Čvrstina vere

Milenko Isakov

Branite se od njega (Sotone) čvrstinom u veri, znajući da se takva stradanja događaju vašoj braći po svetu.
(1.Petrova 5:9)

Nastavljamo da razmišljamo o tome što smo počeli prošli put, a to je naša potreba da budemo trezni i pažljivi, imajući u vidu zle namere našeg suparnika, Đavola. Želimo da vidimo šta znači odupreti mu se čvrstinom u veri.

Biblija kaže da je bez vere nemoguće ugoditi Bogu. U borbi protiv Sotone, neophodna je čvrstina vere i pouzdanja u Gospoda. Vera nas podiže na tlo Božijih obećanja i tamo želi da nas učvrsti. Bog je obećao da neće dozvoliti na nas veće stvari od onih koje možemo da ponesemo. Mi nismo usamljeni u borbi i nismo jedini koji se borimo! Nismo jedini koji stradamo. Nismo jedini koji prolazimo kroz teškoće. Drugi takođe imaju svoje borbe i stradanja, a ono kroz čega oni prolaze i stradaju, ohrabruje i nas da istrajemo u našim nevoljama.

Suština svakog obeshrabrenja su sledeće misli: „Jadan ja! Nikome nije toliko teško kao meni. Niko nema ovako tešku situaciju! Svima je lakše od mene.“ Da li ste imali nekada takve misli? „Kako je drugima sve lagodno, a mene baš sve ovo snađe!“ Međutim, Božija Reč kaže da nismo usamljeni u iskušenjima i da postoje mnoga braća i sestre širom sveta koja su u istim iskušenjima.

Vidite, to nije nikakav fenomen. Veliki Božiji ljudi su bili u sličnoj situaciji. Sećate se proroka Ilija koji je bio neustrašiv i prilikom susreta sa carom Ahavom mogao je da mu u lice kaže da je nevolja na Izrael došla zbog njegovog greha. Nije se plašio cara koji je lako mogao narediti njegovo ubistvo. Nakon toga, pobio je 450 Valovih proroka na planini Karmel, gde ih je izazvao da zajedno ispitaju ko je pravi Bog. Međutim, nakon svega toga, Jezavelja, Ahavova žena, odlučila je da se osveti Iliji i zapretila mu da će proći isto kao Valovi proroci. Šta se desilo? Veliki prorok se uplašio jedne žene i njenih pretnji! Pobegao je u pustinju, legao pod drvo i rekao: „Dosta mi je svega, Gospode! Uzmi moj život! Ostao sam sâm. Svi su poklekli pred Valom, a ja sam jedini ostao.“ Šta je bio Božiji odgovor? Bog mu je odgovorio da je ostavio sebi još 7000 ljudi koji se nisu poklonili Valu (Rimljanima 11:2-5).

Brate i sestro, nisi jedini u svojim brigama, borbama. Nisi jedini u svom stradanju. Ta stradanja se događaju širom sveta tvojoj braći i sestrama. Ako imaš situaciju u kojoj se osećaš usamljen i jedini, Biblija kaže da ima još mnogo onih koji su u takvim ili još težim situacijama. Neka nas to ohrabri!

Sledeći put ćemo pogledati jednu interesantnu priču koja predstavlja tri načina na koji reagujemo u našim životnim teškoćama.