VERUJEM – ZATO PRIZNAJEM

Zac Poonen

Dok započinjemo novu godinu, želimo da nam ona bude mnogo bolja nego sve godine do sada. Ali to će se desiti jedino ako budemo prisvajali Božija obećanja. Ono što verujemo, moramo priznavati svojim ustima – ali naše priznanje mora biti osnovano na Božijim obećanjima (vidi Rimljanima 10:8,9).

 

Kada je Bog dao Avramu obećanje i kada je izgledalo nemoguće da se to obećanje ispuni (ljudski rečeno), šta je Avram uradio? „I ne oslabivši verom ne pogleda ni na svoje već umoreno telo, jer mu beše negde oko sto godina, ni na mrtvost Sarine materice. I za obećanje Božije ne posumnja sa neverovanjem, nego ojača u veri i dade slavu Bogu. I znadijaše jamačno da što obeća kadar je i učiniti“ (Rim.4:19-21).

 

Dakle, sa verom u ono što je Bog obećao, hajde da u toku ove godine često ispovedamo sledećih osam priznanja. Govori ih sebi i Sotoni često, iz svog srca:

 

  1. Bog Otac me voli isto koliko je voleo Isusa – zato ću se uvek radovati  (Jovan 17:23)

  2. Bog mi je oprostio sve moje grehe – zato nikada neću živeti sa krivicom (1.Jov.1:9, Jevr.8:12)

  3. Bog će me ispunjavati svojim Svetim Duhom – zato ću biti dovoljno jak za svaki zadatak (Luka 11:13)

  4. Bog je odredio moja ograničenja – zato ću uvek biti zadovoljan (Dela 17:26, Jevr.13:5)

  5. SVE Božije zapovesti su za moje dobro – zato ću slušati SVE Božije zapovesti (1.Jov.5:3, 5.Mojs.10:13)

  6. Bog kontroliše SVE ljude i događaje koji mogu uticati na mene – zato ću uvek zahvaljivati (Rim.8:28)

  7. Isus je porazio Sotonu i oslobodio me je od njegove sile – zato se nikada neću bojati (Jevr.2:14,15; Jevr.13:6)

  8. Bog želi da me učini blagoslovom – zato ĆU biti blagoslov drugima (1.Mojs.12:2, Gal.3:14)

 

Bez vere nije moguće ugoditi Bogu“ (Jevr.11:6)

 

Želimo ti srećnu novu godinu.

Ova poruka je preuzeta sa sajta www.cfcindia.com