1 Sveta umetnost vaspitanja dece


Razmišljanja

 

Ne prestajem da se oduševljavam dok gledam iskreno lice nevinog deteta. Kada ih Bog nama daje, ona se pojavljuju kao prazan list papira, čist, nezagađen, koji čeka da se na njemu nešto zapiše. Ona nam veruju, otvaraju nam se, primaju sve što želimo da im pružimo, bilo dobro ili zlo.

Gospode, nauči nas da ih vodimo i vaspitavamo. 

Sveta umetnost vaspitanja dece

“Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odrasta u mladosti, 
kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru”

Psalam 144:12

Pogledaj umetnika sa njegovom četkicom u ruci. Posmatraj ga dok slika divan crtež koji okupira i motiviše sve koji ga gledaju. On pokreće četkicu uredno i svrhovito i svakim potezom upotpunjava scenu koju želi da prikaže. Sada pogledaj dublje u srce tog čoveka – tog umetnika. Shvatićeš da se u njegovom razumu nalazi nešto više od same slike. On pokušava da kaže nešto. Želi da izrazi neku duboku misao svog srca. Dok ga posmatramo kako slika čini nam se da je crtež vrlo jednostavan. Boje se fino uklapaju menjajući prizor iz minuta u minut, sve dok sa čuđenjem ne ugledaš završeno delo umetničkog srca i ruku. Možda bi se zaustavio i postavio mu pitanje koje često sluša: “Kako si naučio to da radiš?” Svi znamo da bi odgovorio: “To je dar, sposobnost koju mi je Bog dao, ali to je takođe dar koji treba da razvijam i usavršavam.”

Ova ilustracija objašnjava temu našeg prvog poglavlja. Odgovor umetnika na često postavljeno pitanje predstavlja jasno otkrivenje umetnosti podizanja dece. To je sposobnost koju nam je ljubljeni Bog poklonio, ali isto tako moramo učiti da razvijamo i usavršavamo taj dar. 

Postoji nekoliko razloga zašto sam izabrao reči “sveta umetnost” da bih ilustrovao vaspitanje dece. Vaspitanje dece je:

  • Sveta umetnost – zato što u Bibliji nalazimo otkrivenje svetih principa. Ako ih se budemo pridržavali, sve će ići u prilog formiranju divnih duša koje će imati karakter sličan Hristu. 
  • Sveta umetnost – zato što su ovi principi discipline za roditelje, a ne za decu. One su ponekad rigorozne, ali ako ih budemo sledili, shvatićemo da sami imamo korist od toga.
  • Sveta umetnost – zato što je vaspitanje dece tema koja se mora proučavati, učiti, praktikovati i sprovoditi. O, kako su radosni rezultati kada želimo da učimo sve što se tiče svakodnevnog odgajanja dece! 
  • Sveta umetnost – zato što je mnogi smatraju slučajnom odgovornošću. Za njih je to nešto što se dešava slučajno, tako da popuštaju malo ovde, malo tamo i naravno, imaju takve i rezultate.
  • Sveta umetnost – zato što treba da uzdignemo te principe na njihovo realno mesto – gde su ih mnogi i držali, i da ih ponovo postavimo u oblast svetosti.

Hajde da za trenutak napravimo pauzu da bismo osvetlili definiciju reči “umetnost” i da bismo videli koje ohrabrenje možemo izvući iz toga za naše domove. Definicija reči “umetnost“ iz rečnika može se sumirati na sledeći način.

Umetnost: veština koja se postiže učenjem, praktikovanjem i zapažanjem. Sistem principa i metoda koje se upotrebljavaju da bi se stvorio neki oblik lepote. 

O, koja divna definicija vaspitanja dece! Pomisli opet na umetnika i njegovu čudesnu sposobnost da na platnu stvara ono što vidi i oseća u svom srcu. Bog Stvoritelj mu je dao taj prirodni talenat. Verovatno je u jednom trenutku došao do tačke kada je shvatio da ima sposobnost za slikanje. Možda su čak njegovi roditelji ili učitelj u školi doprineli da postane svestan svog dara. Kao i većina nas, on se u tom trenutku verovatno nije složio sa njima. Ali kada je jednom to jasno shvatio, počeo je i da praktikuje. Provodio je slobodno vreme studirajući umetnost slikanja i crtanja. Počeo je da posmatra slike sa novim interesovanjem. Putovanja do umetničkih muzeja i knjige o slikanju su bile njegova radost. Kada je imao priliku da posmatra iskusnog umetnika, on je odlazio tamo sa široko otvorenim očima i mnogim pitanjima. Ovo je odlična analogija za našu temu. Ovo je savršen način da se približimo sledećim poglavljima ove knjige. Moraš imati duh učenika. 

Bog ti je dao sposobnost. Možda imaš mnogo pitanja kao i nepoznati mladi umetnik, ali ostani još malo sa mnom. Znam da treba da se suočimo sa padom čoveka u Edemskom vrtu. Međutim, seti se da mi gledamo na tu sposobnost kroz naočare “tako obilnog spasenja”. 

Dođi na trenutak i razmišljaj sa mnom. Koliko si do sada upoznao našeg velikog Boga, da li bi nam On dao decu pre nego što bi obezbedio način na koji ćemo ih vaspitati? U svim Njegovim stvorenjima to vidimo. Vidimo da je svakoj životinji dao instiktivnu sposobnost da se brine i da odgaja svoje mlade. Dobro, a šta ćemo onda sa nama? 

Da, znam i slažem se da je čovek palo biće zbog greha. Odvojenje od Boga je učinilo svoje. Stvorenje je postalo ono za čega prvobitno nije bilo stvoreno. Greh i pad su postali prirodan put za čoveka na ovoj zemlji. “Ali, Bog koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju koju ima k nama…” (Ef.2:4) Taj Bog “pokazuje svoju ljubav k nama što je Hristos još kad smo bili grešnici umro za nas” (Rim.5:8). Postoji način da se čovek spase, slava Bogu! Postoji način da čovek vaspita sledeću generaciju dece. U Svetom Pismu je predstavljen način na koji se možemo spasiti, osloboditi, opravdati, posvetiti…itd.

Možda osećaš da je tvoj dom u potrebi za tim spasonosnim delom. Bog može učiniti jer je to Njegov posao. Ta transformacija počinje sa promenom u tvom srcu koja se naziva “nanovo rođenje”. 

Sa druge strane, možda si izgubio realnost blagodati Božije koja je u Isusu Hristu, našem Gospodu. Bog ima odgovore za potrebe tvog doma. Mi jednostavno treba da dođemo na mesto gde se izlivaju Njegovi blagoslovi, a sve ostalo će doći samo po sebi.

Ako si dete Božije, oprano u krvi, odvojeno za Boga, On ti je dao sposobnost da podižeš decu u nauci i strahu Božijem. Ta sposobnost je tu, iako je možda uspavana, pa joj je potrebno probuđenje. Hoćeš li dozvoliti da budem učitelj koji dolazi do đaka i pridružuje se tvom nebeskom Ocu sa rečima “sposobnost je tu”? Da, ona je tu. Znam da je tu. Treba samo da se stimuliše i motiviše. Baš kao i umetnik koji je spremio svoje srce da uči sve što je za njega moguće, i ti trebaš da se pokreneš i da razvijaš i unapređuješ tu sposobnost. Premesti fokus sa sopstvenog srca na svoju dragocenu decu i počni da studiraš, učiš i razmatraš kako ih možeš vaspitati za slavu Božiju. 

Već sam spomenuo kakva je Božija želja za našu decu o kojoj se govori u proroku Malahiji. Bog traži Božije seme. To je duboka čežnja Njegovog srca i glavna tema koja se otkriva u Pismu. On traži decu za sebe. On je jako zainteresovan za tvoje dete. Nećeš pogrešiti ako usmeriš svoju pažnju na ono što je vrlo blisko Božijem srcu. 

Sa moje tačke gledišta, mi smo ti koji zajedno radimo sa Bogom u izgrađivanju male i odrasle dece. Nismo sami. Nismo ostavljeni bez instrukcija i uputstava. Nismo bez Učitelja u ovom slavnom zadatku. Koja uzbuđujuća perspektiva – biti u saradnji sa slavnim, svemogućim, premudrim Bogom neba i vaspitavati svoju decu. 

Da li slušaš? Imaš dar. Otvori svoje srce i veruj. Hajde da stanemo u vodu i vidimo da li će se Jordan rastupiti. Hoće. Znam da hoće.

 

Molitva

Nebeski Oče, dolazimo Ti u ime Isusa Hrista. Ti znaš da mnogi koji čitaju ove reči osećaju da su upropašćeni i izgubljeni. Mi sumnjamo Gospode, mi sumnjamo. Molimo te pomozi nam, pomozi našem neverju. Oče, prihvatamo Tvoju reč kao istinu i odlučujemo da verujemo mnogim obećanjima koja su napisana o našoj deci. Budi sa nama dok čitamo stranice ove knjige i budi naš Učitelj, Utešitelj i Vođa. Potrebna nam je Tvoja Božanska pomoć, jer ne znamo kako da radimo sve ovo. U ime Isusa Hrista. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: