12.Februar – Božije zadovoljstvo da daje

H.C.Spurgeon

“ A Gospod reče Avramu, pošto se Lot odeli od njega: Podigni sada oči svoje, pa pogledaj s mesta gde si na sever i na jug i na istok i na zapad. Jer svu zemlju što vidiš tebi ću dati i semenu tvom do veka.” (1. Mojsijeva 13:14-15)

Nezaboravni blagoslov u posebnoj prilici! Avraam je prekinuo jednu svađu u porodici: „Nemoj da se svađamo ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri; jer smo braća“ i dobio je obećanu blagodat za one koji mir grade. Bog mira nalazi zadovoljstvo u pokazivanju svoje dobrote onima koji traže mir i grade ga. Ako i mi želimo da se radujemo u jednoj bliskijoj vezi sa Njim, trebamo držati naše korake na stazi mira. Avraam je postupio velikodušno sa njegovim mlađim rođakom, ustupivši mu da izabere. Ako odustanemo od sâmih sebe mira radi, Gospod će nam dati više nego samo mir.

Avraam je mogao da traži celo prostranstvo te države koju je video svojim očima. Mi možemo uraditi isto, kroz veru imamo bezbroj blagoslova. Sve stvari su naše. Kada je naš život ugodan Bogu, On nas ohrabruje da smatramo da je sve naše, sadašnje i buduće stvari. Sve je naše jer smo mi Hristovi, a Hristos je Božiji.