Božiji sud i veliki beli prestol

Paul Washer

„Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!“

(Rimljanima 10:17)

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: