24.Februar – Slušaj i bićeš uslišen

H.C.Spurgeon

“Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.” (Jovan 15:7)

Obratimo pažnju, ako želimo da nas Gospod sluša trebamo Mu biti poslušni. Ako nemamo otvorene uši za Njega, neće ni On za nas. U kolikoj meri slušamo bićemo uslišeni. Ono što smo čuli treba sve više da ostaje u nama, da radi u našoj prirodi kao sila. Trebamo da primimo istinu od Gospoda Isusa i da se pokorimo delovanju Njegovog Duha u nama; drugačije nemamo pristup prestolu blagodati.

Ako primimo reči našeg Gospoda i one ostanu u nama, kako divno beskrajno polje blagodati je otvoreno pred nama! Tada možemo reći naše želje u molitvi, jer smo pokorili našu volju zapovesti Gospodnjoj. Na taj način Ilija je rukovodio ključevima neba kako bi otvorio i zatvorio oblake. Takav čovek vredi više od hiljadu običnih hrišćana. Želimo li da sa poniznošću budemo posrednici Crkvi i svetu i da, kao Luter, dobijemo ono što tražimo? Trebamo zato otvoriti uvo na glas Ljubljenog, da skupljamo Njegove reči kao blago i da ih pažljivo izvršavamo. Onaj koji želi da se efikasno moli, treba biti istrajan u poslušnosti.