Biti krotak

Milenko Isakov
Krotost vaša da bude poznata svim ljudima“
(Fil.4:5)

Bog može da nas uči svojim putevima jedino kada smo krotki pred Njim. Psalam 25:8,9 kaže: „Dobar je i pravedan Gospod; toga radi pokazuje grešnicima put. Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem Njegovim.“ Duhovna istina i Božiji putevi sakriveni su od „premudrih i razumnih“ i ponosnih ljudi (Luka 10:21). Bog se suproti ponosnima, a poniženima daje svoju blagodat (Jakov 4:6). Bog upućuje krotke ljude na istinu i Njegove savršene puteve. Dakle, ako smo zaista zainteresovani da hodamo Božijim putevima, neophodan nam je duh krotosti.

Šta je krotost? Kako bi mogli da definišemo tu vrlinu? Gospod Isus je rekao da je On krotak i smeran u svom srcu. (Matej 11:29). Isusov život na zemlji je bio savršena manifestacija krotkog duha. On nikada nije pogrešio. Iako je posedovao svoju volju kao čovek u telu i krvi, On se u svakom iskušenju odrekao svoje volje da bi izvršio volju Božiju. U Getsimaniji, neposredno pre stradanja, Isus je to potvrdio molitvom govoreći da se odriče svoje volje i da prihvata Božiju volju (Luka 22:42). On je bio savršeno ukroćen! Bog je imao apsolutnu vlast nad Njegovim životom, pošto Isus ništa nije činio sâm od sebe (Jovan 5:30).

Sa druge strane, mi smo svi grešnici po nasledstvu. Od Adama smo nasledili neukroćen, „divlji“ duh. Svi smo bili rođena deca gnjeva. Živeli smo po svojim željama i činili smo volju našeg tela i naših pomisli (Ef.2:2). To je tipičan život grešnih, neukroćenih ljudi. Oni ne žele da ikome polažu račun, niti da ikome budu potčinjeni. To je rezultat grešne, ponosne, buntovničke i samovoljne ljudske prirode.

Krotost (ili ukroćenost) jeste dar Svetog Duha. (Gal.5:23). Svi ljudi koji su došli Bogu sa pokajanjem i verom u Hristovu smrt i vaskrsenje i koji su primivši oproštenje greha postali Božija deca, primili su dar Svetog Duha. On je kao osoba došao da prebiva u našim srcima. Jedino Njegovom silom živimo život koji je ugodan Bogu. Rezultat prebivanja i delovanja Svetog Duha u našem životu jeste duh krotosti. Pošto je Sveti Duh duh istine, On nas upućuje na svaku istinu (Jovan 16:13). On nam pokazuje gadost greha i strahotu njegovih posledica i On nam daje snagu da se sutprotstavljamo željama naše grešne prirode. Sveti Duh nam pokazuje lepotu svetog i čistog života i On proizvodi takav život u nama.

Naravno, krotak duh se ne stiče u momentu. Mnogo puta imamo iskušenje da odreagujemo po našoj „divljoj“, neukroćenoj prirodi. Ipak, Bog nas strpljivo vodi i uči. On nas Duhom Svetim postepeno preobražava u potpuno krotku prirodu. Iz tog razloga apostol Pavle je često upućivao poziv hrišćanima da žive sa svakom ponižnošću i krotošću. On je pisao Kološanima da se obuku u tu vrlinu (Kol.3:12). Bog nas poziva da se vladamo dostojno našem pozivu, u svakoj poniznosti i krotosti (Ef.4:2). To su, dakle, dve osnovne vrline u životu svakog istinskog hrišćanina: poniznost i krotost. Te vrline treba sve više da izobiluju u našem životu.

Postoje mnogi ljudi koji su prepoznatljivi po raznim stvarima. Neki su poznati zbog svoje profesije ili izgrađene sportske karijere, ali Pavle piše Filibljanima da budu poznati svim ljudima po svojoj krotosti. On je želeo da njihov krotak duh bude prepoznatljiv svim ljudima Pavle je znao da jedna od temeljnih vrlina hrišćanskog života jeste krotost u srcu i zato je želeo da Hristovi sledbenici budu poznati po tome.

Kada se govori o starešinama crkava, Božija Reč je posebno striktna da one moraju biti obučene u tu vrlinu (1.Tim.3:2-3). Isto tako, sluge Gospodnje koje imaju veću odgovornost u Hristovom telu treba da budu krotke prema svima i poučljive. Treba da budu sposobne da podnesu nepravdu i da sa krotošću poučavaju one koji se protive (2.Tim.2:24-25). Mnogi propovednici nemaju strpljenja sa svojim protivnicima i lako budu iskušani na prepirke, svađe, pa čak i gnjev i gorčinu. To je rezultat nedovoljne kontrole Svetog Duha u njihovim životima.

Mojsije, kao starozavetni vođa Izrailjskog naroda bio je čovek čija krotost je, možemo reći, bila poznata svim ljudima. Božija Reč svedoči za njega da je bio čovek krotak mimo svih ljudi na zemlji (4.Mojs.12:3). Bio je najponizniji čovek na zemlji. Bog se posebno raduje poniznim ljudima. U Njegovoj prisutnosti borave samo oni koji imaju skrušena srca i smeran duh (Isaija 57:15).

Duh krotosti naročito treba da bude izražen prilikom opominjanja braće i sestara koji su upali u greh. Danas su mnogi hrišćani brzi da opominju svoju braću i sestre u duhu gordosti, sa prezirom i osećajem više vrednosti. Međutim, Božija Reč nas uči da opominjemo one koji su upali u greh duhom krotosti, čuvajući sebe da i mi ne bismo bili iskušani (Gal.6:1). To znači da treba da pristupimo takvim vernicima sa saosećanjem i svesnošću da nas je Božija milost sačuvala od tog greha koji je njih porazio.

Kažite kćeri Sionovoj: evo car tvoj ide tebi krotak i jaše na magarcu i magaretu sinu magaričinu“ (Matej 21:5). Gospod Isus je smeran i krotak car! Učimo od Njegove poniznosti i krotosti. Neka i krotost koju proizvodi Sveti Duh u našim životima bude poznata svim ljudima!

Nebeski Oče, hvala Ti što si dao svog Sina za nas! Hvala što nam otvaraš oči da vidimo lepotu Njegove krotosti i poniznosti. Ispuni nas Svetim Duhom da bi naši životi doneli rodove krotosti koji će biti poznati svim ljudima. U Hristovo ime. Amin.