Jerusalim – Avram i Melhisedek (1)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)
“I reče Gospod Avramu: ‘Idi iz zemlje svoje
i od roda svojega i iz doma oca svojega
u zemlju koju ću ti ja pokazati'“
(1.Mojsijeva 12:1)

U 12:1 vidimo početak zidanja istinskog Jerusalima. To je započelo sa Avramom od koga je nastala Izraelska nacija čija prestonica je Jerusalim. Ne bi bilo Jerusalima da nije bilo Avrama. U Avramu vidimo nešto potpuno drugačije od onoga što vidimo u Vavilonu. Kaže: „Gospod je rekao Avramu: ‘Izađi iz svoje zemlje i od svoje rodbine i iz doma svoga oca u zemlju koju ću ti ja pokazati.“

Avram nije iznenadno jednog dana dobio sjajnu ideju kao ljudi iz Babela, pa rekao: „Mislim da sam dovoljno živeo u Uru. Hajde da se preselim u Hanan i uradim tamo nešto.“ Ne. Njegova selidba je u potpunosti bila Božiji nalog. Avram je imao 75 godina. Dobro je čekati čak i 75 godina da bi čuo od Boga i krenuo. Mojsije je čekao 40 godina kao pastir i tada se pokrenuo kada mu je Bog progovorio, i pomislite koliko toga je uradio! Ne kažem da moramo čekati 75 ili 80 godina. Sve što kažem je da moramo čekati da čujemo Božiji glas i tada krenemo. Međutim, mislite li da čovek 21.veka ima vremena za to? Ne.

Zahvalan sam što me je Gospod naučio jednu lekciju kada sam bio mlad: „Ne dozvoli da te ljudi pokreću. Neka te samo Bog pokreće.“ Mnogi dobri ljudi su me podsticali da radim razne stvari – uključujući moje saradnike. Slušao sam njihov savet, ali nisam kretao sve dok mi i Bog ne progovori. Čekam da čujem Božiji glas zato što znam da će se završiti katastrofalno ako budem slušao mišljenja ljudi. Ne kažem da ne treba da uzimamo u obzir mišljenja naših saradnika. Sve što kažem jeste da poslednja reč koju čujemo mora biti Božija. Bog je rekao Avramu da ide i on je otišao. Bog je rekao Mojsiju da ide i on je otišao. Bog je rekao Pavlu da ide i on je otišao. To su ljudi koji su nešto uradili sa svojim životima. Danas ljudi trče pokušavajući da nešto rade za Boga, ali oni ne učine ništa što ima večnu vrednost. Statistički posmatrano, ono što oni rade možda izgleda impresivno, ali sve to je religiozni Vavilon, a ne Jerusalim.

„Dođite, hajde da krenemo. Hajde da uradimo nešto za Gospoda. Hajde da pravimo cigle, hajde da pravimo malter, hajde da nešto radimo.“ Možeš impresionirati ljude. „Steknimo sebi ime“, i možeš izgraditi svoje ime gradeći Vavilon – poput Navuhodonosora. To se dešava danas u hrišćanskom poslu i to je poruka u Otkrivenju 17 i 18. Međutim, Avram je čekao na Božiju reč: „Idi!“

Primetite da je Avram upadao u problem svaki put kada kretao bez Božijeg vođstva. Na primer: Čitamo da je Bog rekao Avramu da napusti Ur Haldejski i da ide u zemlju koju će mu Bog pokazati. Međutim u 11:31 čitamo da je Tara (Avramov otac) bio taj koji je uzeo Avrama i iselio se iz Ura. Ali, šta je Bog rekao Avramu? „Ostavi svoju rodbinu i napusti dom svoga oca.“ Međutim, ovde vidimo da 75-ogodišnji Avram drži tatinu ruku i iseljava se! Tako je Avram počeo!!

Oni koji će te najpre odvraćati da činiš Božiju volju biće tvoja rodbina – tvoji roditelji, braća, sestre, žena i deca. Isus je rekao: „Ako neko dolazi k Meni, a ne mrzi svog oca, majku, brata, sestru, ženu i decu, ne može biti moj učenik“ (Luka 14:26). Možda želiš da služiš Gospodu, ali tvoj otac ili tvoja žena mogu reći „Ne!“

Tako je Tara uzeo Avrama i oni su došli skroz do Harana (11:31) i tamo se nastanili. To nije bila Božija volja. Zašto su se tamo nastanili? To je bila Tarina ideja. Možda je Haran imao dobre pašnjake za stada, ali to nije bilo mesto koje je Bog odabrao. I Avram se nastanio tu sa svojim tatom! Avram je bio čovek koji je pravio greške, a njegova prva greška bila je što je slušao svog oca kada mu je Bog već prethodno rekao da učini nešto drugo. Dakle, šta je Bog učinio? Bog se lako može nositi sa takvim situacijama. On je uzeo Taru smrću (11:32)! Onda je „Avram pošao, kao što mu je kazao Gospod“ (12:4).

Da li treba da čekaš da Bog učini nešto tako drastično pre nego što kreneš? Ako te Bog voli On će učiniti nešto tako drastično. Međutim, ako Bog vidi da si ti sâm osoba spremna na kompromis, On ti može dozvoliti da ceo svoj život ostaneš u Haranu i u potpunosti promašiš volju Božiju. Nauči da se pokrećeš sa Bogom. Ne slušaj rodbinu koja ne poznaje Boga. Svim sredstvima uči od svog oca, ako je pobožan čovek (ovde mislim na duhovne principe). Na kraju, kada je Avram došao u Hanan „Gospod mu se pokazao i rekao: ‘Tvojim potomcima daću ovu zemlju’. “ (12:5-7).