Prezentacija života u Gani

Weston Leibee

“Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!”

(Rimljanima 10:17)

Prvi dan Misijske konferencije “Bog tebe poziva”.

Prezentacija života u Gani.