O autoru

Denny Kenaston već dvadeset i dve godine propoveda o domu i vaspitanju dece. Bog je iskoristio njegovu seriju audio kaseta “Pobožan dom” da izazove i transformiše domove iz svake glavnije denominacije širom Amerike. U poslednjih petnaest godina distribuirano je više desetina hiljada te serije kaseta. 

Denny i njegova žena Jackie imaju osmoro dece. Petoro dece je još sa njima u kući, a troje je stupilo u brak i služe Bogu na misijskim poljima u svetu. 

Diplomirao je na koledžu Hules Anderson, Crown Point, Indiana – baptistička Biblijska Škola. 

1982. godine postao je starešina novoosnovane “Charity Christian Fellowship” (Hrišćanske zajednice milosrđa) iz Leola, Pennsylvania. 

1987. godine Bog se spustio sa neba i presreo crkvu žarom probuđenja. Nakon tih slavnih dana uticaj crkve je dorastao do nacionalnog i internacionalnog nivoa. O službi crkve možete više saznati sa poslednjih stranica ove knjige. Brat Denny ima veliko breme za pobožne domove, a ono je izraslo zahvaljujući njegovom mnogogodišnjem iskustvu u starešinskoj službi. Danas služi kao starešina u svojoj crkvi gde redovno propoveda. Takođe putuje u službi probuđenja i radi na osnivanju novih skupština.


 

O porodici

Deca odrastaju, stupaju u brak i odlaze od nas da bi služili Bogu i njihovoj generaciji. To je doprinelo da mama i ja ostanemo sa samo petoro dece u kući. Samuel ima dvadeset i jednu, Hannah šesnaest, Esther četrnaest, Joshua jedanaest i David osam godina. Živimo u Lancaster County, Pennsylvania, gde i dalje pripremamo poslednjih pet strela. Radosno provodimo dane na našoj farmi koja zauzima prostor od 15 jutara zemlje. Imamo mnogo mogućnosti za kućnu školu u ovoj seoskoj okolini. Mnogo “usputnih poslova”. Od klanja krava, proizvodnje nameštaja od drveta za bašte i objavljivanja knjiga, čak do čišćenja đubreta iz štale. Molite se za nas. Protivnika ima mnogo, ali Božija blagodat je apsolutno uvek i sasvim dovoljna. 

U 32. poglavlju više ćete saznati o našoj starijoj deci koja su u braku. 

Dođite i posetite nas nedeljom ujutro. Služba počinje u 9:00.

Charity Christian Fellowship
59 S.Groffdale Rd. Leola PA, 17540
Pozovite nas (717) 6565-4155 


 

Priznanja

Zahvaljujem Bogu za drage roditelje koji su se brinuli za mene dok sam odrastao. Znam da sam mnogo puta otežavao njihov posao. Posebno cenim zrelo prijateljstvo koje smo otac i ja razvili u poslednjih nekoliko godina. 

Moja dragocena žena Jackie davala mi je podršku i savet za sve vreme pisanja knjige, dok su moje slatke ćerke Hannah i Esther željno davale sebe za razne zadatke u kući. Moji sinovi Samuel, Joshua i David poneli su teret u radionici bez njihovog tate. Svi oni su tamo žrtvovali svoje vreme. Zahvaljujem mojoj deci koja su u braku jer su me blagoslovila izdaleka. 

Moj ujak Don i ujna Pearl su me doveli Hristu. Oni su me učili u prvoj godini mog hrišćanskog života; kasnije se Jack Hyles pobrinuo da mi pokaže vrednost nadahnutog uticaja evangelizacije; Bill Gothard, od koga sam naučio jasne i jednostavne lekcije u vezi porodičnog uređenja; Lou i Ralph Sutera i kasnije Leonard Ravenhill koji su stavljali akcenat na probuđenje. Takođe dugujem poseban dug bratu Mose Stoltzfus za njegovo prijateljstvo i savete tokom poslednje dvadeset i jedne godine naše zajedničke službe. 

Služba koju sam primio od Gospoda mogla je da me pregazi, ali ovi ljudi su ispunili specifične potrebe u mom životu: Gerhard Du Toit – koji se molio za mene, inspirisao me za molitvu i smatrao me odgovornim; Keith Daniel – svojim životom i uzdižućim primerom redovnog čitanja Biblije i posvećenog života; Zac Poonen – njegovim prijateljstvom i jasnim učenjem u vezi razlike između Starog i Novog Zaveta. Na kraju želim da odam priznanje starom Adrew-u Murray iz čijih tekstova sam spoznao istine o dubljem hrišćanskom životu. 

Dugujem priznanje još mnogim vernim slugama koji su mi dali svoje vreme, talente i ohrabrenje za ovaj posao. Nije moguće da ih sve nabrojim, ali ovo su glavniji: moja skupštinska porodica iz Charity Christian Fellowship, Robert i Kitty Stills, familije brata John Weaver i David Mong; Sheree Hostetter, Amy Smoker, John, D.Martin, Harold Herr, Jason i Rebekah Mohler, Carl i Esther Swartzentruber, Dean Taylor, Eric Wenger, Roger Weaver i Rachal Metzler.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: