Dajite i daće vam se

Milenko Isakov
Dajite i daće vam se”
(Luka 6:38)

Postoji priča o čoveku koji je imao tri sina. Pre svoje smrti napravio je testament kojim je bilo određeno da najstariji sin dobije polovinu, srednji trećinu, a najmlađi devetinu imovine. Celokupnu čovekovu imovinu činilo je krdo od 17 kamila.

Po smrti svoga oca, sinovi su se našli u nevolji. Broj 17 nisu znali da podele ni sa dva, ni sa tri, a ni sa devet, kako se zahtevalo u testamentu. Napokon zatražiše pomoć kod starijeg mudrog komšije. On se zamisli, pa ih upita: “Mogu li pridružiti jednu svoju kamilu vašem krdu?” Sinovi se složiše. “Da li smo sada rešili problem?”, upita ih komšija, “Sada imamo 18 kamila. Polovinu krda (devet kamila) dajemo najstarijem sinu, trećinu (šest kamila) srednjem sinu i devetinu (dve kamile) najmlađem sinu.”

Zatim reče: “2+6+9=17. Imali ste 17 kamila na početku, tako da mogu svoju kamilu da vodim kući.”

Sinovi su se čudili jednostavnosti rešenja mudrog komšije.

Problemi sa kojima se ljudi danas suočavaju predstavljaju nerešivu enigmu za njih. Ako im želimo pomoći da reše svoje probleme, često ćemo trebati da damo nešto od sebe. Na kraju, Gospod će nam to ipak vratiti, a često i više nego što smo ‘uložili’. Gospod Isus je rekao: “Dajite i daće vam se” i On je veran svojoj Reči! AMIN!