Svi smo jako grešni

Milenko Isakov
Šta dakle? Jesmo li bolji od njih? Nipošto!
Jer gore dokazasmo da su i Jevreji i Grci svi pod grehom…”
(Rimljanima 3:9)

Jedini čovek koji je hodao zemljom, a nije bio grešan jeste Isus Hrist. On je u svemu savršeno izvršio Božiju volju i nikada nije pogrešio. Svi ostali smo grešni. Dolazimo na svet kao grešnici. Biti grešnik znači biti odvojen od svog Stvoritelja. Biblija govori da je kroz jednog čoveka došao greh na ceo svet (Rim.5:12). Kroz greh je došla smrt i smrt je ušla u sve ljude! Adam je sagrešio zajedno sa svojom ženom protiv Boga. Bog nije bio tolerantan prema njihovoj neposlušnosti. Kaznio ih je. Božija Reč kaže u novom zavetu da je kazna za greh smrt (Rim.6:23). Plata za Adamov i Evin greh bila je duhovna smrt – odvojenje od Boga. Oni su duhovno umrli. Njihovo zajedništvo sa Bogom je bilo prekinuto! Zbog njihovog greha svetom je zavladala duhovna smrt i svi se rađamo kao grešnici, kao naslednici njihovog palog stanja.

Danas mnogi ljudi ne mogu da prihvate činjenicu da su grešnici. Oni vide dobro u sebi. Oni možda gledaju “lošije” grešnike, pa smatraju sebe dobrima. Međutim, naša grešnost je toliko jaka i slepa da se buni i ustaje protiv istine koju Bog govori, a Bog kaže da smo svi bez razlike grešnici. U prvom poglavlju Rimljanima poslanice, Pavle govori o grešnicima neznabožačkih naroda koji otvoreno čine razne očigledne grehe, dok u drugom poglavlju govori o religioznim grešnicima koji nisu ništa manje grešni iako mnogo bolje poznaju Božiju volju, propovedaju je drugima, a sami je ne čine. Svako od nas pripada jednoj od te dve grupe grešnika.

Naša grešnost je nepopravljiva. Mi smo potpuno skloni zlu. Mi smo previše sebični, ponosni i samovoljni. Previše volimo sebe i previše smo dovoljni sami sebi. Možda će vas ovo iznenaditi, ali čak ni Bog ne pokušava da popravi našu grešnost. Bog je odlučio da uništi našu grešnost, jer je to jedini lek za nju. Ljudski gresi i zla dela su samo logičan ishod te pokvarene, grešne prirode koju smo nasledili od našeg praoca Adama. Neko je rekao: “Nismo grešni zato što grešimo, nego grešimo zato što smo grešni”. Možda će se ova izjava nekome činiti suviše filozofska, ali ona otkriva veliku istinu. Naši gresi nisu uzrok naše grešnosti, nego je naše grešno stanje uzrok svih naših greha, a gresi su samo posledica grešnog stanja. Naša grešnost je toliko ogromna da nijedan čovek ne može sebe učiniti pravednim. U nama nema ništa što nas može osloboditi od greha. Ne možemo se samostalno spasiti naše grešnosti. Možemo popraviti naše svedočanstvo pred drugim ljudima. Da, to možemo. Možemo prestati da pušimo, pijemo, da se drogiramo, možemo čak prestati da psujemo, lažemo i krademo, ali ne možemo nikada postići taj standard svetosti koji je neophodan da nas savršeno svet i pravedan Bog prihvati!

Radosna vest o Isusu Hristu jeste u tome što je On u zemaljskom životu postigao taj zadovoljavajući nivo pravednosti pred Bogom. Postigao je savršenu pravednost pred Bogom za nas. Kroz Hrista Bog ne samo da je rešio pitanje problema našeg greha, nego je rešio pitanje problema našeg grešnog stanja! Hristova krv rešava problem naših greha, a Sveti Duh rešava problem našeg grešnog stanja dok smo na zemlji. Dolazi dan kada ćemo odbaciti naše grešno telo i obući se u neraspadljivost u kojoj nema trunke grešnosti. Hristos je prolio svoju prečistu krv koja je toliko dragocena i jaka u Božijim očima da svaki čovek koji se verom pozove na nju može dobiti oproštenje svojih greha! Hristova prolivena krv i smrt je kazna za moje i tvoje grehe, i pošto je On već platio tu kaznu, Bog je pravedan da oprosti i ukloni naše grehe kada se pouzdamo u Hristovu žrtvu! Bog nas opravdava (proglašava pravednicima) jedino zbog krvi Isusa Hrista (Rim.5:9).

Međutim, kada uzverujemo u Hrista i kada se nanovo rodimo Bog ne uklanja odmah našu grešnost. Naš stari čovek koji je voleo greh jeste razapet i usmrćen. Međutim, mi time nismo postali imuni na greh. Hristova krv nije uništila naše telo, grešnu prirodu. Ako se poslužimo ilustracijom da je naša grešna priroda poput mašine koja proizvodi greh, nije ostvaren cilj uklanjanjem miliona tih loših proizvoda ako mašina i dalje ostane u pogonu. Zato nam je potreban Sveti Duh koji je ta nova priroda koju dobijamo prilikom novog rođenja. Sveti Duh nadvladava našu grešnu prirodu koja je sada obesnažena (“pokvarena” – Rim.6:6) i mi više ne služimo grehu, nego Sveti Duh u nama pravi te nove proizvode koji su korisni i sa kojima je Bog zadovoljan.

Sveti Duh je u direktnom sukobu sa našim telom koje želi greh. (Gal.5:16,17). Kada se On useli u naša srca sukobljava se sa telom, tom starom mašinom koja je proizvodila greh. Međutim, mnogo zavisi od toga koju prirodu više hranimo i u koju prirodu više sejemo. Zato Pavle kaže u Rim.8:13 da će umreti oni koji žive po telu (po nagonima svoje stare prirode), a da će živeti oni koji Svetim Duhom uništavaju telesna dela (dela koja potiče od naše grešne prirode).

Greh je mnogo jači od nas i naše želje da ga se oslobodimo! Dakle, samo Bog može učiniti ono što je nama nemoguće! On u nama može pobediti svaki greh i svaku lošu naviku. Ispunjavajmo se Duhom Svetim. Ne gasimo i ne ožalošćavajmo Duha Svetog.

Hvala Ti Gospode što nam jasno otkrivaš koliko si nam potreban. Mi smo izgubljeni grešnici ako nemamo Tebe. Hvala Ti što si nas pronašao i što ne odustaješ od nas. Mi smo samo robovi greha, ako Tvoj Duh u nama ne čini Tvoj posao. Oprosti nam sve naše grehe. Želimo se mnogo više otvoriti za Tebe i Tvoj rad u nama i sa nama! Pomozi nam, molimo se u ime Isusa Hrista. Amin.