11. Februar – Da li su deca unutra?

H.C.Spurgeon

“Izliću Duh svoj na seme tvoje i blagoslov svoj na tvoje natražje.” (Isaija 44:3)

Po prirodi, naša deca nemaju Duha Svetog. U njima se vide mnoge stvari zbog kojih brinemo za njihovu budućnost i za koje se grčevito molimo. Želeli bi da vidimo naše devojke ponizne i pobožne, a ne lake i svetske. Neka nas današnji stih ohrabri, kao posledica reči: “Ne boj se, slugo moj, Jakove” i On može odstraniti naše brige. Gospod će dati izobilno Njegovog Duha, tako da će to biti večan i istinit blagoslov. Naša deca treba da uđu u ovo Božansko izliće i doći će vreme kada će jedan drugom reći: “Ja sam Gospodnji”.

Ovo je obećanje koje trebamo samo tražiti od Gospoda. Zar ne možemo određeno vreme da se molimo za našu decu? Mi nismo u stanju da im damo novo srce, ali Duh Sveti može, i Bog ne traži ništa osim da se molimo. Otac nebeski nalazi zadovoljstvo u molitvama roditelja. Da li se neko od naših dragih još uvek nalazi van barke? Nemojmo imati mir i odmor dok ne bude bio doveden tamo od sâme Njegove ruke.