Čuvati se farisejskog i sadukejskog kvasca

Milenko Isakov
A Isus im reče: čuvajte se kvasca farisejskoga i sadukejskog.”
(Matej 16:6)

Ovo je vrlo značajan stih u Svetom Pismu. Isus je to rekao svojim učenicima koji nisu odmah razumeli značenje tih reči. Kasnije u stihu 12 Matej spominje da su razumeli da se ne radi o bukvalnom hlebu sa kvascem, nego o opasnosti nauke Fariseja i Sadukeja.

Mislim da danas ne postoje grupe ljudi koji sebe nazivaju Sadukejima ili Farisejima kao što je to bio slučaj za vreme Hristovog zemaljskog života. Međutim, i te kako postoji savremena farisejska i sadukejska nauka od koje treba da se čuvamo.

Najpre želimo pogledati ko su bili Sadukeji i zašto je opasna njihova nauka. U Mateju 22:23 vidimo da Sadukeji nisu verovali u vaskrsenje mrtvih što jeste elementarna stvar koja spada u početak Hristove nauke (Jevr.6:1,2). Takođe, oni su poricali postojanje duhovnog sveta. Nisu verovali u postojanje anđela i duhova (Dela 23:8). Nisu verovali u čuda i isceljenja. To je posebno interesantno primetiti u slučaju koji se spominje u Delima kada su apostoli svojim rukama činili mnoga čuda i kada su mnogi ljudi bili isceljeni od svojih bolesti i oslobođeni od zlih duhova. Pošto se ta čuda nikako nisu uklapala u doktrinu Sadukeja, oni su se napunili zavisti, digli su ruke na apostole i stavili ih u zatvor (Dela 5:17).

Danas takođe postoje mnogi vernici koji ne veruju da Bog može učiniti čuda. Oni ne veruju da su hrišćanima i danas dostupni svi darovi Svetog Duha, uključujući dar isceljivanja i dar činjenja čuda. Spremni su da nazivaju jereticima one koji to veruju. Isus nam je rekao da se čuvamo takve nauke!

Što se tiče Fariseja, oni su u određenom smislu imali ispravnu doktrinu. Isus je govorio narodu i učenicima da treba da drže sve što Fariseji propovedaju (Matej 23:3). To podrazumeva da su oni propovedali ispravnu nauku. Takođe, oni su bili pravedni u svom spoljašnjem životu. Oni su postili, molili se i držali zapovesti zakona. Propovedali su svetost i čistotu, ali to je sve bila legalistička svetost koja je nastajala kao rezultat držanja raznih pravila i zakona. Njihovoj “pravdi” su nedostajali “mir i radost u Duhu Svetom”! (Rim.14:17) i zato su današnji fariseji opasni jer mogu zavesti neutvrđene vernike u lažnu svetost.

Duh fariseja je totalno suprotan duhu Isusa Hrista, a svaki iskreni vernik koji ima ispravnu doktrinu i traži svet život nalazi se u opasnosti da postane farisej. Bog želi da rasvetli naša srca da ne bi ostali slepi ako postoji farisejizam u našem životu. On želi to da nam pokaže i da nas oslobodi. Mi smo definitivno skloniji da primetimo farisejizam kod druge braće i sestara nego u nama samima, a Bog želi da ispitujemo sopstveno srce i da očistimo sebe od svake poganštine duha (2.Kor.7:1). Jedan aspekat poganštine duha sigurno jeste farisejski duh.

Pitanje koje je sigurno dobro da postavimo sebi jeste da li postoji osoba u našem životu kojoj zavidimo. Iako nam je potpuno jasno da je zavist greh i mrzimo taj greh, Bog nam je davao prilike u životu gde smo se borili ili se još uvek borimo protiv tog greha.

Ako smo u bilo čemu što radimo motivisani mržnjom ili zavišću, to je siguran znak da u nama postoji farisejski duh. U Mateju 12:14 čitamo kako su Fariseji nakon što je Isus iscelio u subotu čoveka koji je imao suvu ruku otišli i načinili veće na kojem su se dogovarali na koji način da Ga ubiju. Njhova zavist i mržnja prema Isusu je otišla toliko daleko da su već planirali ubistvo. Naša zavist prema nekome ne mora doći do tačke da želimo da ga ubijemo, ali moramo imati na umu da su zavist i ljubomora prvi koraci prema ubistvu. To je bio Kainov put: zavist, mržnja, pa ubistvo. Fariseji su zavideli Isusu zato što je mogao da učini mnoge stvari koje oni nisu mogli, te je bio popularniji od njih. Čak je i Pilat koji je vrlo malo poznavao Isusa mogao da primeti da su Fariseji želeli da razapnu Isusa samo zbog toga što su Mu zavideli. Kada nekome zavidiš to će biti očigledno u tvom govoru i ponašanju. Možeš zavideti nekome ko propoveda bolje od tebe, ili ko ima bogatstvo ili duhovne darove koje ti nemaš. Tada će ti biti veoma lako da nađeš neke male greške u njemu da bi mogao da ga kritikuješ. Želećeš da primetiš neki njegov pad u bilo čemu.

Zavist je takva vrsta greha koji ima mnoštvo slojeva. Možda si dobio pobedu nad najvidljivijim slojevima tog greha, a Bog je onda dopustio situaciju u tvom životu kada si primetio neku nelagodnost u srcu kada si video da je tvoj bližnji u nekoj stvari srećan ili uspešan. Ti možeš ostati u zabludi da imaš pobedu nad zavišću, ali ako se bojiš Boga i ako si iskren pred Njim, priznaćeš da ti je potrebna ogromna sila u borbi protiv tog greha.

Možda si roditelj i želiš da tvoja deca budu ugledna, pa si primetio kako deca drugih roditelja imaju bolji i svetiji život od tvoje dece i u tvom srcu se pojavila nelagodnost kada si to shvatio. Dragi brate i sestro, to je zavist! Možda si jako uspešno obavljao određenu službu koju ti je Bog dao, pa si primetio da je došao drugi brat ili sestra kojima je Bog dao sposobnost da još bolje to rade i bilo ti žao zbog toga. To je zavist! Isus Navin je imao zavist u srcu prema ljudima na koje je Duh Božiji sišao pa su prorokovali, ali Mojsije je bio slobodan od te zavisti (4.Mojs.11:26-29). Možda si primetio kako se neko moli ili propoveda mnogo bolje od tebe i bilo ti je žao zbog toga. To je zavist, brate! Možda si došao u kuću ili stan koji je mnogo bolje opremljen i sređen od tvog i bilo ti je nelagodno u srcu. Pozavidio si. Možda si video kako je neko od tvojih bližnjih kupio auto koji je mnogo lepši i bolji od tvog i pozavidio si.

Greh zavisti je često uzrokovan grehom lakomstva. Božija Reč kaže da “nagli da se obogati čovek zavidljiv.” (Priče 28:22). Takođe, takmičarski duh koji je prisutan u mnogim religioznim krugovima je uzrok zavisti koja vlada između braće i sestara. Nedostatak poniznosti je takođe često uzrok zavisti u našem srcu. Isto tako, nedostatak zadovoljstva u onome što nam je Bog dao je takođe često uzrok zavisti.

Ako pronalaziš sebe u ovim rečima zahvali Bogu za svetlo Njegove Reči koja obasjava tamu tvog srca. Ako ti je Bog progovorio kroz ovu reč, pokaj se i priznaj Bogu greh zavisti. Gospod Isus je umro da bi mogli da dobijemo pobedu nad tim grehom. Tražimo silu Duha da bi imali tu pobedu!

“Ljubav ne zavidi” (1.Kor.13:4). “Ako u duhu živimo, po duhu i da hodamo, da ne tražimo lažne slave razdražujući jedan drugoga i zavideći jedan drugome.” (Gal.5:26).

Bog želi da nas sačuva od farisejskog i sadukejskog kvasca! Amin.