Srebroljublje je zlo

Zac Poonen

Danas želimo još malo razmišljati o tome kako su Bog i novac dva suprotna pojma i kako ako budemo privrženi novcu bićemo udaljeni od Boga i obrnuto.

Hajde još jednom da pogledamo Luku 16:13 gde je Isus rekao da nijedan sluga ne može služiti dva gospodara, a dva gospodara su Bog i mamon. Mamon se odnosi na novac i materijalno bogatstvo. Znači, ili ćemo mrziti jednog, a drugog voleti, ili ćemo biti privrženi jednom i prezirati drugog. Ako voliš Boga, mrzićeš novac. Ako si privržen Bogu, preziraćeš novac. Ako voliš novac, to dokazuje da mrziš Boga. Ako si privržen novcu, to dokazuje da prezireš Boga. To je potpuno jasno.

U 1.Tim.6:10 kaže da je srebroljublje koren svakog zla. Ne novac! Novac nije koren svakog zla, nego ljubav prema novcu! Mnogi ljudi su odlutali od vere zbog srebroljublja. Upropastili su sebe i napravili su sebi mnoštvo problema, kaže u tim stihovima u 1.Tim.6. Ako tu stvar u vezi novca ne sredimo u svom životu, imaćemo mnogo problema i nikada nećemo moći da uzrastemo u hrišćanskom životu. I ja sam presvedočen da je to jedan od osnovnih razloga zašto puno vernika nema napredak u svom hrišćanskom životu. Izgledaju kao zakržljali, kao mala deca koja nisu uzrasla.

Kako možemo više voleti Boga od novca? Da li propovedanjem, propovedanjem, propovedanjem da treba da mrzimo novac? Ne, to izgleda ne funkcioniše. Takva negativna poruka će samo proizvesti Fariseje koji zamišljaju da mrze novac, da vole Isusa i da svi ostali vernici nisu kao oni. Oni će biti samopravedni! To nije put.

Evo primera, pomislite na mladu devojku koja je jako zaljubljena u jednog mladića i oseća da ne može da živi bez njega. Ona uvek razmišlja o njemu, pokušava da ga sretne, telefonira sa njim, piše mu pisma…zato što je jako zaljubljena u njega. E sada, ne mora da znači da je on dobar momak. Možda je baš loš momak i roditelji pokušavaju da kažu svojoj ćerki da prekine taj odnos: „Ostavi to i prestani da ga voliš. Mrzi ga“, ali to jednostavno ne funkcioniše. Upravo je tako kada govorite verniku da mrzi novac. Jednostavno ne funkcioniše! I roditelji stalno govore devojci: „Ne, to nije dobar momak za tebe i ne bi trebala da budeš zaljubljena u njega. Nemoj da se udaš za njega. Ostavi ga, ostavi ga…“ i nište se ne dešava. Oni nastavljaju da se sastaju tajno i bez obzira šta roditelji govore, njena ljubav prema tom momku jednostavno raste. Upravo tako je sa mnogim vernicima. Oni čuju stotine propovedi o mržnji prema novcu i nema nikakve promene – još uvek vole novac i tajno su privrženi novcu, baš kao ta devojka prema momku. I onda, sada slušajte, jednog dana se desilo čudo. Ta devojka je srela drugog mladića koji je daleko lepši, pažljiviji, blaži, ima bolje ponašanje, posao, prosperitet i u svakom smislu je mnogo atraktivniji. Iznenada se njeno srce ispunjava ljubavlju prema ovom mladiću i ona više ne želi da vidi onog prvog mladića. Ono što roditelji nisu uspeli da postignu godinama, u jednom momentu je postigao taj mladić koji je došao u njen život. I ona se više neće javljati na telefon prethodnom mladiću i prekida dopisivanje sa njim. Ona kaže: „Više ne želim da te vidim. Završila sam sa tobom.“

Šta se desilo? Roditelji su srećni zato što je ovaj novi mladić vrlo dobar momak. Kako se devojka otarasila te ljubavi prema prvom mladiću? Tu vidimo kako se i mi možemo otarasiti naše ljubavi prema novcu i materijalnim stvarima. Tvoje srce treba da se ispuni ljubavlju prema Nekom drugom! To je jedini put. Ta nova ljubav će oterati prethodnu. To je kao svetlo koje tera mrak. Pretpostavimo da je soba mračna i vi upalite svetlo. Šta se dešava? Mrak i svetlo ne mogu boraviti u istoj prostoriji. Soba je do određenog trenutka bila u mraku i onda je u jednom momentu nestao mrak, baš kao ta devojka čije srce je tako dugo bilo vezano za tog lošeg momka i roditelji nisu mogli da odstrane tu ljubav iz njenog srca, ali kada je jednom pronašla boljeg momka, odmah se promenula!

Dakle, mi ne propovedamo negativnu poruku. Mi uzdižemo Hrista! I kada je tvoje srce privučeno ljubavlju prema Njemu, kada budeš video Isusa onako kako On zaista izgleda, kada budeš voleo Gospoda celim svojim srcem shvatićeš kako tvoja privrženost prema novcu nestaje bez ikakvog truda, automatski.

Šta ćemo reći ako ta devojka od spolja kaže da voli tog drugog momka, ali se još uvek tajno dopisuje, telefonira i sreće sa onim prvim momkom? Rekao bi da je licemer. Ona se samo pretvara da voli drugog, ali je još uvek zaljubljena u prvog. E sada, takvo je stanje mnogih vernika. Oni kažu da vole Isusa. Svake nedelje ustaju i pevaju pesme koje su poput odličnih ljubavnih pisama koja se pišu Isusu. Neka pojanja koja pojimo nedeljom su kao ljubavna pisma Gospodu, fantastična ljubavna pisma, ali tokom nedelje mi smo zainteresovani za prvog čoveka. Šta to dokazuje? Mi smo jednostavno licemeri. Mi uopšte ne volimo istinski Gospoda. I zašto ne volimo Gospoda? Ne možeš isforsirati osobu na nešto. Ne možeš reći toj devojci: „Hajde, moraš voleti ovog momka!“ Ljubav je spontana! Ne možeš je forsirati. Ako ne dolazi automatski, ona ni ne postoji. Jedino kada počneš da ceniš osobu… Kada je ta devojka počela da ceni drugog mladića, tada je bila privučena njemu. Jedino kada budemo stvarno videli Isusovu slavu – kako je dobar Bog, kako voli, koliko je dao da bi me iskupio da postanem Njegov, kako je stradao i živeo i umro na ovoj zemlji samo za mene, tada ćemo Ga voleti! Kada Ga tako volimo, atraktivnost zemaljskih stvari jednostavno nestaje.

Dakle, vrlo je jasno da čak ako i nazivaš sebe vernikom, ako još uvek voliš novac i materijalne stvari, ti ne voliš Isusa celim svojim srcem. Nemoguće je voleti Boga i mamon. Ako kažeš da ne voliš mamon, a ipak ga tražiš, zar tada ne lažeš? Ako kažeš: „Ne, nisam zainteresovana za tog prvog mladića“, ali tu i tamo još trčiš za njim, zar tada ne lažeš? To je potpuno isto! Možda kažeš: „Ali, potreban nam je novac da bi živeli na zemlji!“ Naravno, to sam rekao odmah na početku. Ne govorimo da nam nije potreban novac. Čak je i Isusu bio potreban novac kada je živeo na zemlji, ali On nikada nije trčao za novcem. Bogaćenje nije bio cilj Njegovog života.

Dopustite mi da vam postavim jedno pitanje. Da li si uzbuđen kada neočekivano dobiješ mnogo novca? Da li čeznemo da zarađujemo sve više i više novca? Ako je tvoj odgovor pozitivan na bilo koje od ova dva pitanja (što znači da si uzbuđen kada dobiješ neki novac i da čezneš da imaš sve više novca), tada je jasno, dragi moj prijatelju, da ti voliš novac! Ti služiš mamoni. Nema ništa pogrešno u tome da dobiješ mnogo novca. Nema ništa pogrešno u tome da imaš jako veliku platu. Ne, možeš imati 50.000 dinara mesečnu platu i još uvek voleti Boga. To je moguće! Uopšte nije pitanje koliko zarađuješ. Ne kažem da možeš voleti Boga jedino ako zarađuješ 300 dinara mesečno. Isus nije tako učio. Uopšte nije pitanje koliko zarađuješ. Pitanje je da li voliš novac i da li trčiš za njim. U tome je stvar!

E sada, mnogi vernici su toliko bezumni da misle da kada zarađuju više novca to je dokaz Božijeg blagoslova na njima. Neki vernici čak žele da im Bog pomogne da dobiju na lotu. Žele da dobiju ogromnu svotu novca na osnovu jeftino kupljenog kupona. Znate, lutrija je sotonsko sredstvo koje navodi čoveka na klanjanje novcu. Kockanje…očekivanje da ćeš zaraditi 100.000 dinara ako platiš 10 ili 20 dinara. Kakva je korist od toga? Kako si stekao tu sumu novca? 100.000 ljudi je kupilo kupone i ti si dobio gotovinu na razočarenje drugih 100.000 ljudi. Dobio si po dinar od 100.000 ljudi. Da li Bog želi da živimo tako na ovoj zemlji? To je lutrija! Odakle si dobio 100.000 dinara? 100.000 ljudi je kupilo kupone i ti si osvojio njihov novac! To nije Božiji način da zarađujemo za naš život. Ne. Šta misliš da li bi Isus kupio kupon za loto? Mnogi ljudi misle da bi ih to usrećilo. Zlo je živeti od novca drugih ljudi. Bolje je imati malo novca kojeg smo lično zaradili. Nemoj misliti da je materijalni prosperitet dokaz Božijeg blagoslova. Božiji blagoslov se ne pokazuje u materijalnim stvarima. Isus je bio siromašan, a bio je najblagosloveniji. I apostoli… Petar je jednom rekao da nema srebra i zlata. Pavle je bio siromašan Trebao je da radi svojim rukama i da se trudi da bi zaradio za svoj život.

Znate, u Starom zavetu imamo primer Lota i Avrama. Avram nije želeo da se obogati, ali Bog ga je blagoslovio i bio je bogat. Međutim, Lot je otišao u Sodom sa željom da se obogati – da bi zaradio mnogo novca. Čitamo u vezi toga u 1.Mojs.12, 13 i sve do 19.poglavlja. Kakav je bio rezultat toga? Upropastio je sebe! Valam je želeo da se obogati kao propovednik. Kakav je bio rezultat? Izgubio je svoj poziv i otišao u pakao. Gijezije, Jelisijev sluga (čitamo u 2.Carevima 5) želeo je da se obogati. Ne samo da je propustio priliku da bude sledeći prorok nekon Jelisija, nego je navukao gubu na sebe i svoju decu. Vidite koliko primera! Juda Iskariotski je želeo da dobije novac i upropastio je sebe i otišao u pakao. Imamo dovoljno upozorenja! Dimas je mogao biti apostol, kao Pavle. Mogao je pisati poslanice. Umesto toga, krenuo je za novcem i upropastio sebe. Izgubio je svoj poziv.

Dragi prijatelju, shvati ovo ozbiljno! Biblija nas upozorava da oni koji žele da se obogate upadaju u napasti i zamke i razne lude i škodljive želje koje potapaju čoveka u propast i pogibao. Postoji samo jedan način da izbegnemo to. Reci: „Gospode Isuse, želim da Te volim celim svojim srcem. Ne sa 90% svojeg srca, nego CELIM svojim srcem i celim svojim životom. Izbavi me od tog groznog zla srebroljublja.“