Obeležja Svetog Duha u nama

Milenko Isakov

…jer se ljubav Božija izli u naša srca
Duhom Svetim koji nam je dat.”
(Rimljanima 5:5)

Sveti Duh u nama je zaista predivna istina! Jedino Duh Sveti nas osposobljava da živimo život koji je Bogu ugodan i Njemu na slavu. Želim da u narednih nekoliko poruka razmišljamo o obeležjima Svetog Duha u nama. Danas ćemo se fokusirati na samo jedno obeležje.

Prvo obeležje da je Sveti Duh u nama jeste naša svesnost da smo voljeni! U uvodnom stihu vidimo da je apostol Pavle rekao da se ljubav Božija izlila u naša srca Duhom Svetim koji nam je dat. Ako uzmemo ilustraciju prazne čaše i bokala sa vodom, kada se voda iz bokala uspe u čašu, možemo reći da se voda izlila u čašu. Čaša je slika našeg srca koje je prazno i bez Božije ljubavi. Kada smo primili Svetog Duha, u naše srce se poput te vode izlila Božija ljubav! Jedan znak po kome prepoznaješ da si nanovo rođen i da je Duh Sveti u tebi jeste tvoja svesnost da si voljen kao osoba, i to da te voli osoba koja je vrhovni autoritet univerzuma. Kada nas Bog voli, to znači da imamo vrednost, svrhu i smisao života.

Ako Bog ne bi bio dobar, nama ne bi bilo nade. Da Bog nije ljubav, zauvek bismo propali i bili bi večno osuđeni, ali radosna vest Evanđelja je u tome što je Isus došao da objavi Boga koji je dobar Otac! Ako pažljivo čitate Evanđelje po Jovanu, na bar četiri mesta Jovan, kada govori o sebi, kaže: „Učenik koga je Isus voleo.“ On se uvek dičio time da ga Isus voli. Bio je siguran u Hristovu ljubav prema njemu.

Dakle, jedno obeležje da je Sveti Duh u nama jeste duboka svesnost i presvedočenje da smo voljeni! Bog nas voli. Bog nas voli! Pošto nas Bog voli, mi smo motivisani u životu. Uzmite primer mladića i devojke. Ako si momak i znaš da te voli devojka za koju si zainteresovan, to te motiviše u životu. Takođe, ako si devojka i sviđa ti se momak za koga kasnije saznaš da te voli, to te motiviše. Zamislite, mi imamo Boga koji je iznad svega i svakog, i znamo da nas On voli! Ako nas ovo ne motiviše, zaista ne znam šta će! Ako nam to ne daje svrhu i smisao za život, stvarno ne znam šta će!

Duhom Svetim smo upoznali Božiju ljubav! Duh Sveti nam je otvorio oči da prepoznamo i doživimo Božiju ljubav. Duh Sveti nam je pokazao da smo voljeni i dragoceni u Božijim očima. Duh Sveti nam je pokazao da je Bog toliko voleo svet da je i Sina svoga jedinorodnoga dao da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. (Jovan 3:16). „U ovome je ljubav, ne da mi pokazasmo ljubav prema Bogu, nego On pokaza ljubav ka nama i posla sina svoga da očisti grehe naše! Ljubazni, kada je ovako Bog pokazao ljubav ka nama, i mi smo dužni voleti jedni druge“ (1.Jov.4:10,11).

Možda se pitaš: „Ja znam da me Bog voli, ali zašto često to ne osećam? Da li to znači da nisam primio Duha Svetog? Da li to znači da nisam nanovo rođen?“ Kako rastemo u duhovnom životu, verujem da nam je sve jasnija činjenica da nas Bog voli! Kada smo prvi put došli Hristu, iskusili smo ljubav Božiju, ali danas bi trebalo da budemo daleko svesniji Božije ljubavi! Duhovnim rastom se takođe razvija i svesnost koliko nas Bog voli. Dakle, kada si nanovo rođen i kada primiš Svetog Duha, u tebi postoji seme Božije ljubavi koje ima kapacitet da raste i da se razvija, a to seme jeste svesnost da si voljen.

Kada si svestan da si voljen, tada imaš sigurnost. Tada nisi pun straha i bojazni. Znate da siročad koja nisu odrastala u atmosferi prihvatanja i ljubavi, jako pate od nesigurnosti kasnije u životu. Oni strahuju da neće biti uspešni, zato što u detinjstvu nisu doživeli podršku, blagoslov i ljubav roditelja.

Pošto smo iskusili Božiju ljubav i Njegovu brigu za nas, i pošto znamo da smo Njegova deca i da nismo siročad, iz čežnju da uvek budemo ponizni pred Bogom, možemo da kažemo da nas svesnost o Božijoj ljubavi za nas nosi kroz život sa jednom hrabrošću, sigurnošću i pouzdanjem. Ne u smislu da se oslanjamo na sebe, nego na Onoga koji nas voli! Mi smo voljeni i to je predivna stvar.

Želim da vas ohrabrim, braćo i sestre, vi ste voljeni! Vi ste dragoceni u Božijim očima. Bog neizmerno voli svakoga od vas. To zaista jeste motivacija za službu dobrom Ocu koji nas voli!

U narednoj poruci pogledaćemo još jedno obeležje da je Sveti Duh u nama, a to je da nam On donosi presvedočenje za greh.