Bog te poziva

Weston Leibee

„Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!“

(Rimljanima 10:17)

Drugi dan Misijske konferencije „Bog tebe poziva“.

Božiji poziv Crkvi da objavljuje Evanđelje.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: