taj zadatak – Svetim Duhom (2.Mojs.31:1-3). To nas uči da ako nas Bog poziva da gradimo danas Njegovu Crkvu, On će nam takođe dati natprirodne darove Svetog Duha koji su potrebni da bismo učinili taj posao.