Reč Božija je istina

Milenko Isakov

Osveti ih istinom. Reč je Tvoja istina!“
(Jovan 17:17)

U prvosvešteničkoj molitvi Isus se moli za svoje učenike da budu osvećeni istinom Reči Božije. Psalam 119:160 kaže: „Osnova Tvoje Reči je istina“, odnosno „Istina je srž Tvoje Reči“Kada dolazimo Reči Božijoj možemo u potpunosti biti sigurni da je ona istina. Istina je srž svake Božije Reči. Reč srž znači bit, jezgro, esencija, suština… Glavni cilj, suština, jezgro i bit Reči Božije jeste istina! Isus je Pilatu rekao ovako: „Ja sam zato rođen i zato sam došao na svet da svedočim istinu, i svako ko je od istine sluša glas moj“ (Jovan 18:37).

Zašto je ovo važno? Zato što živimo u svetu koji je prepun laži. Svako od nas je mnogo puta iskusio prevaru i laž. Ljudi nam nešto obećaju, pa ne ispune. I ne samo to, nego mi sâmi smo skloni da verujemo i budemo u neistini. Međutim, Isus kaže da je došao da svedoči istinu i da SVAKO ko je od istine sluša Njegov glas. Svako ko je od istine sluša glas Isusa Hrista. Ovo je jako važna misao. Ne postoji istina izvan Isusa Hrista. Ne postoji čovek koji hoda u istini, a da ne sluša Isusov glas. Živeti u istini je nemoguće ako nisi u zavisnosti od Onoga koji je rekao da je put, istina i život (Jovan 14:6).

Žašto je ovo važno? Zato što je jedini način da raskrinkamo laž i Oca laži da poznajemo Istinu! Jedini način da prepoznaš laž u svom životu je da znaš istinu koja brzo detektuje svaku laž. Čak šta više, jedini način da budeš oslobođen od laži u svom životu jeste da upoznaš Istinu!

Isus je rekao Jevrejima koji su mu verovali: „Ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti moji učenici i poznaćete istinu i istina će vas izbaviti.“ (Jovan 8:31). Dakle, ostajanje u Hristovoj nauci je jedina sigurnost svakome ko želi biti izbavljen od svake vrste laži u svom životu.

Od čega to zapravo trebamo biti oslobođeni? Imamo svež primer đaka iz Tajlanda koji su nedavno sa svojim trenerom ostali zarobljeni u pećini. Sve sa čime su oni raspolagali bilo je potpuno nedovoljno da se spasu. Bila je neophodna spoljna intervencija spasioca. Apsolutno jednako bespomoćno je bilo naše stanje dok nismo primili Hrista. Mi smo bili mrtvi zbog svojih prestupa i greha, ali nas je Bog oživeo sa Hristom (Ef.2). Mrtvac je bespomoćan sve dok ne dobije oživljenje od Onoga koji ima vlast na životom i smrću! Gospod je to čudo učinio sa nama!

Naše stanje je kao što kaže David u Psalmu 51:5, „U krivici sam se rodio, u grehu me začela majka.“ To je naše stanje! Odvojeni od Boga, grešnici! Uz to, posedujemo srce koje je prevarno više svega i opako (Jeremija 17:9). Naše srce je podmuklo i podložno svakoj vrsti laži. Ono ima tendenciju da veruje, prihvati i zagrli laž! U Jevrejima 3:13 piše da nas greh zavodi! Greh ima silu da nas prevari i otvrdne prema Bogu.

Uzimajući sve to u obzir, zaista ne bismo imali izlaz ukoliko ne bi imali mogućnost da poznamo istinu. Međutim, istina Božija Reči nam otkriva te laži. Duh Sveti nas upućuje i uverava u svaku istinu i to je velika potreba u životima svih nas. Mnogi smo iskusili novo rođenje, ali ako smo iskreni, nama je potrebno spasenje u mnogim oblastima života. Sigurno prepoznajemo različite sfere svog života gde smo još uvek poraženi, zarobljeni i neslični Hristu. Jedini način da iskusimo pobedu i oslobođenje jeste da dopustimo Onome koji je Istina da nas jednostavno oslobodi i donese pobedu! On ima moć, jer je rekao da će nas istina osloboditi ako ostanemo u Njegovoj nauci.

Nastavićemo sledeće sedmice.