Borba vere

Milenko Isakov

Bori se u dobroj borbi vere…
(1.Timotiju 6:12)

Postoji priča o tri mlade žabe koje su se osmelile da izađu iz bare i uskoče u lonac pun mleka. Pošto su bile gladne, dobro su se napile mleka i tako otežale. Posle više neuspelih pokušaja da iskoče iz lonca, prva žaba, fatalista po prirodi, reče: „Ne vredi! Odustajem.“ Predala se i potopila u mleku! Druga, malo matematički nastrojena, počne da računa površinu mleka, visinu lonca i snagu koja je potrebna da bi iskočila, ali zaboravila je da uzme u obzir ručku lonca o koji je nekoliko puta udarila glavom, onesvestila se i potopila! Treća žaba je samo lagano plivala u mleku i rekla: „Doći će sve to na svoje mesto! Izaći ću ja!“ Kako je vreme prolazilo, mleko je počelo da se siri i kada je površina postala dovoljno tvrda, ona se odbacila zadnjim nogama, lagano iskočila iz lonca i srećno se vratila svojoj kući krekećući!

Ove žabe su slika tri načina na koji reagujemo u našim životnim situacijama. Prošli put smo razmišljali o potrebi da se čvrstinom vere odupremo Sotoni i njegovim napadima. Jedna vrsta njegovih napada jeste obeshrabrivanje. To je slika prve žabe. U određenoj teškoći ili iskušenju možemo se odmah obeshrabriti i reći: „Ovo je za mene preteško. Nemoguća misija! Predajem se!“

Drugi način Sotoninih napada jeste da te ubedi da si sposoban sâm da rešiš problem. Dakle, pokušavam svojim naporom i snagom svog uma da rešavam probleme i teškoće života, a to takođe dovodi do frustracije. To je slika druge žabe.

Treći način je da lagano „plivam“ i kažem: „Bog će se pobrinuti!“ Nije li predivna stvar da možemo predati naše brige Bogu i da se možemo pouzdati u Njega!? Biblija kaže u Pričama Solomunim: „Uzdaj se u Gospod svim srcem, a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim svojim putevima imaj Ga na umu i On će upravljati tvojim koracima!“ Ovaj stih mi često bude na srcu dok putujem autom! Želiš da Gospod vodi tvoje korake? Imaj Ga na umu! Razmišljaj o Njemu i budi u zajednici sa Njim!

Postoje dela vere i dela zakona! Delima zakona se niko neće opravdati pred Bogom! Bog želi da imamo dela vere. Delo vere je upravo to plivanje koje je treća žaba radila. To je delo vere! Moj Bog će se pobrinuti! To je delo vere! Delo vere nije da se mučiš i patiš i pokušavaš u svojoj snazi. To je delo zakona! To su tvoji pokušaji…

Ovime ne kažem da ne treba da se borimo! Biblija kaže da se borimo u dobroj borbi vere i domognemo se večnog života na koji smo pozvaniBorba jeste upravo u tome da uvek verom u Boga i u zajedništvu sa Njim prolazimo kroz životne teškoće i ne dozvolimo neprijatelju da nas obeshrabruje i vara da možemo sami.

Bog želi da pomognemo jedni drugima da bismo živeli životom vere, a ne životom zakona. U Jevr.6 kaže da Bog nije nepravedan da zaboravi delo vere i trud ljubavi koji smo pokazali služeći svetima. Čaša hladne vode upućena bratu i sestri može biti delo vere, ali i delo zakona, u zavisnosti kakvim motivom to radimo.