Vodeno krštenje

Milenko Isakov
„Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista,
u smrt Njegovu krstismo se?
Tako se s Njim pogrebosmo krštenjem u smrt
da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom Očevom,
tako i mi u novom životu da hodimo.”
(Rimljanima 6:3,4)

Prošli put smo razmatrali značenje novog rođenja iz vode i Duha o čemu je Isus govorio Nikodimu. Videli smo da rođenje iz vode uključuje uticaj Božije Reči u životu osobe koja je prihvati. Bog nas je porodio Rečju istine (Jakov 1:18). Danas želimo specifičnije da razmišljamo o značaju i pravom značenju vodenog krštenja.

 

Vodeno krštenje je jasna Hristova zapovest za sve koji uzveruju Reči Evanđelja. Isus je to vrlo otvoreno rekao svojim učenicima kada ih je neposredno pre svog vaznesenja zadužio da objavljuju evanđelje svim narodima krsteći ih u ime Oca, Sina i Svetoga Duha (Matej 28:19). Vodeno krštenje je deo Hristove uredbe novog rođenja. Titu 4:5 kaže da nas je Bog po svojoj milosti spasao banjom prerođenja (vodenim krštenjem) i obnovljenjem Svetog Duha. Takođe, Petar kaže da nas sada spasava krštenje – obećanje dobre savesti Bogu (1.Pet.3:21), ili molba Bogu za dobru savest.

 

U obredu vodenog krštenja sastoji se suštinski prikaz onoga kroz čega je prošao sâm Gospod Isus kada je učinio delo iskupljenja za čovečanstvo. Bog je toliko voleo svet da je i Sina svoga jedinorodnoga dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni (Jovan 3:16). Isus je došao na zemlju u obličju istog tela koje mi danas posedujemo i u svemu je udovoljio volji svog Oca. Nijednom nije pogrešio. Savršeno je ugodio Bogu u svemu i Bog je više puta posvedočio da je to Njegov ljubljeni sin koji je po Njegovoj volji. Božija promisao za spasenje čovečanstva podrazumevala je raspeće i smrt Isusa Hrista. Isus je preko ruku bezakonika uhapšen, osuđen i raspet na krst. Na krstu je pretrpio stvarnu, fizičku smrt i njegovo telo je bilo položeno u grob. Međutim, nakon tri dana Bog ga je podigao iz mrtvih potvrdivši svoje zadovoljstvo Njegovim učinkom.

 

Dakle, Isus je umro, bio je sahranjen i vaskrsnuo je. Upravo se tim pojedinostima poistovećujemo sa Gospodom prilikom vodenog krštenja. Krštenjem u vodi potvrđujemo smrt našeg starog čoveka koji je voleo greh i uživao u životu bez Boga. Dakle, uronjavanjem u vodu mi se poistovećujemo sa Hristom u Njegovoj smrti i sahrani! Uvodni stihovi jasno govore da smo krštenjem najpre sahranjeni sa Hristom, a zatim i vaskrsli sa Njim u novi život (Kol.2:12). Znači, vodenim krštenjem se poistovećujemo sa Hristom u Njegovoj smrti, sahrani i vaskrsenju.

 

Zašto je vodeno krštenje važno? Zar nije dovoljna vera u Hrista? Isus je rekao da svako ko veruje u Njega ima život večni! (Jovan 3:36). To je tačno. Naspram večne propasti stoji večni život koji Isus nudi. Međutim, postoje mnoge osobe koje veruju Hrista, ali nikada to nisu potvrdile vodenim krštenjem i zato nikada nisu izašle iz sveta, niti bile spašene od sveta. Vodenim krštenjem se javno odvajamo od sveta i svedočimo da više ne pripadamo njemu. Zašto je to važno? Zato što je svet razapeo Hrista. Svet leži u zlu i osuđen je pred Bogom. Svet je Božiji neprijatelj. Spasenje od našeg katastrofalnog položaja u svetu (kao potomaka pale i grešne ljudske rase) možemo iskusiti jedino krštenjem. Iz tog razloga je važno iskusiti spasenje od sveta i krštenjem javno ispovediti kraj pripadnosti takvom đavolskom sistemu.

 

Želim da te pitam, dragi prijatelju, jesi li iskusio blagodat pokajanja i vere u Isusa Hrista? Da li si se pokrstio? Da li si spašen od sveta? Isus je rekao: “Ko uzveruje i pokrsti se, spašće se, a ko ne veruje osudiće se.”

 

Pomozi nam, Gospode, da svakodnevno živimo u novini vaskrslog života Isusa Hrista u nama! Ne dozvoli da shvatamo krštenje samo kao ritual ili neku čarobnu formulu koja će automatski učiniti naš život pobožnim i svetim, nego kao stvarnost našeg poistovećenja sa Tobom u smrti, sahrani i vaskrsenju! Amin.