Ostajati u Hristovoj nauci

Milenko Isakov

Koji god prestupa, i ne stoji u Hristovoj nauci, onaj nema Boga,
a koji stoji u nauci Hristovoj, onaj ima i Oca i Sina.“
(2.Jovanova 1:9)

 

Prošli put smo započeli sa jako važnom temom i videli smo vrednost istine koja je srž Božije Reči. Takođe smo rekli da je ostajanje na Hristovoj besedi uslov da bismo bili oslobođeni od svake vrste laži kojom Đavo želi da nas zavede. Zato je važno dolaziti na Božiju Reč. Jakov kaže da je Reč Božija ogledalo. Ako želiš sebe videti, ne u svetlu u kakvom ti misliš da jesi, ili u poređenju sa drugim vernicima oko sebe, nego onako kako te Bog posmatra, dođi i stani pred ogledalo. Dođi i vidi koliko još laži ima da se raskrinka iz tvog života.

Jako je važno da ostanemo u okvirima Hristove nauke, jer je to uslov da bismo poznali istinu! Danas imamo problem da mnogi propovedaju Reč, ali ne ostaju u okvirima Hristove nauke. U 2.Jov.1:8,9 piše: „Čuvajte se da ne izgubimo ono što smo zaradili, nego da primimo platu potpuno. Koji god prestupa, i ne stoji u Hristovoj nauci, onaj nema Boga, a koji stoji u nauci Hristovoj, onaj ima i Oca i Sina.“

Vidite, mi ljudi volimo diplomatiju. Volimo da ugodimo ljudima oko sebe. Volimo da ublažujemo istinu, da je kažemo na takav način da ne povredimo ljude oko sebe. Znate, ne volimo da se zamerimo sa ljudima. Međutim, kada Isus kaže da je On istina, onda misli na to da je istina mnogo puta bolna i u određenom smislu jako nemilosrdna i striktna. Istina je neumoljiva! Istina se ne pogađa sa ljudima. Imaš mogućnost da je prihvatiš ili odbaciš, ali ona ostaje istina.

Ovaj stih kaže da oni koji prestupaju i izlaze iz okvira Hristove nauke nemaju Boga! Šta znači prestupiti? Uzećemo jednostavnu ilustraciju iz fudbala. Igralište ima svoj okvir. Svaki put kada lopta izađe iz terena, igra se mora prekinuti i lopta se ponovo vraća u igru. Na isti način, Hristova nauka ima svoj okvir i granice. Biblija kaže da ko preteruje i izlazi van okvira Hristove nauke, takav nema Boga! Tumačite to kako god želite, ali je vrlo jasno da nemaš Boga ako probijaš granice Hristove nauke.

Smrtno je važno ostati u okvirima Hristove nauke i ne preterivati, odnosno ne odlaziti u ekstrem, pogotovo ako uzmemo u obzir stihove iz Otkrivenja 22 gde kaže šta će se desiti onima koji dodaju ili oduzimaju od Reči Božije! Meni je apsolutno jasno da svako ko oduzima od onoga što je Isus govorio i svesno izbegava neke stvari koje je Isus rekao samo zato da bi se uklopio u svoj teološki okvir i razumevanje, Bog će od takvih oduzeti udeo od knjige života i grada svetoga! Koliko god ovo bilo oštro, to je istina. Ili, ako dodajemo nešto što Isus nije rekao i učimo ljude da moraju toga da se drže ako žele biti spašeni, Bog će nama dodati zla koja su napisana u Otkrivenju.

Iz svih ovih razloga je jako važno da imamo ljubav prema istini i o tome ćemo više videti naredni put.