Tri korisna podsticaja

Milenko Isakov
„…napominjem ti da podgrevaš dar Božiji koji je u tebi
od kako sam metnuo ruke svoje na tebe…“
(2.Timotiju 1:6)

1. Traži da budeš vatren za Boga

Pavle je pisao Timotiju: “Želim da te podsetim na duhovne darove koje si primio kada sam položio svoje ruke na tebe. Sveti Duh nije duh straha.” (2.Tim.1:6). Pavle ga je podsticao da podgreva taj dar i da ga iznova rasplamsava – da održava vatru. Iz ovoga učimo da iako nas Isus krštava Svetim Duhom i vatrom (Matej 3:11), mi još uvek treba nešto da učinimo da bi se ta vatra održavala. Bog pali vatru, a mi treba da dostavljamo gorivo – život koji je uvek potpuno predat Božijoj volji. Ne zamišljaj da se možeš opustiti, pošto te je Bog jednom pomazao, i reći: “Jednom pomazan, zauvek pomazan!” To je velika zabluda, kao i izreka: “Jednom spašen, zauvek spašen!”

Video sam ljude koje je Bog originalno pomazao i koji su nakon godinu dana bili duhovno mrtvi. Vatra je otišla. Svetovni interesi i ponos su ušli i oterali vatru. Oni sada jure za novcem i udobnim životom, a izgubili su vatru Božiju. To je tužno i veliki gubitak za Carstvo Božije. Zato je Pavle rekao Timotiju: “Održavaj vatru koja je došla, zadrži je! Sada je do tebe. Ako je ne održavaš, ugasiće se. Održavaj je tako što ćeš čuvati svoju savest čistom, proučavajući Reč Božiju, ponizivši se, svesrdno tražeći Boga, uzdržavajući se od srebroljublja i prepiranja sa drugima i svega ostalog što će gasiti vatru.”

2. Traži zajedništvo sa svesrdnim vernicima

Pavle je rekao Timotiju u 2.Tim.2:22 – “Beži od mladalačkih želja i idi za pravednošću sa svima koji prizivaju ime Gospodnje čistim srcem.” Drugim rečima, moramo primarno tražiti zajedništvo sa onima koji traže čistotu. To će nam pomagati da bežimo od greha. Naši najbolji prijatelji na zemlji moraju biti oni koji žele čistotu celim svojim srcem. Mnogi vernici su spustili standarde i ne interesuje ih pobožnost, ali mi moramo provoditi većinu našeg vremena sa onima koji čeznu da žive svetim životom.

Kako možemo znati da li neko ima čisto srce? Isus je rekao da će ljudi govoriti ono čime je ispunjeno njihovo srce (Matej 12:34). Znamo šta ispunjava čovekovo srce po stvarima o kojima on voli da priča. Ako stalno priča o novcu i materijalnim stvarima, razlog je što mu je srce ispunjeno mislima o novcu. Sa druge strane, kada čovek većinom želi da priča o Gospodu, znaš čime je njegovo srce ispunjeno. Ja želim da imam zajedništvo sa onima koji čeznu da budu kao Isus. Kada volimo Gospoda, volimo da pričamo o Njemu. To je tajna efektivne službe za Gospoda.

3. Traži da držiš Božije standarde

Pavle je ohrabrivao Timotija: “Nikada nemoj da spuštaš standard.” (2.Tim.1:13,14). Kako je velika potreba za ovakvim ohrabrenjem svim današnjim hrišćanskim propovednicima. Nikada nemoj spuštati standard koji vidiš u Pismu da bi doveo više ljudi u crkvu. Ako imaš manje ljudi sa višim standardom, u Božijim očima si bolji od ckrve koja ima više ljudi sa nižim standardom. Bolje je imati crkvu od tri učenika, nego crkvu od 300 kompromisnih vernika. Tri svesrdna učenika mogu imati veći uticaj za Hrista u selu od 300 kompromisnih vernika. Ovo breme mora imati svaki istinski Božiji sluga za narednu generaciju. U hrišćanskoj istoriji vidimo da je najčešće druga generacija pokreta spustila standarde zato što nisu imali istu viziju kao osnivači pokreta.

Uporedite velike denominacijske crkve danas sa istim tim crkvama u danima njihovih osnivača. Ako bi osnivači tih denominacija danas došli na zemlju, ne bi se pridružili denominaciji čiji su osnivači – zato što su spustile standarde koje su osnivači držali i propovedali. Spoljašnja forma doktrine je možda još uvek tu, ali sila i pomazanje je otišlo. Život je otišao i poznanje Božije je otišlo.

Moramo čuvati taj standard Svetim Duhom koji živi u nama, zato što je to sveto blago.