25.Februar – Odvojen

H.C.Spurgeon

“A vi ćete se zvati sveštenici Gospodnji” (Isaija 61:6)

Ovo obećanje Izraelu je i za njegove duhovne potomke, to znači za sve vernike. Ako živimo na nivou naše privilegije, trebamo živeti tako jasno pred Bogom da ljudi vide da smo odvojeni za svetu službu i da nas nazivaju sveštenicima Gospodnjim. Možemo imati jednu ili drugu vrstu zanata; ali jedina naša preokupacija treba biti da donesimo neprestanu žrtvu molitve, hvale, svedočanstva i posvećenja živome Bogu kroz Isusa Hrista.

Budući da je ovo jedini naš cilj, možemo ostaviti sa strane brige koje nam skreću pažnju i one koji ne razumeju naš veliki poziv: “Ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace.”

Napisano je: “I tuđini će stajati i pasti stada vaša, i inostranci će biti vaši orači i vinogradari.” Oni se mogu baviti politikom, finansijskim problemima, mogu razgovarati o umetnosti i nauci; ali mi ćemo gledati da ispunimo službu onih koji su kao Gospod Isus Hristos pozvani na sveto sveštenstvo.

Znajući da ovo obećanje stvara svetu dužnost, obucimo dakle svetu haljinu i služimo pred našim Gospodom sve dane našeg života.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: