09.Februar – Čišćenje od nečistota

H.C.Spurgeon

“I tu ću trećinu metnuti u oganj, i pretopiću ih kako se pretapa srebro, i okušaću ih kako se kuša zlato, oni će prizvati ime moje, i ja ću im se odazvati i reći ću: To je moj narod; a oni će reći: Gospod je Bog naš.” (Zaharija 13:9)

Pošto smo po prirodi pomešani sa nečistim metalima, blagodat želi da nas pretvori u plemeniti metal, ali mora da se ispuni jedan uslov, da nas sprovede kroz vatru. Mi se uplašimo toga i radije bi ostali bez vrednosti, samo da se možemo radovati miru i tišini dok smo samo kamen. To znači da smo izabrali loš kraj, kao Isav. Ne, Gospode! Radije ćemo da budemo bačeni u peć, nego da budemo odbačeni od Tvog lica.

Vatra je tu samo da očisti metal; ona ga ne uništava. Gospod želi da njegov narod bude kao zlato, zato se trudi da ga očisti od svake nečistote. Koliko god da smo bez mudrosti radovaćemo se ovoj operaciji, i naša molitva neće biti da nas izvadi iz vatre, nego da budemo očišćeni od svake mešavine naše stare prirode.

O, Gospode, iskušaj nas zaista! Spremni smo da se istopimo u plamenu vatre, ako je Tvoja volja; jer je to najbolje. Ti nam pomozi u tom procesu i mi ćemo biti Tvoji zauvek.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: