Slava Božijih dela

Milenko Isakov
    “Pravedan je Gospod u svim putevima svojim
i svet u svim delima svojim.”
(Psalam 145:17)

Nastavljamo sa proučavanjem na temu Božije slave. Pre dve sedmice smo razgledali slavu Božije svetosti i videli smo da se Božija svetost jako razlikuje od ljudske svetosti. Prošli put smo razmišljali o slavi Božijeg imena. U Jevrejima 1 čitamo o tome kako je Isus dobio mnogo veće ime od anđela. Bog Ga je uzvisio i dao Mu ime koje je veće od svakog imena (Fil 2). Njegovo ime je toliko veliko i slavno da ne postoji drugo ime pod nebom po kojem možemo biti spašeni! (Dela 4:12). Isus je put istina i život i nema drugog načina da dođemo Bogu osim po Njegovom slavnom imenu!

Danas ćemo se usmeriti na slavu Božijih dela. Psalam 111:2,3 kaže: „Velika su dela Božija i draga svima koji ih ljube. Delo je Njegovo slava i krasota i pravda Njegova traje do veka.“ Velika su dela Božija i draga svima koji ih ljube. Ko voli Gospoda, on se raduje u Njegovim delima. Delo Božije je slava i krasota! Ono što Bog čini izaziva divljenje! Svako Božije delo je slavno delo.

Opet želim da pogledamo kontrast između ljudskih i Božijih dela. Nedavno je u okolini Beograda pao helikopter u kojem se nalazilo sedam osoba, uključujući bebu od pet dana. Beba je najpre bila u sanitetskom vozilu koje je krenulo iz Novog Pazara ka Beogradu, ali je ostalo zarobljeno na putu zbog odrona. U akciji spašavanja angažovan je helikopter čiji let se kobno završio. Dakle, u pokušaju da spasu život male bebe, poginuli su četiri člana posade i dva zdravstvena radnika. Mediji su veličali i slavili njihovu požrtvovanost, jer su u pokušaju da spasu tuđi život izgubili svoje živote. To je zaista bila tragedija!

Kada razmišljamo o slavi ljudskih dela, često se dobra dela ističu na takav način da se ignorišu i ne spominju njihova loša dela. To je posebno istaknuto na sahranama. Većinom se o umrloj osobi priča toliko preuveličavajuće dobro, kao da osoba nikada ništa loše nije učinila u životu. Ono što želim da kažem jeste da je upravo takva slava ljudskih dela!

Naravno da postoje dobra dela koja ljudi učine. Bog ih blagoslovi da mogu da urade mnoge dobre stvari. Međutim, često se ta dobra dela prenaglase, a potpuno se ignoriše sve ostalo što nije toliko dobro u njihovom životu.

Sa druge strane, slava Božijih dela ima drastično drugačiju dimenziju. Bog nikada nije učinio ništa pogrešno. Uvodni stih kaže da je Bog svet u svim svojim delima. To znači da je Božija slava prisutna u svakom Njegovom delu. Ne samo u ponekim Njegovim delima, nego u SVIM Njegovim delima. Slava Božija se videla u Isusu i kada je načinio bič i terao trgovce iz hrama, isto kao kada se sažalio na bolesnike i isceljivao ih. Slava Božija je bila prisutna i kada je Isus rekao farisejima: „Budale slepe!“ isto kao kada je rekao ženi preljubnici: „Ni ja te ne osuđujem. Idi i više ne greši!“ Isus je bio svet u svakom svojem delu i svakoj reči koju je izgovorio.

Neka nas uvid u ovu istinu motiviše da tražimo od Gospoda da pokaže svoju slavu u svim našim delima i da se Njegov život svetosti, čistote i ljubavi pokaže u našem životu.

Gospode, Ti si svet i slavan u SVIM svojim delima! Sve što činiš je savršeno i slavno. Gospode, želimo da budemo bliski Tebi da bi u nama proizvodio dela koja su slavna i kroz koja koja će se širiti miris Tvog poznanja ljudima u tami oko nas. Amin.Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: