kDva čoveka koja su slušala Sotonu (3)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)
“…I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos,
a na Kaina i  na njegov prinos ne pogleda…“
(1.Mojsijeva 4:4,5)

U poglavlju 4 čitamo o još jednom čoveku koji je slušao Đavola – Kainu. Eva je rodila Kaina i rekla: „Stvorila sam čoveka sa pomoću Gospodnjom“ (4:1). Rođenje ljudskog bića je bilo čudo u to vreme, jer je Kain bio prva osoba rođena na ovom svetu kao živa duša. Eva je rekla: „Bog je stvorio čoveka, a i ja sam stvorila čoveka!! Stvorila sam čoveka od mog tela.“ Bio je to duh ponosa koji se ovde pokazao: „Ja sam stvorila. Ja sam načinila. Bog mi je malo pomogao, ali ja sam to učinila.“ Njen sin Kain je odrastao u takvom lošem duhu.

Kain i Avelj su došli da prinesu svoje darove Bogu. Ako pažljivo čitate 4:4 primetićete da tu ne kaže (kao što neki zamišljaju) da je Bog prihvatio Aveljev dar i da je zato prihvatio Avelja. Ne. Kaže: „Gospod je pogledao na Avelja (prvo) i (onda) na njegov prinos“ – a ne suprotnim redosledom. Slično tome, nije Gospod odbacio Kaina zato što najpre nije prihvatio njegov prinosNe. On je najpre odbacio Kaina i zato je odbacio i njegov prinos. Biblija kaže: „Žrtva zlih je gad Gospodu“, bez obzira koliko je dobra žrtva (Priče 21:27). Kain je bio zao čovek i iz tog razloga je Bog odbacio njegov prinos.

Kada je Kain bio gnjevan Bog je došao da ga upozori da je u opasnosti. U Edemu Bog je došao da traži Adama i sada dolazi da traži Kaina. Bog je uvek taj koji traži pale ljude. Isus je došao na ovaj svet takođe da potraži pale ljude. Bog je taj koji dolazi da nas traži svaki put kada se udaljimo od Njega ili zalutamo. To je veliko ohrabrenje za nas. Bog je došao i upozorio Kaina, ali Kain nije uzeo k srcu to upozorenje. On je dozvolio grehu koji se šćućurio pred vratima njegovog srca da uđe unutra i da ga uništi.

Zavist je prvi greh koji se spominje u Pismu, nakon što je čovek isteran iz Edema – zavist prema mlađem bratu koga je Bog više blagoslovio. Kad god vidiš osobu koja je mlađa od tebe, a više blagoslovena i pomazana od Boga u odnosu na tebe, budi pažljiv da ne postaneš zavidan prema njoj, da ne bio pošao putem Kaina.