Krštenje Svetim Duhom

(Jedna iz serije od dvadeset propovedi na temu „Život u izobilju“)

Zac Poonen

Ako ste bili prisutni od početka ovog našeg proučavanja, razmišljali smo o Božijoj dobroti, čistoti i suverenoj kontroli nad ljudima i okolnostima. Zatim smo razmatrali kako je Bog poslao Sina, ne samo da bude žrtva i zamena za nas na Golgoti, nego da bude preteča i naš primer, koji je živeo pre nas i pokazao nam način života kojim čovek treba da živi na ovoj zemlji.

Sada, ovoga večera želim da razgledamo službu treće osobe Božanstva – Svetoga Duha. Biblija kaže da je Sveti Duh bio izliven na dan Pedesetnice. Apostol Petar je tog dana rekao da je to dokaz da je Isus bio proslavljen, zato što svi ti ljudi nisu videli Isusovo vaznesenje na nebo. Nijedan nevernik nije video Isusa nakon Njegovog vaskrsenja. Nakon vaskrsenja Isus se javljao samo vernicima, jednom prilikom ga je videlo oko 500 ljudi. Zatim se vazneo na nebo u prisustvu vernika. Kako su nevernici mogli znati da sve to što su govorili u vezi Isusa jeste istina, da je zaista vaskrsao iz mrtvih i vazneo se na nebo? Apostol Petar je rekao da je izlivanje Svetog Duha na njih dokaz da je Isus proslavljen.

Zatim im je rekao da i oni mogu primiti taj dar Božiji, kao što primaju oproštenje greha, na isti način mogu primiti i Svetoga Duha. Ranije sam rekao da su svi Božiji darovi besplatni. Ne može se nešto smatrati darom ako nije besplatno. Ako ti kažem da je ova biblija besplatna, a zatim tražim da platiš ili da radiš za nju, ona više neće biti dar nego si je ti zaradio, ali Biblija uvek govori o daru Svetoga Duha. To dokazuje da je Sveti Duh besplatan dar kao i oproštenje greha. Kao što čovek koji vredno radi da bi primio oproštenje greha – neće primiti, jer je to besplatan dar. Onaj koji pokušava da „zaradi“ Svetoga Duha kroz molitvu, post ili neke druge žrtve neće primiti Svetoga Duha jer je On besplatan dar. Mi kao ljudi mislimo, da što više molimo ili postimo, to će nam Bog više nešto davati, ili što više radimo to ćemo primiti više od Boga. Ako bi to bila istina, onda bi i oproštenje greha Bog dao onima koji su najvrednije radili, ali Biblija kaže da onaj koji ne radi ali veruje Bogu koji pravda bezbožnika, prima se vera njegova u pravdu. Ja verujem da je ovo razlog zašto mnogi nisu primili silu Svetoga Duha u njihovim životima.

Naravno, istina je da mi treba da cenimo ono što nam Bog daje. Ako čovek ne ceni Božije darove i ponaša se kao da bi mogao bez njih, naravno da neće primiti. Mi čak ne možemo primiti ni oproštenje greha ako ga ne cenimo.

Želim da razgledamo neke delove Pisma večeras, da bih vam pomogao da vidite koliko je važno imati Svetoga Duha i Njegovu silu u našem životu, da budemo ispunjeni Svetim Duhom, da primimo sve što Duh ima da nam da. Hrišćanski život nije zamišljen da se živi u našoj ličnoj snazi. Isus je rekao po Jovanu 15:5: „Bez mene ne možete činiti ništa“. Ništa znači ništa! Sa druge strane, Pavle kaže u Filibljanima 4:13: Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje“. Sve mogu činiti kroz Hrista koji mi daje snagu. Kako nam Hrist daje snagu? Kroz Svetoga Duha. Ako postoji neki zadatak koji Bog želi da uradim, mogu ga uraditi kroz Hrista koji mi daje moć. Mogu to raditi silom Svetoga Duha. Ne postoji ništa, apsolutno ništa na čega me Bog poziva da radim a što ne mogu raditi, ako sam ispunjen Svetim Duhom! Ako nisam ispunjen Svetim Duhom, onda mogu postojati mnoge, mnoge stvari koje Bog želi da radim koje nikad ne mogu raditi. Mogu provoditi ceo moj život na zemlji ne radeći mnoštvo stvari koje je Bog želeo da radim zato što nisam bio osnažen silom Svetoga Duha.

Dakle, ako postavimo sebi za cilj da želimo uraditi na ovoj zemlji sve što je Bog želeo da uradimo, onda je apsolutno neophodno da budemo ispunjeni Svetim Duhom.

Hajde da napravimo dva zaključka:

  • nemoguće je živeti hrišćanski život kako je Bog želeo da živimo bez da budemo ispunjeni Svetim Duhom
  • nemoguće je raditi posao koji je Bog želeo da radimo u našem zemaljskom životu bez da budemo ispunjeni Svetim Duhom

Možeš raditi mnoge dobre stvari, ali ne možeš živeti kao što je Bog želeo da živiš ili ispuniti zadatak koji je Bog želeo da uradiš, bez da budeš konstantno ispunjen Božijim Svetim Duhom. To je Božiji najveći dar u Novom Zavetu, nešto što su proroci i carevi povremeno primali u Starom Zavetu, i nisu mogli primiti iznutra u punini kao što mi možemo primiti. Kada bi samo mogli shvatiti kolika je to velika privilegija i čast imati Svetoga Duha da ispunjava naš život mi bi žudili za tim više od bilo čega na zemlji!

Upoznao sam mnoge hrišćane (i sam sam bio takav godinama) kojima nije izgledalo da će doživeti to iskustvo. Nisam bio siguran da li će se Bog susresti sa mnom ili ne. Iako to nisam govorio ali uvek sam osećao kao da me Bog izaziva. Znate kada ljudi nekad izazivaju dete, ponude im neku stvar, i kada dete ispruži ruku da uzme oni sklanjaju to sve dalje i dalje, i onda dete odustane. I onda kažu opet: „Evo, uzmi“ i opet sklanjaju sve dalje i dalje. Činilo mi se da ja na takav način tražim Svetog Duha, jer kada sam tražio nije mi se činilo da ću dobiti, i onda nakon nekog vremena odustaneš. Mnogi ljudi ako su iskreni treba da priznaju da je bilo tako.

Da li je Bog takav da nas izaziva? Da li On kaže: „dođi, uzmi“ i kada mi tražimo, onda ukloni dalje od nas? Ne! Ono što On nudi, slobodno nudi. Ako postoji prepreka, ona je u nama. Isus je rekao: „ko je žedan neka dođe ka meni i pije…i iz njegovog tela poteći će reke žive vode“ (Jovan 7:37-39) I tu kaže, da je to govorio za Svetoga Duha kojega će primiti oni koji veruju u Njegovo ime, zato što Duh Sveti još nije bio dat jer Isus još nije bio proslavljen.

Ako je dar Svetoga Duha najveći dar koji nam Bog daje u Novom Zavetu, onda možemo biti sigurni da đavo želi da ga falsifikuje na svaki mogući način! Samo vredne stvari se falsifikuju. Niko ne falsifikuje novine ili bezvredne stvari. Ljudi falsifikuju novac, stvari koje imaju vrednost. I ako vidimo mnoštvo falsifikata Svetog Duha, to je najjasniji dokaz da je On dragocen, zato je falsifikovan, inače ne bi bio falsifikovan. Darovi Svetog Duha – ja znam da se oni falsifikuju i zbog toga znam da su oni dragoceni. Ne treba da odustajemo od prave stvari, zato što smo videli falsifikate. Verujem da treba da sklonimo pogled od falsifikata, da sklonimo pogled od ekstrema u koje su otišli oni koji su govorili o krštenju Svetim Duhom i darovima Duha Svetoga, i da dođemo do onoga što Pismo govori.

Sećam se kada sam bio mlad, 23 godine, i tražio sam od Boga krštenje Svetim Duhom. Bio sam nanovorođen, kršten u vodi, ali nedostajala je sila u mom životu. I otišao sam u određene grupe koje su propovedali o tome, i reći ću vam iskreno da nisam bio impresioniran onim što sam video. Bili su pastori koji su mi rekli da ponavljam određene fraze, da ih samo ponavljam da bih progovorio u jezicima. I ja sam rekao: „Ne, ja neću raditi to“. Kada sam se vratio u svoju sobu, rekao sam: „Gospode, ja ne želim da sudim ove ljude, ali ono što oni imaju to nije ono što želim. Ja čeznem za onim što su Petar, Jakov i Jovan dobili na dan Pedesetnice. Ne samo da pravim buku, ili da imam neka natprirodna iskustva. Ja ne želim to, ja želim ono što su Petar, Jakov i Jovan dobili na dan Pedesetnice“.

Tako da, ostalo mi je da sam tražim Boga i rekao sam: „Gospode, ja ne želim falsifikat, ne marim ako će potrajati 10 godina ali ja želim pravu stvar“. I zahvaljujem Bogu jer se On susreo sa mnom i krstio me Svetim Duhom.

Sada, ja nisam pentakostalac, nisam harizmatičar, ja sam hrišćanin i to je ono što želim biti do kraja života. Nikada nisam bio deo pentakostalne ili harizmatične crkve, ali bio sam kršten Svetim Duhom. Takođe, progovorio sam u jezicima, pre oko 25 godina. Dakle, ne moraš biti pentakostalac ili harizmatičar da bi imao ova iskustva.

Mogu reći da je čitava moja služba doživela revoluciju kada me je Bog krstio Svetim Duhom. Dogodi će se velika razlika u tvom životu kada se Bog susretne sa tobom i ispuni te Svetim Duhom.

Ja ne želim u vezi ovoga da ulazim u polemiku sa ljudima na doktrinalan način, zato što sam odrastao u zajednici koja nije verovala u ovo. Bio sam učen, da kada sam nanovorođen primio sam sve, bez obzira da li sam to tražio ili ne, želeo ili ne, ja sam to dobio. I ja sam verovao to, ali kada sam gledao na svoj život video sam da nemam silu. Imao sam izbor, ili da intelektualno verujem onako kako su mi „isprali mozak“ da verujem, ili da gledam na svoj život i kažem: „šta god oni rekli, ali ja nemam to u svom životu“.

I gledao sam stihove Jovan 7:37-39 i rekao sam: „O, Gospode, sigurno reke žive vode ne teku iz mene, samo nešto malo curi, sitne kapi, i to samo povremeno! Sigurno to nisu kao reke u mom životu, već nešto kao ručna pumpa gde je potrebno mnogo truda da nekoliko kapi iscuri. Gospode, takav je moj život, želim biti iskren! Ja ne marim što ovi ljudi izgledaju potpuno srećni sa onim što imaju, ali ja nisam srećan sa onim što imam. Ja znam da su moji gresi oprošteni, da sam dete Božije, ali ja ne živim hrišćanski život kakav bi trebao. Ja sam poražen, poražen jutrom, podnem i noću. Kukavica sam, nemam hrabrosti da stojim na ulicama i propovedam evanđelje, i kakva je onda korist da kažem da sam sve dobio kada sam se obratio? Nemam hrabrost koju su Petar, Jakov i Jovan imali na dan Pedesetnice. Gospode, ja sam sličniji tim učenicima pre Pedesetnice, sedim u sobi i slavim Boga tamo, ali Gospode, ja želim da budem kao što su oni bili na dan Pedesetnice“.

I otrkio sam još jednu stvar u vezi Petra, čoveka koji je pre bio kukavica čak i pred sluškinjom, ali nakon što je bio kršten Svetim Duhom bio je vatren, mogao je stojati pred sveštenicima i vladarima i reći im u lice: „vi ste razapeli sina Božijeg“. On je bio drugačiji čovek, i ono što me je impresioniralo to je da se on nije postepeno promenio iz kukavice u hrabrog čoveka kroz period od šest godina ili tako nešto, čak ni kroz period od šest dana, niti dva, to se desilo u trenutku, u momentu! On je pre bio kukavica i Duh Božiji je došao na njega i postao je drugačiji čovek.

Jedan od mojih omiljenih stihova u vezi sa ovim nalazi se 1. Samuilovoj 10:6, što je Samuilo rekao Saulu koji je trebao da postane car nad Izrailjem: „I sići će moćno na tebe Duh Gospodnji, i postaćeš drugi čovek“ (NASB, engleski prevod, prim.prev). Samo slušajte ovo: Duh Gospodnji će doći moćno na tebe i bićeš promenjen u drugog čoveka! (ili ženu). Ja sam sigurno video da se ovo desilo kod Petra, i sada kada gledam na svoj život mogu sa sigurnošću da kažem da je Bog to uradio i u mom životu. I želim da vas ohrabrim, moja braćo i sestre, ne zadovoljavajte se sa teološkim objašnjenjima, ne zadovoljavajte se sa onim: „značenje korena grčke reči, ili glagol…“, te stvari ne pomažu kada se sustretneš sa đavolom, i kada se susretneš sa hrišćanskom službom. Gledaj svoj život! Da li je suv ili je tako obilan da se preliva? Moj život je bio suv, ali više nije od kada me je Gospod ispunio Svetim Duhom, postao je drugačiji! „Ručna pumpa“ je nestala, i reke su počele da teku!

Želim da vas ohrabrim da gledate na Pismo, kao što sam vam rekao sve ono što sam govorio do sada, od početka do kraja Pisma videli smo te Božije karakteristike koje sam spominjao u prošlim propovedima. Na isti način vidimo službu Svetog Duha od samog početka Pisma pa do kraja. Vidite, na primer, u 1. Mojsijevoj 1. glavi, kada je Bog svorio nebo i zemlju u početku, bilo je sve savršeno, ali kada su anđeli pali zemlja je postala haotična, kao što čitamo u 2. stihu: „bez obličja, tamna…“ – ilustracija stanja našeg života, nakon što je đavo upropastio ljudsku rasu u Edemu. 1. Mojsijeva 1:2: „bez obličja, pusta, tamna“, takvi smo mi, bez obličja, ne imajući više obličje Božije, sada u našem karakteru više odražavajući obličje sotone nego Božije, prazni, bez sadržaja, tamni, bez svetla.

Ali vidite šta kaže, da je Duh Sveti počeo da deluje nad tom bezobličnom, pustom, tamnom zemljom, i zajedno sa Svetim Duhom išla je Reč Božija, dan za danom: „Bog reče…“, „Bog reče…“, „Bog reče…“. Dvostruko, zajedničko delovanje Svetoga Duha i Božije reči nakon perioda od šest dana uklonilo je tamu, zamenilo prazninu sa puninom, tamu sa svetlom, bezobličnost sa obličjem i lepotom. To se nalazi na prvoj stranici tvoje Biblije! I to nas uči da, ako je tvoj život takav, bez obličja, nije sličan Hristu, prazan, mračan, onda dopusti zajedničko delovanje Božije Reči svaki dan i Svetoga Duha u tvom životu, i otkrićeš da će ta bezobličnost biti zamenjena sa obličjem Hristovim, otkrićeš da će doći svetlo i rasterati tamu i prazninu će zameniti punina. Kada čitaš Božju Reč, to će biti kao da je neko odjednom upalio svetlo. Ja sam doživeo to, da je Reč Božija postala živa, zato što je pisana Svetim Duhom. I ko je može razjasniti bolje nego Sveti Duh? Može li ti neki čovek razjasniti Božju Reč bolje nego Sveti Duh? Nemoguće! Kakvu razliku može napraviti u tvom životu samo čitanje Pisma, ako dopustiš Svetom Duhu da ispuni tvoj život i da ti svetlo! Inače, tvoje poznanje Pisma može biti samo akademsko i potpuno pogrešno.

Znate, kada je Isus bio na zemlji, ljudi u sinagogama su potpuno proučavali Pismo. Postojala je biblijska škola u to vreme, predvođena Gamaliilom, koja je, siguran sam, stvarala neke veoma briljantne studente. Jedan od njih je bio Savle iz Tarsa, koji je bio potpuno slep što se tiče hrišćanstva uprkos njegovom studiranju Biblije. Savle iz Tarsa je verovatno bio najbolji u razredu, bio je briljantan čovek, ali njegovo razumevanje Pisma nije bilo samo pomalo, nego potpuno pogrešno! On je mislio da je Isus prevarant, ali kada se Bog susreo sa njim i ispunio ga Svetim Duhom, on je poznao istinu. Ne govorim ovo da bih prezreo studiranje Biblije, ili bilo koji pokušaj ljudi da uče Pismo. Verujem da je veliko neznanje Pisma u našoj zemlji, i uvek ću podržati svaki pokušaj da se uči Pismo bilo gde, ali kažem: „Učite Pismo, a ne stvari izvan Pisma, učite Božju Reč a ne stvari izvan nje, i radite to u sili Svetoga Duha davajući svetlo ljudima, kao što je i Isus učio Pismo, tako da su se ljudima oči otvorile!“.

Čitamo o dvojici učenika koji su šetali u Emaus, i kaže da je Isus na tom dugom putu otvorio njihova srca da razumu od 1. Mojsijeve do Malahije sve stvari u vezi Njega. On im je otkrio kako je On „ženino seme“ iz 1. Mojsijeve 3:15, kako je On ispunjenje onog proroštva u Malahiji 3:1, da će „doći anđeo pre nego što dođe u crkvu Gospod“, što se odnosilo na Jovana Krstitelja. Od 1. Mojsijeve do Malahije On im je pokazao stvari u vezi Njega. Oni su videli Isusa u Pismu kroz Svetoga Duha. Ja verujem da je to velika potreba u današnje vreme. Kao što je Sveti Duh delovao dan za danom nad tom zemljom, mi takođe treba da iskusimo delovanje Svetog Duha nad našim životima, da nam govori, da nas presvedočava, ispunjava, vodi, pokazuje nam slavu Isusa Hrista, vodi nas na mesta gde želi da Mu služimo, opremajući nas natprirodnim darovima da bi bili sposobni da Mu služimo u ovom vremenu.

I to ne vidimo samo u početku Biblije. Kada gledamo Isusov život, neko bi mogao misliti: „ako je ikad postojao čovek koji je hodao zemljom kome nije bio potreban Sveti Duh to je bio Isus“. Zašto je Njemu bio potreban? On nikada nije sagrešio od rođenja, odrastao je u čistoti, natrpirodno rođen ali još uvek čitamo kada je bio kršten na reci Jordanu, po Luci u 3. glavi kaže da se molio. Da li ste zapazili to? Šta je Isus radio na krštenju? Kaže po Luci 3:21, da je Isus bio kršten i dok se molio, nebo se otvorilo i Sveti Duh je sišao na njega. Kako je Isus primio Svetoga Duha, pomazanje za službu? Ne automatski! On se molio! Isus je rekao učenicima: „koliko više će Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ištu od Njega“. I sam On, kao naš preteča, iskao je. Dok se molio, nebo se otvorilo i Sveti Duh je sišao na Njega. On je tražio, i tražio sa verom, došao je kao čovek i kao čovek bilo je potrebno da bude pomazan Svetim Duhom, i u sili tog pomazanja je izašao i ispunio svoju službu. To mi je najjasniji dokaz da niko od nas ne može živeti bez pomazanja Svetim Duhom. Mi možemo služiti, ali bez sile Svetoga Duha naša služba nikada neće biti ono što bi trebala biti.

Apostol Petar je rekao u Delima 10:38 u vezi sa tim pomazanjem što je Isus primio, šta je bio rezultat tog pomazanja. Želim da vidite to, jer mislim da nam to razjašnjava šta čini to pomazanje Duhom Svetim. Delima 10:38 kaže: „znate Isusa iz Nazareta kako ga pomaza Bog Duhom Svetim i SILOM…“ to je Isus primio – silu, kada je bio pomazan Svetim Duhom! Ne silu da živi sveti život, On je već živeo svetim životom od detinjstva, u sili Duha je pobedio greh ali ovo je bila sila za službu. I sa tom silom Isus „…prođe čineći dobro i isceljujući (oslobađajući) sve koje đavo beše nadvladao, jer Bog beše s njim“. Vidite, to je rezultat pomazanja Svetim Duhom i silom – Bog je bio sa njim!

Pre nego što se Isus vazneo na nebo, rekao je učenicima da će primiti istu silu koju je i On primio, i da zatim mogu izaći i služiti Mu. Rekao im je u Delima 1:8: „primićete silu kad siđe Duh Sveti na vas“. Lično sam tužan što je, nažalost, akcenat pomeren sa sile na govorenje u jezicima. Istina je da su apostoli primili darove jezika, ali Isus nije govorio o tome. Ljudi pitaju: „kako mogu znati da li sam primio Svetoga Duha ili ne?“. Dobro, ako bi ste otišli apostolima koji su čekali u gornjoj sobi i tražili Boga, i zamislite da ste otišli tamo osmog ili devetog dana (čekali su deset dana, prim.prev) i pitali ih: „hej, kako ćete vi znati da li ste primili Svetoga Duha ili ne?“. Oni vam ne bi rekli nijednu reč u vezi govorenja u jezicima. Oni bi rekli: „Isus nam je rekao, da kada Duh Sveti siđe na nas, mi ćemo primiti SILU! Sada trenutno se bojimo, ali ćemo primiti silu kada siđe Duh Sveti na nas i više nećemo biti isti, i tada ćemo znati“.

Dakle, šta su oni očekivali? Oni su očekivali SILU! I šta su dobili? Dobili su silu + jezike + mnoge druge darove, dar proroštva, evangelizacije, i mnoge druge stvari, neki su postali apostoli, proroci, evanđelisti, ali glavno što su primili bila je sila! I to je ono za čega i mi trebamo tražiti Boga. To je ono što je Isus primio (Dela 10:38), to su apostoli primili (Dela 1:8) i to je ono što mi treba da primimo – SILU, da živimo za Isusa, da budemo svedoci za Njega, i da kao On idemo čineći dobro i oslobađajući one koje je đavo nadvladao.

Postoje grupe koje ne veruju u krštenje Svetim Duhom kao drugo iskustvo. Ja ne kažem da oni nisu nanovorođeni, oni jesu nanovorođeni, kršteni i dobri vernici u mnogim stvarima, imaju breme za evangelizaciju i mnoge druge stvari, ali sam primetio da ljudi u tim grupama koji ne veruju u krštenje Svetim Duhom i koji kažu da su sve dobili kada su se obratili, kada se susretnu sa demonima i zlim duhovima, oni će uvek ići kod nekoga ko je kršten Svetim Duhom i reći: „Možeš li, molimo te, doći i moliti se za tog čoveka koji je opsednut?“. Zato što oni ne znaju šta da rade kada se susretnu sa tim. Šta to dokazuje? Isus je bio pomazan Svetim Duhom i silom i On je oslobađao ljude koji su bili opsednuti đavolom. Svuda oko nas u našoj državi i u državama oko nas u Aziji i svuda po svetu postoje ljudi koji su okovani od đavola, opsednuti đavolom. I šta mi treba da radimo, samo da im govorimo činjenice evanđelja? Ne, mi treba da idemo i da im kažemo da Isus može da ih oslobodi, i mi treba da ih oslobodimo. Radosna vest je da oni mogu biti slobodni od okova i ropstva sotone. Za to nam je potrebna natprirodna sila od Svetoga Duha. Moj dar nije evangelizacija, moj dar je učenje, ali čak i za to ja trebam natprirodno pomazanje Svetoga Duha. Koji god dar ti je Bog dao, koji god poziv Bog ima za tebe potrebno ti je natprirodno pomazanje Svetim Duhom da te opremi sa tim darom, da bi mu služio. Ne bih nikada ni sanjao da bih mogao otići u sela u ovoj državi i govoriti ljudima o Isusu Hristu da nisam pomazan Svetim Duhom, jer ne bih znao šta da radim. Kako se možeš suočiti sa demonskim silama bez sile Svetoga Duha? Okolo u tim selima postoje ljudi koji veruju u natprirodnu silu đavola i to veoma snažno. Oni veruju u natrpirodnu silu đavola, veruju u nadrilekare, veruju u vračare koji mogu da rade razne stvari silom od đavola. Sa čime im se možeš suprotstaviti? Doktrinom? Rečima? Ne možemo tako, potrebna nam je sila Svetoga Duha.

Isus se suprotstavio silama tame silom Božijeg Duha. On kaže: „ja Duhom Božijim izgonim đavole i to dokazuje da je kod vas došlo carstvo nebesko“. Pogledajte taj stih, po Luci 11:20: „Ako ja prstom Božijim izgonim đavole, dakle je došlo k vama carstvo Božije“. U pararelnom stihu, mislim po Mateju 12. glavu kaže: „Ako ja Duhom Božijim izgonim đavole, dakle je došlo k vama carstvo nebesko“. Carstvo Božije se manifestuje silom Svetoga Duha, i zbog toga je neophodno da budemo kršteni Svetim Duhom.

Jovan Krstitelj, koji je usmeravao ljude na Isusa, rekao je dve stvari u vezi Njega: „gle, jagnje Božije, koje je uzelo na sebe grehe sveta“ (i mi pre svega treba da vidimo Isusa tako) i zatim je rekao: „On će vas krstiti Svetim Duhom i ognjem“. Duh Sveti je ilustrovan kao vatra. Jovan Krstitelj je govorio o Svetom Duhu kao vatri. Mi vidimo to od samog početka Pisma, znate kada je Bog prebivao u gorećem žbunu. Često sam razmišljao o tom gorećem žbunu koji je Mojsije video, koji je slika Duhom ispunjenog hrišćanina. Postojalo je mnogo žbunova tog dana u pustinji, ali samo jedan je bio u vatri. I Mojsije je zastao kada je video jedan žbun u vatri. On je rekao: „hej, ovaj je drugačiji od drugih“. Ja verujem da to ljudi trebaju videti kada nas vide: „hej, ovaj čovek je drugačiji, njegova služba je drugačija, njegov život je drugačiji“ i oni će zastati…I kada je Mojsije zastao, Bog mu je progovorio iz žbuna. To znači biti kršten Svetim Duhom i ognjem, kada nas sam Bog ispuni svojom prisutnošću i silom da naš život postaje drugačiji, naše lice ozareno, i ljudi koji nas posmatraju vide da smo drugačiji, oni će videti da ono što im nudimo je drugačije, oni će zastati i onda im Bog može govoriti kroz nas. Nema veze da li si majka kod kuće, propovednik ili „potrčko“ u kancelariji, možeš biti ispunjen Svetim Duhom da će ljudi videti razliku u tebi. Verujem da nam je ovo potrebno. Stvar je u tome što smo mi često zadovoljni sa našim površnim, niskim standardom hrišćanstva. Dičimo se da je naša doktrina ispravna u odnosu na druge koji su liberalni, i da radimo mnoge stvari za Gospoda, i to zadovoljstvo nas sprečava da dođemo do takve vrste života koji nam Gospod nudi. Vatra!

Kao što smo videli ranije, Duh Sveti je još ilustrovan kao životni duh. Vidimo primer šta Duh Božiji može činiti, u knjizi proroka Jezekilja 37. glavi. Tu čitamo da je Bog doveo Jezekilja na polje puno suvih kostiju. I tu vidimo isto zajedničko delovanje koje smo videli u 1. Mojsijevoj 1. glavi. Pre svega Bog je rekao Jezekilju: „prorokuj tim kostima, govori Reč Božiju!“. I Jezekilj je prorokovao, i onda mu je rekao: „sada treba da radiš još nešto. Reci duhu, životnom duhu da dođe na ove ljude“. I ovde je bilo zajedničko delovanje Božije Reči i Svetoga Duha, i te suve kosti su bile prekrivene telom i ustale kao moćna vojska. Takva je zamišljena da bude crkva. Služba u crkvi koja se zasniva samo na Reči Božijoj neće proizvesti to. Videli smo to u 1. Mojsijevoj 1. glavi da nije bilo samo: „Bog reče…“ nego i delovanje Svetog Duha, takođe. Vidimo to isto u Jezekilj 37. glavi, nije bilo samo prorokovanje Božije reči nego je došao i duh životni, kao što čitamo u 9. i 10. stihu, i tako je postala vojska.

Mnogi od nas, ja mislim svi od nas cenimo Božiju reč i otvorili smo naše živote za nju, ali je moguće da smo propustili drugu službu koju ne cenimo dovoljno – delovanje Svetog Duha. Zašto smo proučavali toliko godina Božiju Reč? Zato što smo znali da je to Božija Reč i da je važno da je poznajemo, ali želim da vas pitam: da li želite da idete dalje samo sa tim? Ili shvatate da isto koliko trebate Reč Božiju, trebate i delovanje Svetog Duha nad vašim životom? Samo kroz zajedničko delovanje ćeš biti sposoban ispuniti sve što je Bog želeo da radiš.

Vidite tu istu stvar i u životu Isusa. Kada je imao 12 godina, on je potpuno poznavao Božju Reč. Da je samo to bilo dovoljno, on bi mogao ići dalje, ali to nije bilo dovoljno. On je trebao pomazanje Svetim Duhom i onda je išao dalje. Nažalost, ono što vidim u hrišćanstvu danas, neki daju akcenat na Svetoga Duha a neki na proučavanje Božije Reči, i veoma retko nalazimo da se naglašava i jedno i drugo. Ja to ilustrujem sa lokomotivom. Znate kako su pre postojale parne lokomotive. Postoje dve stvari koje su potrebne parnoj lokomotivi da bi se mogla kretati od jednog mesta do drugog. Jedna stvar je para, a druga je pruga. Ako jedna od ove dve stvari nedostaje, nikada neće stići na odredište. Pruga je ilustracija Božije Reči, ispravne doktrine, šine potpuno ravne i pararelne, a para je ilustracija Svetoga Duha. Zamisli da lokomotiva stoji na pruzi ali nema pare, šta će se desiti? Vernici u toj crkvi će dolaziti ujutru svake nedelje i glačati šine, i lokomotiva će ostati tamo gde jeste, i slaviće Boga za njihove ravne, potpuno paralelne šine, ali neće biti kretanja. Sa druge strane su vernici koji nemaju prugu ali samo imaju paru. Oni duvaju pištaljku, prave veliku buku, ali nema kretanja. To je baš ono što se dešava. Šta ćeš ti izabrati? Da li treba da razmišljaš: „hoću li izabrati prugu, ili paru?“. Šta je Isus imao? Kroz zajedničko delovanje Božije Reči i sile Svetoga Duha je Isus ispunio svoju službu.

Želim da ohrabrim sve vas koji ste željni proučavanja Božije Reči da tražite ispunjenje Svetim Duhom, da budete pomazani. Tražite Boga dok vam ne da sigurnost da se susreo sa vama. Znate, na isti način na koji vam Bog daje sigurnost da su vam gresi oprošteni, On će vam isto dati sigurnost da vas je ispunio Svetim Duhom. I nemojte misliti da je to samo za određene, „specijalne“ vernike! SVAKI vernik treba da bude ispunjen Svetim Duhom! Marija, Isusova majka je bila isto tamo, čekala sa ostalim učenicima dan Pedesetnice. Ona nikada nije postala apostol ili prorok. Bile su mnoge druge žene, verovatno Marija Magdalena. One nisu izašle kao proroci i evanđelisti. Ne znam koje službe su one ispunile, ali šta god da su radile, trebale su da budu krštene Svetim Duhom i ognjem. Dakle, koji god da je tvoj poziv, možda si majka sa decom u kući, nećeš nikada biti evanđelista ili prorok. Možda upravljaš nečim u crkvi, ili si neki pomoćnik, šta god. Svaka pojedina služba u telu Hristovom treba pomazanje Svetim Duhom.

Otvorimo evanđelje po Luci 11. glavu. Ovde Isus govori kako Otac daje Svetoga Duha onima koji traže od Njega, i rekao nam je na koji način da tražimo. Zapazite 13. stih: „Ako vi, zli budući, umete dobre darove davati svojoj deci, koliko više će nebeski Otac dati Svetoga Duha onima koji traže od Njega“. U prethodnim stihovima nam je rekao kako da tražimo. Slušajte pažljivo! Bio je jedan čovek kome je prijatelj došao u ponoć. Ovo je priča o čoveku koji je imao dva prijatelja. Jedan prijatelj je došao kod njega u ponoć, i trebao je da ode kod drugog prijatelja da bi dobio hranu za prvog prijatelja. U ponoć on je imao brigu za svog gosta koji je bio gladan i trebao nešto da jede. Iako je tvoj stomak pun i potpuno si sit, pokazuješ brigu za drugu osobu u njenoj potrebiJa verujem da je ovo pravi način da se počne tražiti sila Svetoga Duha. Veoma često, mnogi koji traže silu Svetoga Duha, njihova molitva je usredsređena na njih: „Gospode, daj mi to uzbudljivo osećanje za koji sam čuo da svedoče taj brat ili sestra da su dobili“. Oni traže nešto za sebe, ali to nije onako kako nas je Isus učio da se molimo! Slušajte pažljivo, ovo je u kontekstu sa Očevim davanjem Svetoga Duha onima koji traže od Njega (stih 13). Počinje sa 5. stihom, prijatelj dolazi kod tebe u ponoć. Postoji čovek u potrebi, čiju potrebu ti ne možeš zadovoljiti! Ovo je još jedna stvar koju treba da prepoznaš. Ti ne možeš zadovoljiti potrebe ljudi oko sebe. Da li se osećaš tako? Da li osećaš da je potreba oko tebe toliko velika da je ne možeš zadovoljiti? To je ono što kaže ovde, on nije imao kod sebe ništa da bi mogao zadovoljiti potrebu prijatelja, ali on je imao BRIGU za tog čoveka u potrebi! Ako imaš brigu za potrebe ljudi oko sebe i nisi sposoban da zadovoljiš te potrebe, ovo je pravi način da počneš! Ako ideš korak po korak načinom kojim nas je Isus učio da se molimo za Svetoga Duha, primićeš za kratko vreme! Postoji čovek u potrebi i ti imaš brigu za njega. To nema ništa sa tobom, tvoj stomak je pun, ti si potpuno srećan, ali ti shvataš da te je Bog postavio na zemlji da budeš blagoslov drugima a ti ne možeš da budeš blagoslov tom čoveku. Ti nemaš ono što je potrebno da bi poslužio tom čoveku u potrebi, ali ti ga voliš i imaš brigu za njega. Dakle, ovaj čovek ide kod svog komšije (Isus kaže da na takav način treba da idemo Bogu) i traži: „daj mi tri hleba“. Za koga je on tražio? Ne za sebe, nego za svog prijatelja. Koliko ljudi u svetu traži silu Svetoga Duha sa ciljem da bi blagoslovili druge ljude? Onda nije čudo da se mole, mole i mole, i ništa se ne dešava. Kako nas je Isus učio da molimo? Dođi Bogu i reci mu da nemaš ono što je potrebno da zadovoljiš potrebu neke osobe. To može biti samo jedna osoba, u ovom slučaju to je jedna osoba. Reci: „Gospode, daj mi“. I kaže ovde da je taj čovek iznutra odgovorio: „ne uznemiravaj me, ne mogu ustati da ti dam“, ali on je nastavio da lupa na vrata, nije dozvolio tom čoveku da spava. Isus je rekao posle toga, 9. stih: „I ja vama kažem: tražite, na ovaj način!“ – to je značenje. Kako treba tražiti? Na način kao i ovaj čovek. „Tražite kao što je ovaj čovek tražio, kucajte kao što je ovaj čovek kucao, i primićete, naćićete i otvoriće vam se“. 10. stih: „Jer SVAKO (niko nije izostavljen ovde), svaka pojedina osoba (bez obzira ko si), svaka pojedina osoba koja traži na OVAJ način (zato što on ima breme za nečiju potrebu, ima breme da posluži nekome kome nije sposoban da pomogne i on konstantno traži od Boga silu da pomogne toj osobi koja je u potrebi) – prima! Da li je to laž? Apsolutno je istina! SVAKO ko traži na ovaj način – prima! SVAKO ko traži Boga na ovaj način – nalazi! SVAKO ko kuca na ovaj način – otvara mu se! „Ako vi zli budući, umete dobre darove davati svojoj deci koliko više će nebeski Otac dati Duha Svetoga onima koji ištu od Njega (na ovaj način)?“.

Dakle, želim da vas ohrabrim, moja braćo i sestre, tražite Boga! Nećete nikada žaliti! Neka bude konstantna glad u vama. Sećam se kada sam kao mlad čitao svedočanstvo D. L. Moody-a, koji je bio evanđelista u 19. veku, išao je i propovedao. Jednom prilikom na sastanku je video dve žene kako se mole, i mislio je da se mole za izgubljene duše u mnoštvu ljudi. Jednom su one izašle pred njega i rekle mu: „Gospodine Moody, mi se molimo za tebe da budeš pomazan Svetim Duhom“. On je bio iznenađen, zato što je mislio da bi se one trebale moliti za druge, ali on je dobio veliku glad u svom srcu. Postepeno je ta glad prešla u neverovatan vapaj Bogu da bude ispunjen Svetim Duhom. Nekoliko dana posle toga, šetao je ulicom i Duh Božiji je došao na njega. Brzo je morao otrčati u kuću prijatelja da traži sobu da bude sam. Bog se susreo sa njim. Posle toga kada je izašao, propovedao je iste propovedi ali stvari su bile drugačije. Bio je pomazan Svetim Duhom. Njegov život je bio drugačiji, i njegova služba je bila drugačija. To je bio veliki izazov za mene, i rekao sam: „Gospode, to je ono što želim, to je i meni potrebno“. Želim da ohrabrim sve vas, moja braćo i sestre, tražite Boga, i vaš život i služba više nikada neće ostati na istom.

Pomolimo se.

Želim da vas pozovem da ostavite po strani sve vaše teološke predrasude i ideje. Ovo nije stvar denominacije, ovo je ono što su Isus i apostoli primili. Otvorite Bogu svoja srca, umove i bića i recite: „Gospode, ispuni me Svetim Duhom! Krsti me ognjem. Opremi me darovima, da bih Ti mogao služiti kao što trebam. Stvori glad u meni koja nikad neće biti zadovoljena dok reke žive vode ne počnu da teku kroz mene! Želim da Ti služim u ovoj zemlji, da Ti budem na raspolaganju za ljude u potrebi svuda okolo. Polažem sve na oltar, sve neka je Tvoje“.

Nebeski Oče, susretni se sa nama, osposobi nas da Ti služimo gde god nas pozivaš. Ponizno molimo u Isusovo ime. Amin.