23.Februar – Neprestana veza

H.C.Spurgeon

“Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.” (Jovan 15:7)

Trebamo obavezno biti u Gospodu Isusu, da bi živeli za Njega; i trebamo ostati u Njemu, kako bi se mogli radovati ovom obećanju. Ostati u Gospodu znači da Ga nikad ne ostavimo zbog veće ljubavi prema nečem drugom i ostati dragovoljno sa Njim u živoj, bliskoj vezi. Grana nije samo na drvetu, nego baš od njega prima život i rod. Svaki istinski vernik zaista ostaje u Gospodu Isusu; ali ove reči imaju uzvišenije značenje, prema kojem trebamo ciljati pre nego što dobijemo beskonačnu silu pred prestolom blagodati. Reči “šta god hoćete ištite” su za one poput Enoha, koji je 300 godina hodao sa Bogom, za one poput Jovana koji se odmarao na grudima Gospoda, za one čija je veza sa Njim neprekidna.

Srce treba ostati u ljubavi, duh ukorenjen u veri, nada oslonjena na Reč, celo biće pripojeno uz Gospoda bez kojeg bi bilo opasno tražiti ispunjenje ovog obećanja; ona je za one čija je deviza u životu: “A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos.”

Vi koji prekidate vašu vezu sa Njim, gubite ogromnu silu! Ako želite biti snažni u vašim iskanjima, treba da Gospod ostane u vama i vi u Njemu.