Bacati brige Gospodu

Milenko Isakov
Sve svoje brige bacite na Njega, jer se On brine za vas“

(1.Petrova 5:7)

Prošli put smo videli da Bog čezne da nam dâ život pokoja i mira. Uslov sa naše strane za takav život jeste poniznost. Treba da se ponizimo pod Božijom silnom rukom. Ponekad smo slepi da primetimo Njegovu ruku. Mislimo da se sve okrenulo protiv nas, da smeta ova ili ona osoba, a to sve jeste zapravo Njegova silna ruka pod kojom On želi da se ponizimo!

Jedan od velikih neprijatelja života poniznosti, vere i pouzdanja u Boga jesu brige. Brige su sastavni deo našeg zemaljskog života i ne možemo ih izbeći. Međutim, možemo ili imati nadmoć nad svim brigama, ili biti savladani i smrknuti pod njihovim teretom. Naš uvodni stih jasno kaže da svoje brige treba da bacimo na Gospoda, zato što se On brine za nas. Vidite, to nije samo neki dobar savet. To je izričita zapovest. Ne smemo dozvoljavati da brige kontrolišu i upravljaju našim životom, već ih trebamo odbaciti, ne u smislu da žmurimo pred problemima, već da ih prebacimo na našeg moćnog Boga! U Pričama Solomunovim 12:25 kaže: „Briga u srcu čovečijem obara, a dobra reč razveseljava.“ Brige nas demorališu, sputavaju i koče u izvršavanju Božije volje!

Bog nas poziva da odbacimo brige! Treba da odbacimo naše lične brige, brige koje se tiču lično nas. Možda su u pitanju brige u vezi našeg zdravlja, naših finansija i slično… Zatim, treba da odbacimo brige u vezi naših najbližih – naše porodice. Znate, to može biti nenormalna roditeljska briga oko njihove dece. Ovde ne mislim na odbacivanje zdrave brige oko dece, nego na nepotrebne brige koje umaraju naš um i dušu! Takođe, treba da odbacimo sve brige po pitanju naše budućnosti.

Brige donose teret i kao takve su jako grešne, pošto nalaze svoj izvor u našoj neveri i nepouzdanju u Boga! Brige nepotrebno muče i opterećuju naš um, odvlače našu pažnju i pogled na Gospoda, i onesposobljavaju nas da verno vršimo naše obaveze i dužnosti, odnosno Božiju volju. Brige sprečavaju našu radost u služenju Gospodu!

Jedan brat je rekao da se 90% stvari o kojima brinemo ustvari nikada ne desi. Ne znam da li ste to primetili u svom životu? Zamislite majku koja godinama brine i strahuje da njeno dete ne strada u saobraćajnoj nesreći. To se, najčešće, nikada ne desi, a saberite vreme strahovanja i brige, muke i tereta u umu i duši te majke! Naravno, ja ne mislim da nije potrebno da učimo i upozoravamo decu da budu pažljivi u saobraćaju. Svakako, ali moramo verovati Bogu za njih! Imati pouzdanje u Božiju zaštitu njihovih života i često se moliti za to.

Zašto mučiti svoj um i duh? Zašto ne spavati satima? Zašto ne prebaciti taj teret Onome koji to može lako poneti!? „Bože, brine me ovo, prebacujem ti ovu brigu. Ti si moćan Otac. Ti ćeš se pobrinuti za to, Gospode! Ti ćeš me kroz celu ovu situaciju provesti i učiniti čvršćim, jačim i postojanijim u Tebi!“ Kako je to divan život, prebaciti sve brige Gospodu!

Prebaciti svoje brige Gospodu znači da prepustimo svaki događaj u našem životu Njegovoj mudrosti i Njegovoj velikodušnoj odluci. Ako si hrišćanin, moram ti reći da više ne odlučuješ o svom životu. Bog odlučuje! Biblija kaže da više nismo svoji, nego smo skupo plaćeni. Kada je to tako, onda trebamo prepustiti Bogu da odlučuje u našem životu. Bog sve odluke donosi mudro i nepogrešivo. On je velikodušan – nije škrtica. Mi smo često škrti roditelji, a Bog je velikodušan u davanju svojoj deci!

Pošto imamo čvrsto uverenje da je Božija volja ispravna i da sve što On od nas zahteva jeste pravedno i sa velikom svrhom, da On zna šta radi i da to radi savršeno, to donosi jedan pokoj i smirenje našem umu, duši i duhu. Na taj način možemo u miru ići kroz ovaj život. Isus je pozvao sve umorne i natovarene i obećao im svoj odmor (Matej 11:29). Gospod Isus želi da idemo kroz život u miru i pokoju. On ne želi da budemo uznemireni, uplašeni i uspaničeni. Isus kaže da učimo od Njegove poniznosti i da ćemo tada naći mir svojim dušama. Dakle, taj mir ne dolazi preko noći, nego kroz vreme, kako postepeno učimo od Isusove poniznosti. Slično kao što prvak ne može znati matematičke algoritme, nego počinje sa sabiranjem i oduzimanjem, tako isto u duhovnom životu ne možemo imati mnoge stvari istog trenutka kada ih vidimo kao Božiju volju za svoj život, ako ne prolazimo duhovnu školu i obrazovanje!

Gospode, hvala Ti što brineš za nas! Ti nas nikada ne zanemaruješ. Hvala Ti što znaš sve naše potrebe i što ih verno podmiruješ! Pomozi našoj neveri! Amin!

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: