Bog i novac su u suprotnosti

Zac Poonen

Danas želimo diskutovati o nečemu što svet smatra da je najvažnija moguća stvar, a to je novac. Kakav treba da bude naš stav prema novcu ako želimo da živimo za Boga?

Novac je sfera u kojoj lako možemo biti prevareni. Svet je pun ljudi koji su prevarili druge raznim mudrim trikovima u sferi novca. Ljudi su otkrili vrlo, vrlo mudre načine da varaju druge ljude, ali niko nije prevario čoveka u sferi novca više od Sotone. Sotona je dao čoveku pogrešno razumevanje vrednosti novca. On je učinio da ljudi misle da je novac važniji od sâmog Boga. To je gore nego da me je neko prevario za 100 000 dinara. Radije bih želeo da mi neko ukrade 100 000 dinara nego da me prevari na takav način da u svom životu počnem da mislim da je novac važniji od Boga. To nije istina, a ipak postoji vrlo, vrlo malo ljudi koji zaista to jasno vide. Sotona ih vara. Isus je došao i doneo je nebesko svetlo u vezi te stvari.

Želim da pronađete Lukino evanđelje 16:13. To je revolucionarni stih. Ne mislim da postoji mnogo hrišćana koji su ispravno pročitali ovaj stih. Ja sâm nisam ispravno čitao taj stih mnogo, mnogo godina nakon svog nanovog rođenja, najmanje 20 godina. Šta kaže ovde? (Luka 16:13). Isus je rekao da nijedan sluga ne može da služi dva gospodara. On govori o dva gospodara i ti odmah počinješ da misliš da su ta dva gospodara Bog i Sotona, ali nisu zato što svi znaju da ne možeš služiti Bogu i Sotoni. Ako bih te pitao: „Da li voliš Sotonu?“ Odmah bi rekao: „Ne.“ „Da li voliš Boga?“ „Da.“ „Da li voliš Boga i Sotonu u isto vreme?“ „Ne.“ Ti jasno to znaš. „Da li možeš u isto vreme služiti Bogu i Sotoni?“ „Ne.“ „Da li se približavaš Bogu ili Sotoni?“ Ti bi rekao: „Naravno da se približavam Bogu!“ „Da li onda prezireš Sotonu i ne želiš da imaš posla sa njim?“ Ti bi rekao: „Da.“ Dakle, nije u tome stvar. Ako su ta dva gospodara Bog i Sotona, nema potrebe ni da govorimo o tome, ali ovde je Isus rekao da su dva gospodara Bog i mamon. Mamon znači novac i materijalno bogatstvo – materijalne stvari. I šta je On rekao u vezi tih gospodara? Sada slušajte jako pažljivo. „Morate jednog mrziti, a drugog voleti.“ Pažljivo poslušajte još jednom. Ovo su Isusove reči zato što Isus donosi nebesko svetlo o Bogu i mamoni. On ovde naglašava da je novac gospodar i da je Bog gospodar i da ne možeš služiti oba gospodara, jer će oba gospodara zahtevati da nešto radiš za njih. Bog te poziva da nešto radiš i novac te poziva da nešto radiš i treba da napraviš izbor koga ćeš poslušati. Ovde je vrlo jasno da najpre treba da raskineš sa jednim gospodarom. Treba da odlučiš kome ćeš služiti. On ovde ne govori o korišćenju novca.

Novac je dobar sluga, ali grozan gospodar. Sećajte se toga. On je poput vatre koja je dobar sluga, ali grozan gospodar. Ti koristiš vatru i držiš je pod kontrolom u kuhinji ili kaminu i to je u redu, ali ako dopustiš da vatra izmakne kontroli cela kuća će ti izgoreti. Ako možeš tako da tretiraš novac (kao slugu), da ga držiš pod kontrolom isto kao vatru u kaminu, tada je on odličan sluga i vrlo, vrlo koristan. Kako je moguće živeti u svetu bez novca? Novac je koristan za hranu, odeću, obrazovanje, stanovanje i sve, čak i za Božije delo. Novac se zahteva za Božije delo. Novac može pomoći siromašnima, ali kada novac preuzme vodeću ulogu u životu osobe, znate kako je to? To je kao kada vatra zahvati kuću. Uništi celu kuću. Dakle, nismo protiv novca kao što nismo protiv vatre, ali kažemo: „Budi oprezan kada radiš sa vatrom. Vatra je vrlo opasna. Nemoj biti nemaran kada radiš sa vatrom.“ Mnogo ljudi je umrlo tako što je izgorelo u kuhinji zato što su neoprezno postupali sa vatrom, a još mnogo više ljudi je umrlo zato što su bili neoprezni sa novcem. Da li si u istoj meri oprezan kada koristiš novac kao kada radiš sa vatrom? Trebao bi biti zapravo još oprezniji zato što je novac opasniji od vatre. Dakle, ovo treba da razumemo u ispravnoj perspektivi i ravnoteži. Mi ne propovedamo neku vrstu monaškog života. Ja ne propovedam to. Govorim o življenju normalnog života i zarađivanju za život od profesije koju si izabrao. Potrebno je zarađivati novac i to što je moguće više, ali da ne uništiš svoju dušu i ne zanemariš svoju porodicu, nego da staviš Božije carstvo na prvo mesto. Međutim, kada jednom zaradiš novac, seti se da je to što si zaradio poput vatre. Čuvaj to pod kontrolom. Drži to kao svog slugu.

Dopustite mi da navedem još jednu ilustraciju. Pretpostavimo da imate slugu u svojoj kući i on postane kao gazda i gospodar koji vodi vašu kuću, a vi koji ste zapravo gospodar i gazda spadnete na nivo sluge i vaš sluga gospodari nad vama i kaže: „Sedi tu. Diži se. Idi tamo. Idi onamo.“ Posle svega, sluga je preuzeo kuću. Koja je to tragedija! Sluga koji je došao da pomaže u kući postao je gazda. Upravo to se dešava kod mnogih hrišćana. Novac nije održan u nivou sluge!

Postoje mnogi nerealni stavovi o novcu među hrišćanima. Neki ljudi su propovedali ekstremne stvari koje su nerealne i nemoguće. Bog nije sve pozvao da budu monasi ili pustinjaci. Bog nije sve pozvao da budu punovremeni radnici koji neće imati sekularan posao, nego samo jednog od 1000. Ostalih 999 moraju biti u sekularnom poslu, ali moraju znati da rukuju novcem.

Da bi videli kakav odnos treba da imamo prema Bogu i novcu, hajde da navedemo ilustraciju onoga što sam spomenuo ranije. Ovde se nalazi muž u tvojoj kući, a ovde se nalazi čovek koji radi kao sluga (baštovan u tvojoj kući ili kuvar). E sada, korisno je imati nekoga ko ti radi u bašti ili kuva, ali ako počneš da voliš tog kuvara više od svog muža, nešto nije u redu. Vidite, to je problem sa mnogim vernicima. Novac je u redu kada se drži na svom mestu, ali oni su počeli da vole slugu i zaboravili su na svog muža. To je kao kada se žena uda za slugu (kuvara ili baštovana) i potpuno zaboravi za svog muža. To je tačna ilustracija šta se dešava mnogim hrišćanima i oni su uništili svoje živote. Oni su se razveli od Boga.

Dakle, šta želim reći? Da se otarasiš sluge (baštovana ili kuvara)? Ne! Svim sredstvima čuvajte baštovana i čuvajte slugu, ali ih čuvajte na svom mestu i budite posvećeni svom mužu. Budite posvećeni Bogu! Budite toliko posvećeni Gospodu Isusu Hristu da novac ne može da ima veću vrednost od sluge.

Znate kako vi i vaš muž odete negde zajedno, a sluga tada nikako ne dolazi u obzir. On možda radi napolju, ali nikako ne ide sa tobom kada ti i muž idete negde. Ti živiš sa svojim mužom, a ne sa svojim slugom. O tome je Isus ovde govorio. Morate mrziti jednog, a drugoga voleti! Da li možeš da kažeš da je tvoj odnos sa Bogom takav, da „jednog mrziš, a drugog voliš“- da toliko mnogo voliš Boga da se tvoj interes za novac može uporediti sa mržnjom?

I On je rekao da moramo biti privrženi jednome i prezirati drugog. To znači da toliko mnogo vrednuješ svog muža da se ne brineš za tog slugu koji radi napolju. Tvoja ljubav za Isusa je toliko velika da novac uopšte nema vrednost za tebe. Puno ljudi nije ozbiljno shvatilo ovaj stih i mnogi takozvani vernici nisu shvatili da oni zapravo mrze Boga i preziru Ga! Prema ovom stihu, ako voliš novac i materijalne stvari, ti mrziš Boga i prezireš Ga! Da, to je istina.

Znate, u Mateju 23:3 čitamo kako je Isus rekao da su Fariseji bili doktrinalno čisti. Njihove doktrine su bile korektne. Bili su ekstremno religiozni, ali u Luci 16:14 čitamo da su oni bili srebroljupci što je dokazivalo da mrze Boga. Bili su religiozni, ali su mrzili Boga zato što su jako voleli novac. Vidiš, ne možeš imati neutralan stav prema novcu, baš kao što ne možeš imati neutralan stav prema Sotoni. Moraš ili voleti ili mrziti Sotonu i moraš ili voleti ili mrziti novac. Ili ćeš biti privržen novcu, ili ćeš ga prezirati. Bog i mamon su potpuno suprotni, kao severni i južni pol magneta. Ako si privučen jednom polu, odbijen si od drugog pola. Znate, svako ko je proučavao nauku (fiziku) zna da magnet ima severni i južni pol i ako doneseš još jedan magnet, ako te jedan pol magneta privlači, drugi pol te automatski odbija.

Dakle, kako ćemo naučiti da se „odlepimo“ od novca ili da mrzimo novac kako je to Isus rekao? Isus je upotrebio oštre reči. Na primer, On je rekao da treba da mrzimo oca i majku, ženu i decu. Šta je time želeo reći? Ovde je rekao da treba da mrzimo novac. Treba da razumemo šta je time želeo reći. Nije hteo reći da bukvalno treba da mrzimo oca, majku, ženu i decu i kuću. Nije to smisao tog stiha, a niti je Isus rekao da treba da se otarasimo sveg našeg novca i postanemo monasi, postinjaci, pastori, punovremeni radnici, ili da odemo i damo novac za neko hrišćansko delo ili sirotošte ili nešto poput toga. Ne! To nije put.

Dozvolite mi da navedem jedan primer. Ako posmatrate Isusov život, to je savršen primer rukovanja novcem. On je radio kao stolar. Zarađivao je za svoj život, ali nije bio vezan za taj novac. To je odgovor. Gledaj na Isusa i reci: „Gospode, želim da imam isti stav prema materijalnim stvarima koji si ti imao!“ To je odgovor.

Možemo još dosta govoriti o ovoj temi, ali nastavićemo u našem sledećem programu.