22.Februar – Izubavljenje iz prošlosti proizvodi veru

H.C.Spurgeon

“Još reče David: Gospod koji me je sačuvao od lava i medveda, On će me sačuvati i od ovog Filistejina.” (1. Samuilova 17:37)

Ove reči nisu obećanje ako ih samo ovako uzmemo, ali jesu ako razumemo njihovo značenje, jer David je ove reči izgovorio, a Bog ih je potvrdio tako što ih je ispunio. David se oslanja na događaje iz prošlosti da bi tražio pomoć u trenutnoj opasnosti koja je pred njim. U Gospodu Isusu sva obećanja su “da i Amin” da bi Bog bio proslavljen kroz nas. On radi sa Njegovim vernim narodom kao pre.

Dakle, hajde da se zajedno podsetimo Njegovih ranijih dela za nas. Nekada se nismo nadali da ćemo se izvući iz određene situacije, ali On nas je izbavio. Zar nas neće izbaviti i drugi put? Sigurno će to uraditi opet. I kao David koji je trčao na neprijatelja, tako ćemo i mi.

Gospod je bio i biće sa nama, jer je rekao: “Neću odstupiti od tebe, niti ću te ostaviti.” Zbog čega da se bojimo? Zar je prošlost bila samo san? Razmisli o lavu i medvedu. Ko je ovaj Filistejin? Sada nije više reč o lavu ili medvedu; ali Bog je isti i Njegova slava treba da se pokaže u ovoj situaciji. On nas nije izbavio od zveri da bi postali plen jednom džinu. Budimo dakle hrabri!