01.Februar – Nikad očajan

H.C.Spurgeon

“A vama, koji se bojite imena mog, granuće Sunce pravde, i zdravlje će biti na zracima Njegovim, i izlazićete i skakaćete kao teoci od jasala”
(Malahija 4:2)

Ovo proročanstvo, ispunjeno kada je prvi put došao naš slavni Spasitelj, imaće još veće ispunjenje u Njegovom drugom dolasku; ono je istovremeno obećanje za naš svakodnevni život. Da li je danas tvoj put mračniji i tama veća? Nemoj se obeshrabriti, jer se dan približava. Najhladniji i najmračniji sat je pred samu zoru. Sunce koje će svanuti nad tobom je Sunce pravde sa svim svetim zracima. Ono dolazi da te usreći sa tom svetlošću u kojoj sija Njegova pravednost i milost. Pod Njegovom svetlošću koja daje život, naćićeš izbavljenje. Gospod Isus je pokazatelj svetosti i ljubavi Božije. Naše izbavljenje je sigurno, jer je pravedno.

Jedina stvar koja je potrebna jeste da znamo da li se bojimo Imena Gospodnjeg. Ako je tako, za nas noć više neće dugo trajati; a kad se bude pojavilo jutro, svaka bolest i svaka tuga iz naše duše će potpuno i zauvek nestati. Svetlost, toplota, radost i jasan vid, sve to će biti naše zajedno sa uklonjenim nevoljama i svakom nemoći. Da li vam se Gospod Isus otkrio? Radujmo se ovom Suncu. Da li je On sakrio svoje lice? Čekajmo Njegovo svanjivanje. Isto kao što smo sigurni da svetli sunce na nebu, verujmo da On sija za nas.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: