31.januar – Bog te uvek sluša

H.C.Spurgeon

“Uslišiće me Bog moj. ”
(Mihej 7:7)

Prijatelji nas mogu izneveriti, ali Gospod neće nikad ostaviti iskrenu dušu; naprotiv, On će slušati njene želje. Prorok nam kaže: ”Nemoj nikad verovati najbližem prijatelju i ne otvaraj usta svoja pred onim koji se odmara na tvojim grudima.”

Neprijatelji čoveku su njegovi ukućani. Žalosno je; ali čak ako smo u takvoj situaciji, naš nebeski Prijatelj nam ostaje veran i možemo mu reći sve naše poteškoće. Naša mudrost je da se usmerimo ka Bogu, a ne da se svađamo sa ljudima. Ako naši bližnji ne uzimaju ozbiljno naš poziv, očekujmo od Boga našeg spasenja da nas sasluša. On će nas saslušati utoliko više koliko ćemo mi susretati loše stvari, i uskoro ćemo moći da vičemo: ”Nemoj se radovati, neprijatelju moj, zbog mojih nevolja.”

Pošto je Bog živi Bog On nas može saslušati; pošto je Bog ljubavi, On želi da nas sasluša; pošto je On Bog zaveta, On primorava sebe da nas sasluša. Ako svako od nas može da Ga nazove “moj Bog”, možemo onda sa potpunom sigurnošću da dodamo: “Moj Bog će me saslušati.” Dakle, dođi ti čije srce jos krvari danas, kaži tvoj bol večnome Bogu sa sigurnošću da te On sluša. Kleknimo svi pred Njim, ponavljajući iz dubine nešeg srca: “Moj Bog će me saslušati.”