Rasprostranite svoja srca!

Weston Leibee

„Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!“

(Rimljanima 10:17)

Treći (poslednji) dan Misijske konferencije „Bog tebe poziva“.

Potreba za širenje (rasprostanjivanje) našeg srca za ljude koji su drugačiji od nas.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: