Prezentacija života u Gani

Weston Leibee

„Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!“

(Rimljanima 10:17)

Prvi dan Misijske konferencije „Bog tebe poziva“.

Prezentacija života u Gani.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: