Život pod zakonom je teret

Milenko Isakov
Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni
i Ja ću vas odmoriti”
(Matej 11:28)

Kada razmišljamo o ovim rečima Gospoda Isusa Hrista, često mislimo da je Njegov poziv upućen bezbožnim ljudima koji su umorni od tereta svoje krivice, besmisla njihovog života i razočaranosti u druge ljude, te vide svoju potrebu za Bogom i odmorom koji On pruža u Isusu Hristu. To definitivno jeste istina, jer Gospod nije došao da pozove “pravednike”, nego grešnike na pokajanje.

Međutim, ako pažljivo pročitamo celo poglavlje u kojem se nalazi naš uvodni stih, primetićemo da mnogi ljudi koji su se nalazili u Hristovom okruženju nisu bili okoreli bezbožnici. Čak naprotiv, to su bili veoma religiozni ljudi koji su smatrali da istinito služe Bogu. Ipak, Isus je rekao kakav je to naraštaj (Matej 11:16-19). Bili su to ljudi koji su očekivali da se svi ponašaju onako kako su oni zamislili. To su bili samocentrični ljudi koji su primoravali druge da postanu kalup njihovog razumevanja religije. Takođe, ta generacija ljudi je uvek nalazila zamerke drugim ljudima, a naročito onima koji nisu bili deo njihove religiozne grupe. Jovan Krstitelj nije jeo i pio, a oni su rekli da je đavo u njemu. Gospod Isus je i jeo i pio i oni su ga nazvali izjelicom i pijanicom. Dakle, ti ljudi su marljivo “pronalazili” greške kod svojih bližnjih i uvek su imali razlog da ne prihvate, omalovaže i odbace druge ljude.

Interesantno je sada zapaziti da je Isus baš njima uputio taj poziv. To istovremeno znači da im njihova religija nije donela pravi odmor duše, mir, zadovoljstvo i radost u srcu. Jasno se videlo iz načina njihovog života da im je takav tip religije proizveo samo teret i umor duše.

Moja religija je nekad bila upravo takva. Bio sam brz da sudim i kritikujem vernike koji su bili drugačiji od mene. Bio sam “spretan” da brzo pronađem greške u njihovim životima i da ih osudim zbog toga. Često sam u nekom dobrom delu bližnjeg tražio “crnu”, negativnu stranu, posebno ako se radilo o verniku koji nije bio deo moje ‘elitne’ crkve. Voleo sam da ustanovim da je neko nešto uradio iz lošeg motiva, iako nije moralo da znači da je to zaista istina. Takvim životom sam bio teret drugima. Nisam imao otkrivenje na tu divnu istinu da Gospod Isus nije došao da sudi, nego da spase ljude.

Dragi brate i sestro, ako vidiš sebe u takvoj vrsti religije, Hristov poziv je upućen lično tebi. Isus te poziva da dođeš lično Njemu sa svojim teretom i primiš Njegov odmor i rasterećenje. Kao što je On onda uputio taj poziv ljudima koji su bili pod zakonom, tako se i danas taj poziv direktno odnosi na sve vernike koji žive pod zakonom. Život po zakonu i ljudskim pravilima je jedan teret! To je tovar koji čovek ne može poneti. Apostol Petar je to jasno rekao prilikom apostolskog sabora o kojem piše u Delima 15. On se usprotivio onima koji su želeli da nametnu neznabošcima neke zapovesti iz zakona. “Sad dakle šta kušate Boga i hoćete da metnete učenicima jaram na vrat kojega ni ocevi naši ni mi ne mogosmo poneti? Petar je ovde uporedio život po zakonu sa jednim teškim jarmom na vratu kojega niko od ljudi nije mogao poneti.

Danas u svetu postoji mnoštvo hrišćana koji žive po zakonu i koji nose taj težak jaram na svom vratu. Mnogim vernicima služba Bogu predstavlja umor i opterećenje i to je siguran dokaz da su pod zakonom. Međutim, svaki iskreni vernik će proći kroz period pokušavanja življenja hrišćanskim životom u svojoj sili i umoriće se u tome. On će pokušati samostalno da proizvodi svetost u svom životu. Uvideće neke istine Božije Reči i pokušavaće u svojoj sili da ih praktikuje. Neće osećati zavisnost od Boga dok čini “dobra dela” i zato će često biti obeshrabren, jer će uvek osećati da nešto nedostaje. Sa druge strane, Bog želi da te dovede do presvedočenja da je ljudska snaga premala da bi proizvela život ugodan Njemu i tada ćeš videti da je rešenje predati svoj život u ruke Bogu, odreći se službe Bogu po slovu zakona i početi zavisiti od Božije blagodati koja će spontano proizvoditi dela vere u tvom životu. Ta dela će biti rezultat duboke intimne zajednice između tebe i Hrista.

Ovaj primer nam pokazuje istinitost Božije Reči koja na raznim mestima objavljuje da čovek neće biti opravdan pred Bogom delima zakona. U Galatima 3:10 kaže da su pod prokletstvom svi takvi ljudi. Iako misle da u svojoj sili mogu da dosegnu Božiji standard, Jakov jasno piše da je dovoljan prestup samo jedne zapovesti zakona da bi čovek bio kriv za sve (Jakov 2:9-11). Iz tog razloga on ohrabruje vernike da govore i čine kao oni kojima će biti suđeno po zakonu slobode (stih 12). Slava Bogu za taj zakon slobode koji je u Hristu Isusu! Isus je svojom žrtvom na krstu i pobedom nad Sotonom doneo taj zakon slobode – blagodat! Zakon je došao od Mojsija, a blagodat i istina od Isusa Hrista (Jovan 1:17). Gospod je Duh, a tamo gde je Duh Božiji, tamo je sloboda! (1.Kor.3:17) Tamo ne postoji ropstvo zakona, nego sloboda u blagodati Isusa Hrista – sloboda koja ne navodi na udovoljavanje željama tela, nego na službu bližnjima iz ljubavi! (Gal.5:13). Zato treba čvrsto da stojimo u toj slobodu kojom nas je Hristos oslobodio i da ne dozvolimo da nas ponovo uhvati jaram ropstva zakonu (stih 1).

Život pod zakonom je u 2.Kor.3:7-9 poistovećen sa službom smrti i osuđenja. Zašto ljudi vole život po pravilima? Zato što ne žele da Bog bude gospodar njihovog života. Njima je lakše da nakon izvršenih pravila žive po svojoj volji i čine ono što se njima sviđa. Lakše im je da odvoje nekoliko sati nedeljno za ‘duhovni život’, a da u ostatku vremena nemaju posla sa Bogom. Sa druge strane, Hristos je daleko iznad pravila. On je život! Ljudska pravila proizvode samo mrtvu religiju, a Hristos daje istinski život. To naravno ne znači da život u Hristu nema pravila, jer je sâm On dao mnoštvo zapovesti i pravila. Međutim, mi ih ne vršimo po slovu zakona, nego po Svetom Duhu iz ljubavi prema Njemu. Isus je rekao: “Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite.” Motivacija za izvršavanje Njegovih zapovesti nije strah od kazne, nije mrtvo izvršavanje nekih pravila, nego LJUBAV prema Njemu.

Život pod Božijom blagodaću u Isusu Hristu je služba pravde. To ustvari više nije naš život, nego Božiji život u nama – kada u svakom momentu zavisimo od Boga i želimo da se odričemo naše volje. I to je jedini način da se postigne istinska svetost u životu, jer dokaz života pod blagodaću Božijom jeste pravedan (svet) život.

Hvala Ti Oče što si poslao svog Sina da nam donese Tvoju blagodat kojom nam je omogućeno da Ti služimo iz ljubavi i zahvalnosti. Hvala Ti što naš život ne mora više biti po slovu zakonu, nego po zakonu slobode u Isusu Hristu. Pomozi nam Gospode da prepoznamo sfere u našem životu koje još nisu u potpunosti predane Tebi i učini da se uvek možemo odricati svoje volje da bi služili Tebi čistim srcem. Amin.