Nepravednici neće ući u Božije carstvo

Milenko Isakov
„…A On će reći: kažem vam: ne poznajem vas otkuda ste;
odstupite od mene svi koji nepravdu činite“
(Luka 13:27)  

Ogromna je privilegija što u Bibliji imamo informacije koje se tiču budućnosti naše planete i svega što Bog ima u nameri da uskoro učini. Bezumno je, dragi prijetelju, neozbiljno shvatiti reči koje je Gospod Isus govorio o svršetku sveta. Zapanjujuće je što mnogi imaju intelektualnu spoznaju događaja koji će uskoro uslediti, a to ipak ne rezultira njihovom ozbiljnom odlukom da spremni dočekaju taj momenat. Sotona ima veliku silu da vara ljude!

Kada je Isus bio na zemlji, jednom prilikom neko ga je pitao: „Gospode, je li malo onih koji će biti spaseni?“ (Luka 13:23). Mnogo puta Isus nije direktno odgovarao na pitanja. Zapravo, On nikada nije govorio sam od sebe, nego samo ono što mu je Otac davao da govori (Jovan 12:50). Njegov život je bio savršena manifestacija potpune zavisnosti od nebeskog Oca. Isus nije odgovorio na ovo pitanje u brojkama, već je objavio dragocene istine kako bi svi koji ih čuju mogli ozbiljno da odluče da budu u tom broju spasenih izabranika. On je rekao da će doći momenat kada će mnogi tražiti da uđu na vrata spasenja, ali će biti prekasno! Isus je jasno objavio da će doći trenutak kada će Bog zatvoriti vrata spasenja. On je unapred objavio da će se neki ljudi naći kod tih vrata baš nakon zatvaranja. Oni će kucati i moliti Gospoda da im otvori. Oni će spominjati svoju blisku zajednicu sa Njim, ali Gospod će im odgovoriti istinitim rečima: „Ne poznajem vas. Odstupite od mene, jer ste činili nepravdu!“

Kako je tragično živeti u ubeđenju da si ušao na vrata spasenja, a ipak na kraju čuti ove strašne reči! Kako je opasno verovati da će Bog „progledati kroz prste“ ljudskim nepravdama!

Dakle, Gospod je unapred objavio da će takav odgovor dobiti ljudi koji su činili nepravdu! Posebno je zastrašujuće da će to biti ljudi koji su u životu smatrali da imaju blisku zajednicu sa Isusom. Ipak, svrha ove poruke jeste da se sačuvamo od toga. Bog nam je pokazao kako je moguće ne čuti te reči: „Ne poznajem vas!“ Ako budemo mrzili nepravdu i ako budemo tvorili pravdu, sigurno nećemo čuti re reči!

Pre svega, šta je nepravda? Jedna od glavnih karakteristika Božijeg karaktera jeste Njegova pravda! Bog je pravedan! (5.Mojs.32:4). Ljudi koji su mnogo godina živeli sa Bogom javljaju tu slavnu istinu da kod Boga nema nepravde (Psalam 92:13-15). Ako Bog ne poseduje nikakvu nepravdu, to svakako podrazumeva da je nepravda jako loša stvar. Međutim, ljudi imaju različita merila po pitanju nepravde. Možda je za tvoj pojam samo ubistvo ili krađa velika nepravda! Možda misliš da neke „sitne“ laži i krađe, nepromišljene reči, lukavi postupci i neiskrenost baš i nisu nepravda? Uostalom, nije bitno tvoje ili moje merilo nepravde. Bog će suditi narodima po Njegovoj pravdi (Psalam 9:8) i zato želimo da vidimo šta On smatra nepravdom.

Naredni put ćemo pogledati malo detaljnije šta Božija Reč objavljuje o nepravdi.