Poštovati sve ljude (1)

Milenko Isakov

Poštujte svakoga. Braću ljubite, Boga se bojte, cara poštujte”
(1.Petrova 2:17)

Danas nastavljamo sa razmišljanjem o poštovanju Boga i ljudi, koje smo započeli prošle sedmice. Spomenuo sam da je Isus uzor istinskog poštovanja prema Bogu. Kada posmatramo Njegov zemaljski život, vidimo kako izgleda to poštovanje koje ljudi treba da imaju prema Bogu i prema svojim bližnjima.

Najpre ćemo pogledati Isusovo detinjstvo. U Luci 2 čitamo kako je Isus od malena jačao, napredovao i rastao u mudrosti. Njegovi zemaljski roditelji, Josif i Marija, jednom godišnje su išli iz Nazareta u Jerusalim, na praznik Pashe. Kada je Isus imao 12 godina, nakon praznika Josif i Marija su se vraćali iz Jerusalima za Nazaret. Mislili su da se i Isus sa svojim društvom vraća. Međutim, On je ostao u Jerusalimu. Tek posle tri dana su Ga pronašli u hramu kako sedi sa učiteljima zakona. Svi su se divili Njegovom razumu i odgovorima. On je postavljao pitanja učiteljima zakona i slušao ih je. Kada razmišljamo o toj sceni, vidimo izuzetno poštovanje koje Isus ima prema učiteljima zakona, iako je kao dvanaestogodišnjak imao daleko veće otkrivenje i poznanje živog Boga od njih.

Kada je Marija rekla Isusu da su Ga tražili, On je pošao sa njom i Josifom i Biblija kaže da im je bio poslušan! (Luka 2:51). Jedan način poštovanja prema Bogu iskazujemo time što poštujemo svoje roditelje! Reč Gospodnja kaže da poštujemo svog oca i majku, jer je to prva zapovest sa obećanjem da ti bude blago i da dugo živiš na zemlji (Ef.6:2,3). Deci je ovo uvek teška zapovest, ali nepoštovanjem svojih roditelja iskazujemo nepoštovanje prema Bogu. Svi smo imali situacije kada nam je bilo teško da poštujemo i poslušamo svoje roditelje. Bilo nam je teško jer smo mislili da nisu u pravu i da nas ne razumeju. Vidite, Isus je bio poslušan svojim zemaljskim roditeljima, iako je imao daleko veće poznanje Boga i Njegove volje od njih. Time je iskazivao poštovanje prema Bogu. Koliko god to zvučilo nepravedno u ušima dece, Božija volja je da slušaju svoje roditelje u svačemu! (Kol.3:20). Najčešći izgovor deci za neposlušnost i nepoštovanje roditelja jeste to da ih roditelji ne razumeju, da su nepravedni, da su staromodni itd… To sve može biti istina, ali ne može poslužiti kao povod za nepoštovanje i neposlušnost. Voleo bih da mi je ta istina bila otkrivena dok sam bio dete, jer kada danas posmatram iz perspektive roditeljstva, shvatam pravednost te Božije zapovesti! Bez poštovanja te zapovesti ne može postojati harmonija, sloga i mir u jednom domu, što jeste osnova svakog hrišćanskog doma. Naravno, ako neverni roditelji zahtevaju od dece nešto što je greh, hrišćanin to ne treba da posluša.

U Starom zavetu je bilo sledeće pravilo po pitanju poštovanja starijih osoba: 3.Mojs.19:32, „Pred sedom glavom ustani i poštuj lice starčevo i boj se Boga svojega!“ Bio sam svedok u više situacija kada su mladi na takav način ‘obrusili’ starijima da je to bilo užasno! U ranijim vremenima se jako forsiralo poštovanje prema starijima, ali je i postojala ogromna distanca i jaz između generacija po pitanju bliskostii međuljudskih odnosa. Moderno vreme ističe potrebu za bliskošću između starijih i mlađih, što jeste dobro, ali samo pod uslovom da mladi time ne izgube duboko poštovanje prema starijima.

Dakle, poštovanje prema starijima je jedna stvar. Drugo, Isus je iskazivao poštovanje prema svom Ocu u zemaljskom poslu kojim se bavio. Kada razmišljam o tome kako je Isus vodio svoj stolarski zanat, ne mogu da zamislim ništa drugačije od toga da je taj posao odisao poštovanjem prema Bogu Ocu. Znate, nije Isus rekao: „Aha, ova stolica je za ovu nezahtevnu mušteriju. Odradiću je ofrlje!“ Ne, On je sve što je radio u poslu, radio kao za svog Oca, iskazujući Njemu poštovanje i čast!

Isus je poštovao sve ljude, i starije i mlađe. U starom zavetu je akcenat bio na poštovanju starijih. U novom zavetu, Petar kaže da poštujemo svakoga! To znači da u našem životu ne postoji osoba koja nije vredna našeg poštovanja. Ljudsko merilo poštovanja je najčešće u nivou zaslužnosti osobe kojoj se treba iskazati poštovanje. U zavisnosti koliko osoba zaslužuje, toliko je poštujemo. To je ljudska logika. Kada deca ne vide dobar primer u životima svojih roditelja, oni jako teško mogu da poštuju svoje roditelje. Međutim, poštovanje koje Bog želi da imamo za sve ljude oko nas ne zahteva njihovu zaslužnost tog poštovanja, već oni kao Božija stvorenja imaju poziciju koja od nas zahteva poštovanje. „Ko se ruga siromahu, sramoti Stvoritelja Njegovog!“ (Priče 17:5).

Još jedan način iskazivanja poštovanja prema Bogu jeste život stalnog slavljenja Boga! „Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na oprezu“ (Psalam 50:23). Takođe, poštovanjem svih onih koji se boje Gospoda iskazujemo poštovanje prema Bogu (Psalam 15:4). To je u današnjem hrišćanskom svetu denominacija otežavajuće, zato što nam je prirodno da poštujemo samo one koji su stvarno ‘naši’, koji misle kao mi. Ipak, samo oni koji poštuju SVE koji se boje Gospoda zaista prebivaju u Božijoj prisutnosti i iskazuju istinsko poštovanje prema Njemu.

Nebeski Oče, ne želimo samo da Ti se približavamo ustima i usnama da Te poštujemo, a da naše srce bude daleko od Tebe! Pomozi nam! Razvij u nama mnogo veću svest o potrebi da poštujemo svako ljudske biće kao Tvoje stvorenje i kao ličnosti koja imaju potencijal da prime spasenje, oproštenje greha i večni život. Amin!