Ispunjeni u Hristu (2)

Milenko Isakov

…A vi ste primili ispunjenje u Njemu
koji je glava nad svakim glavarstvom i vlasti.
(Kološanima 2:10)

Bog je Avramu rekao: „Živi po mojoj volji i budi pošten (besprekoran)!“ (1.Mojs.17:1). Značenje reči pošten ili besprekoran u ovom kontekstu je i potpun, ispunjen. Bog je dao takvu zapovest Avramu. Međutim, naš uvodni stih nije zapovest da budemo ispunjeni u Hristu, već je formulisan kao obaveštajna rečenica, kao nešto što se već dogodilo, a to je da smo primili ispunjenje (celovitost, kompletnost) u Isusu Hristu. Dakle, ne govori se o tome da ćemo jednom biti kompletni kada dođemo u nebo, nego da smo upravo sada ispunjeni u Njemu!

Ja sam dosta razmišljao o tim rečima i šta znači da smo primili ispunjenje u Hristu. Prošli put smo jasno naglasili da kod svih nas postoji mnogo prostora za duhovni rast i napredak. Niko nije savršen, svako ima svoje borbe i duhovne bitke. Svi imamo zadatak da od punine Isusa Hrista uzimamo blagodat za blagodaću (Jovan 1:16). Takođe, u Ef.3:19 kaže da treba da upoznamo Hristovu ljubav koja nadmašuje svako znanje, da bismo sasvim bili ispunjeni Bogom! Dakle, postoji određena putanja kojom se dolazi do potpune ispunjenosti Bogom! U Ef.4:13 kaže da treba da dođemo do jedinstva u veri, da sazremo u jednog čoveka, rastući do pune visine Hristove. Svi ti stihovi ukazuju da se radi o procesu, rastu, sazrevanju… Međutim, vraćamo se na uvodni stih koji kaže da smo već primili ispunjenje u Hristu! Kako?

Znamo da sami po sebi nismo potpuni! Niko u sebi nije celovit. Čak i oni koji su maksimalno posvećeni Bogu, kada posmatrate njihov život, možda izgledaju savršeni u poređenju sa ponašanjem i životom koji su imali u prošlosti. Takođe, ako uporediš njihov život sa licemernim vernicima ili sa slabijim vernicima, oni možda izgledaju besprekorni. Ipak, ni najposvećeniji hrišćanin današnjeg doba nije savršen! Dobro delo Božije blagodati nije u njemu još završeno. Svi smo još uvek u procesu rasta, posvećenja i sazrevanja. U svima nama greh još uvek živi. Svi imamo razne želje i vapaje i osećamo svoje nedostatke, ali Biblija kaže da smo Isusu Hristu mi ispunjeni, kompletni i savršeni! Biblija kaže da smo mi potpuni i savršeni u Hristu, koji je naša glava, u kome smo izabrani i blagosloveni!

Po pitanju posvećenja, Isus Hrist ima puninu blagodati i svetosti za nas. On je za nas učinio savršeno posvećenje! Da li mi to verujemo? Ono što je nama nemoguće, Gospod je postigao za nas! To naravno ne znači da mi ne želimo ići putem posvećenja.

Po pitanju opravdanja pred Bogom, niko od nas nije mogao da ispuni zakon i njegove pravedne zahteve. Međutim, Isus je savršeno ispunio zakon za nas. On je za nas učinio potpun otkup za greh i zadobio za nas večno iskupljenje! On nas je doveo u potpunu, savršenu pravednost po kojoj smo opravdani po svim pitanjima lične krivice, oslobođeni od greha, stojimo čisti i besprekorni, bez mane i bore pred Njim! Veruješ li to, dragi brate i sestro?

Po pitanju poznanja Boga, sami po sebi smo nesavršeni u trenutnom stanju, ali u Hristu je sve naše bogatstvo poznanja Boga, Njegove volje i mi znamo da osim Hrista ne možemo ništa da tražimo. Mi imamo poznanje večnog života u Isusu Hristu.

Ove istine su fenomenalne! U Isusu prebiva sva punina božanstva telesno, a mi smo primili ispunjenje u Njemu koji je glava nad svakim poglavarstvom i vlastima. Slava Gospodu! Ovo je predivno. Mi smo u Isusu Hristu ispunjeni, dovršeni i potpuni! Naravno, to nam nikada ne sme biti alibi za situacije u životu kada smo nemarni, bez ambicije da rastemo, sazrevamo i napredujemo u poznanju Gospoda! Međutim, ova istina je veliko ohrabrenje i slavna činjenica za sve koji su primili Gospoda Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja, kao sveta obaveza da Ga dostojno predstavljamo svojim rečima, delima i životom! Amin.