Sila Svetoga Duha je neophodna

Paul Washer

“Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!”

(Rimljanima 10:17)