Dve perspektive na hrišćanski život

Milenko Isakov
A Bog svake milosti koji vas je pozvao u svoju večnu slavu u Hristu,
okrepiće vas posle vašeg kratkog stradanja,
i učiniti vas čvrstima, jakima i postojanima.
Njemu moć do veka! Amin!

(1.Petrova 5:11)

Postoje dva načina življenja hrišćanskog života, odnosno iz dve različite perspektive možemo posmatrati Božiju Reč i sve što nam Gospod zapoveda u Njegovoj Reči. Jedna perspekiva je fokus na Božije zapovesti, kada čitamo Novi Zavet.

Naravno, složićemo se da je Bog starozavetnom izraelskom narodu dao zakon i zapovesti koje su trebali da drže i izvršavaju. Znamo da niko nije uspeo da postigne taj standard života koji je Bog zahtevao zakonom, dok nije došao naš Spasitelj, Gospod Isus Hrist, koji je ispunio zakon, kao što kaže Reč. Takođe, ako počnete da čitate Novi Zavet i dođete do prve propovedi koju je Gospod Isus propovedao (Matej 5,6 i 7), videćete mnoštvo zapovesti koje Isus daje: „Volite svoje neprijatelje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze, molite se Bogu za one koji vas gone, neka vaša milostinja bude tajna, ne sabirajte blago na zemlji, ne brinite se, ne sudite, sve što hoćete da vama čine ljudi, činite vi njima…“ Mnogo zapovesti! Isto kada čitamo poslanice apostola: „Budite ponizni, budite trezni i pazite, bacite svoje brige na Gospoda, branite se od đavola čvrstinom u veri…“ Mnoštvo zapovesti!

Kada jedan iskren vernik ugleda sve te zapovesti i kada posmatra svoj život, on lako dolazi do zaključka da nije u stanju da sve to izvrši. To nas može uvesti u veliku frustraciju, ako smo iskreni sâmi prema sebi. Nije potrebno da gledamo druge vernike, nego jednostavno posmatramo svoj život u svetlu svega onoga što nam Bog zapoveda, i tada shvatimo da se i brinemo, da često nismo trezni i da ne pazimo, da nekad sabiramo blago na zemlji itd…

Dakle, to je jedna perpektiva na hrišćanski život. Znači, vidim Božije zapovesti i znam da su one za moje dobro, pokušavam da ih izvršavam u svojoj snazi, ali uvek imam osećaj da mi nešto fali, da nije dovoljno i da nisam zadovoljio Boga na onaj način kako bih trebao da Ga zadovoljim.

Druga perspekiva na hrišćanski život jeste da vidimo Božija obećanja. Ako pogledamo odeljak iz 1.Petrove 5:5-11, videćemo da sve do 11.stiha Petar nabraja različite zapovesti, ali na kraju svega toga on kaže: „Ali Bog…“ Bog će nešto uraditi za nas! On će nas okrepiti, učiniti čvrstima, jakima i postojanima!

Kako ti brate i sestro vidiš Novi Zavet? Ako bi te pitao da mi nabrojiš deset zapovesti ili deset obećanja, šta bi ti bilo jednostavnije? Iskreno, ja bih lakše nabrojao deset zapovesti, ali ta perspektiva se dosta menja u mom životu, hvala Bogu! Bog želi da imamo prisan odnos sa Njim, kao svojim roditeljem.

Naravno, nije dobro da posmatramo hrišćanski život strikno iz samo jedne perspektive, bilo iz perspektive Božijih obećanja ili Božijih zapovesti, nego iz obe! Zašto? Zato što imate vernike koji se pozivaju samo na Božija obećanja, imaju „sigurnost spasenja“, a žive sasvim liberalnim stilom života gde se uopšte ne vide plodovi Duha i posvećenje u njihovom životu. Ne vidi se rezultat delovanja Božijeg duha u njihovom životu, niti saobražavanje njihovog života prema karakteru i životu Gospoda Isusa Hrista (što jeste cilj posvećenja), iako oni ispovedaju sva ta predivna Božija obećanja!

Sa druge strane, imamo vernike legaliste, koji umišljaju da se strikno drže Božijih zapovesti, upiru prstom u druge koji ‘krše zapovesti’, i u njihovim životima ne vidite radost i ispunjenje, ne vidite da imaju radost u Gospodu i da ih raduje i ispunjava vršenje tih zapovesti, nego to čine zakonski iz moranja ili obaveze.

Bog želi da vršimo Njegove zapovesti iz čiste ljubavi prema Njemu, ne u svojoj snazi, nego zbog Njegovih obećanja koja nam je dao! To se posebno dobro vidi u 2.Kor.6 i 7. Šesto poglavlje završava sa predivnim obećanjem da će nas Bog prihvatiti za svoje sinove i ćerke kada se odvojimo od ovog sveta, a sedmo poglavlje počinje da pošto imamo takva obećanja, da očistimo sebe od svake poganštine tela i duha, da vodimo svet život i vršimo Božiju volju!

Dakle, naša motivacija za posvećenje jesu upravo Božija obećanja. Bog nas je prihvatio, pokazao nam je neverovatnu milost. Zbog toga želimo tvoriti Njegovu volju i biti Njemu ugodni! Amin!

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: