Voleti istinu

Milenko Isakov

…jer ljubavi prema istini ne primiše da bi se spasli.“
(2.Solunjanima 2:10)

Na sâmom kraju prethodne poruke spomenuo sam važnost ljubavi prema istini. Iz kog razloga je važno voleti istinu Hristove nauke? Zato što je bez poznanja istine čovek izgubljen. Jako je bedno stanje svakog čoveka koji ne želi da zna i da prihvati istinu koja mu se nudi.

U 2.Sol.2:9-11 piše o takvoj vrsti ljudi. Tamo govori kako će se na kraju vremena pojaviti bezakonik (Antihrist) čiji će dolazak biti u skladu sa Sotoninim delovanjem, praćen svakom vrstom lažnih dela, sile, znamenja i čuda. Sâm Isus je govorio o tome, kada su ga učenici pitali o znacima Njegovog ponovnog dolaska na zemlju. Rekao je: “Čuvajte se da vas ko ne prevari. Mnogi će doći u moje ime, i mnoge će prevariti. Biće lažnih proroka i hristosa…” Mnogo upozorenja protiv lažnih učenja i učitelja! Dakle, to neće biti neke obične stvari. Biće to natprirodne, neobjašnjive stvari koje će Đavo raditi. Kada ljudi koje nemaju zdravo rasuđivanje vide svojim očima tako nešto, oni će otvorenih usta svedočiti kako je to Božija sila! Međutim, to neće biti Božija, već Đavolja sila.

Takođe, dolazak Antihrista biće sa svakom nepravdom koja zavodi one koji propadaju, jer su odbili da vole istinu i da se tako spase. Znači, pošto nisu želeli da prime ljubav prema istini, biće zavedeni! Bog svima nudi istinu. On je dao Istinu! Bog svima daje priliku da prime istinu, ali mnogi je odbijaju. Tu ne mislim samo na obraćenje i dolaženje Gospodu, već i na stvari koje se dešavaju svakodnevno u životu vernika. Bog svakodnevno govori, a mi imamo izbor da prihvatimo ili ignorišemo ono što On govori.

Tamo dalje kaže da neki nisu izabrali ljubav prema istini i zato će im Bog poslati delotvornu zabludu da poveruju u laž. Kome Bog pošalje delotvornu zabludu, taj zaista nema nikakve šanse. Naše srce nas svakako vara (Jeremija 17:9), naše želje su jako zavodljive (Ef.4:22) i Đavo nas vara (Otkr.12:9). Ako na sve to još i Bog pošalje silu prevare, mi zaista nemamo nikakvu nadu. Ovde vrlo jasno kaže da glavni razlog tome jeste što su ljudi odbili da vole istinu i da se na taj način spasu.

Ovom porukom želim sve da vas potaknem, draga braćo i sestre, da volimo istinu u vezi sebe. Da zahvalimo Bogu kada nam otkrije neki greh i da volimo Božiju istinu u vezi nas i da potvrdimo: “Jeste Gospode, tu sam bio ponosan. Tamo sam bio sebičan. Ovde sam bio licemeran. Tada sam rekao poluistinu, a onda nisam bio u potpunosti iskren prema svojoj ženi.” Bog želi da priznajemo naše grehe, da bismo ostajali u istini, jer ako govorimo da je Gospod Isus naš Spasitelj i da je On Istina, a mi živimo u laži, onda stvarno nema većeg vrhunca licemerstva.

Zato imamo potrebu da malo detaljnije pogledamo šta Isus govori o licemerju i to ćemo učiniti naredni put.

Hvala Ti Gospode, za Tvoju živu Reč. Želimo voleti istinu i živeti u skladu sa Tvojim vođstvom našeg života. Amin!