Bojati se Boga – ne čoveka

Milenko Isakov
…Gospoda nad vojskama smatraj svetim;
Njega treba da se bojiš, od Njega da strepiš…”
(Isaija 8:13)

Šta je istinski strah Božiji? Jedna velika prednost kada imamo strahopoštovanje prema Bogu jeste da ne treba više nikoga da se bojimo. U Isaiji 8:12 čitamo: “Ne zovi zaverom sve što ovaj narod zove zaverom. Ne boj se onog čega se oni boje; ne strepi od toga.” Vidite, mi ne treba da govorimo jezikom kojim govore ljudi iz sveta. Ljudi iz sveta će nešto smatrati teretom, ali mi to nećemo reći. Ljudi iz sveta će reći: “Kako Bog to može da mi uradi?” Mi to ne govorimo! Ništa nije teret!

Mi se ne plašimo onoga čega se oni plaše. Ovde kaže da oni strepe od određenih stvari. Mi se toga ne plašimo! Zašto? Zato što, stih 13, Gospoda nad vojskama smatramo svetim, Njega se bojimo i od Njega strepimo. Da li primetite tu povezanost? Kada je Bog tvoj strah i strepnja, onda se ti ne bojiš i ne strepiš od stvari od kojih strepe ljudi u svetu. Ovaj stih mi je bio predivno ohrabrenje više od trideset godina i ako dođete kod mene kući, taj stih stoji ispisan velikim slovima na zidu u prednjoj sobi. Stoji tamo više od trideset godina, “Ako se bojiš Boga, ne treba više nikoga da se bojiš!”

Veoma mnogo ljudi iz sveta dolazi i želi da stvori u nama strah. Jednom su kod mene kući došli ljudi iz poreske uprave. Rekli su da treba da revidiraju porez za kuću. Doneli su svoje instrumente za merenje i sve to. Rekao sam im: “Slobodno to učinite!” Kada su sve završili, ušli su u sobu i očekivali od mene mito da bi mi smanjili porez. Rekao sam im: “Ja ću platiti porez koliko god je potrebno, nije potrebno da smanjujete. Koliko državna vlada traži, toliko ću platiti!” Zatim sam im rekao: “Da li vidite ovaj stih ovde? ‘Ako se bojiš Boga, ne treba više nikoga da se bojiš!’ Tako živim svoj život, dakle, napišite šta god želite. Ja se ne plašim vas, niti bilo koga drugog.“

Otišli su i nikada ih više nisam video.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: